REKLAMA

Najnowszy numer "Tygodnika Solidarność": Krajowy Plan Odbudowy - nadzieje i zagrożenia

– Głosowanie w sprawie poparcia KPO zadziałało jak serum prawdy. PO, nie popierając tego projektu, popełniła wiele błędów strategicznych. Nie tylko zawiodła wyborców, zraziła też do siebie lewicę, osłabiła swoje prounijne skrzydło i jeszcze szerzej wpuściła na swój teren Szymona Hołownię –  pisze w najnowszym numerze „Tygodnika Solidarność” Jakub Pacan. To właśnie kulisom Krajowego Planu Odbudowy poświęcony jest najnowszy numer „TS”. 
 Najnowszy numer
Tygodnik Solidarność

 

 

A co jeszcze w artykule Jakuba Pacana?

Wtorek, 4 maja 2021 roku, będzie pamiętany jako dzień bardzo ważny, gdy w Sejmie przegłosowano ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. To warunek utworzenia Europejskiego Funduszu Odbudowy. Budżet funduszu mającego dźwignąć europejską gospodarkę z pandemicznego krachu to ponad 723,8 mld euro, stąd w kręgach UE nazywany jest drugim planem Marshalla. Polska w ramach Krajowego Planu Odbudowy dostanie 58,1 mld euro, w tym: 23,9 mld euro w formie dotacji, 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy mamy do 2026 roku. Gdyby Polska nie ratyfikowała funduszu, cała Europa nie dostałaby pieniędzy, ponieważ warunkiem jego przyjęcia jest zgoda wszystkich państw wspólnoty. 

Mateusz Kosińki przedstawia opinię prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o KPO 

Krajowy Program Odbudowy i Zwiększania Odporności wywołał polityczną burzę. Część partii z typową dla siebie zawziętością potraktowała go jako kolejny odcinek politycznego sporu. Opinia publiczna w ostatnich dniach więcej mówiła o tym, co działo się w kuluarach – zarówno między poszczególnymi częściami Zjednoczonej Prawicy, jak i między frakcjami opozycji. Zbyt mało czasu poświęcono jednak samemu projektowi KPO. Swoje stanowisko w sprawie projektu pod koniec marca bieżącego roku przedstawiło Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. To bardzo wymowne, że w czasach, w których część opozycji nie chce w normalny sposób recenzować rządzących, odpowiedzialność tę bierze na siebie strona społeczna.  

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” ocenia KPO jako instrument istotny z punktu widzenia łagodzenia skutków pandemii COVID-19 w krótszej perspektywie oraz budujący odporność gospodarki na przyszłość. W opinii podkreślono, że wybuch pandemii zmienił prognozy gospodarcze, społeczne, a także budżetowe zarówno w Unii, jak i na całym świecie. „Kryzys związany z COVID-19, a także poprzedni kryzys finansowy, a w konsekwencji gospodarczy, pokazują, że budowa zdrowych, zrównoważonych i odpornych gospodarek oraz systemów finansowych i systemów opieki społecznej, opartych na silnych strukturach gospodarczych i społecznych pomaga państwom członkowskim skuteczniej reagować na wstrząsy i szybciej przezwyciężać ich skutki w sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecznemu sposób” – czytamy. 

 

„Dobrodziejstwo czy segregacja sanitarna?” Agnieszka Żurek pisze o paszportach COVID-owych 


Parlament Europejski w głosowaniu poparł wydawanie certyfikatów szczepionkowych w UE. Europosłowie chcą, aby zaświadczenia potwierdzające prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie podczas pandemii obowiązywały nie dłużej niż 12 miesięcy.

Projekt ujednolicenia unijnej „polityki szczepionkowej” pojawił się już w 2018 roku i zakładał szerokie działania na rzecz promocji szczepień, a także stworzenie cyfrowej platformy wymiany informacji na temat postępów immunizacji społeczeństw.

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów nt. ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom zwalczanym drogą szczepień z 26 kwietnia 2018 roku czytamy:
„Działania priorytetowe powinny mieć na celu: rozwijanie możliwości operacyjnych na szczeblu unijnym, takich jak europejski system wymiany informacji o szczepieniach, aby zwiększyć koordynację dotyczącą istotnych działań w zakresie szczepień”, „opracowanie wspólnej karty szczepień obywateli UE dostępnej za pośrednictwem elektronicznych systemów informacyjnych oraz uznanej do celów transgranicznego użytku, aby znormalizować sprawozdawczość na temat historii immunizacji”, „opracowanie unijnych wytycznych dotyczących utworzenia kompleksowych elektronicznych systemów informacji na temat immunizacji, aby skutecznie monitorować programy immunizacji” – podają autorzy komunikatu.

„Wirtualny świat zamiast realnej ropy” - Aleksander Żywczyk o sprzedaży arabskich aktywów energetycznych 

W ciągu najbliższych kilku tygodni Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Oman i Kuwejt przyspieszą wielomiliardowe plany sprzedaży aktywów energetycznych lub obligacji naftowych oraz praw do emisji. Czas, kiedy państwa Bliskiego Wschodu cofały się przed używaniem swoich rodowych sreber do zbierania pieniędzy od zagranicznych inwestorów minął bezpowrotnie.

Kraje arabskie, które swoje bogactwo zawdzięczają płynącym do ich budżetów miliardom petrodolarów ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego, całkiem poważnie przymierzają się do zmiany modelu biznesowego i wycofania się z paliw kopalnych. Zapewniają, że przejście będzie płynne – zamożność ich społeczeństw nie zmniejszy się, zaś one same chcą pozostać równie istotne politycznie i gospodarczo na mapie świata. I eksponować swoje bogactwo równie mocno, jak dotychczas – na przykład spełniając warunki do organizowania w okolicach równika zimowych mistrzostw olimpijskich, do czego swego czasu przymierzały się i Zjednoczone Emiraty Arabskie, i Arabia Saudyjska. 

Mateusz Wyrwich w cyklu „Ludzie Wolności i Solidarności” przedstawia sylwetkę Wojciecha Stawiszyńskiego 

Światło w szarość PRL-owskiego życia Wojciecha Stawiszyńskiego wniósł wybór Polaka na Papieża. Zyskał wówczas pewność, że dzięki temu wyborowi Polska zdobędzie prestiż na arenie międzynarodowej. Zupełnie natomiast nie podejrzewał, że naród wstanie z kolan, upominając się o swoje prawa. Dziś obecność Papieża w Polsce w 1979 roku porównuje z podpisaniem Porozumień Gdańskich w następnym roku. Od tego też czasu zaangażował się aktywnie w życie Solidarności, działając w KZ „S”.

Podobnie jak powstania Solidarności, nie domyślił się też intencji komunistów. Sądził, że jeśli już dojdzie do inwazji na Polskę, to raczej ze strony Sowietów niż polskich komunistów. Działalność opozycyjną podjął jednak już od pierwszego dnia stanu wojennego. Został też wyrzucony z pracy w zakładach „Libella” za… legalną działalność w „S”. Zwalniał go dyrektor Aleksander Mackiewicz, który w rządzie Tadeusza Mazowieckiego został ministrem rynku wewnętrznego. 

A co jeszcze w numerze? 

  • "Komuś zależało, by Polska nie skorzystała z drugiego planu Marshalla" z Janem Mosińskim rozmawia Jakub Pacan 
  • "Polaku, spisz się sam!" Barbara Michałowska o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
  • "Najsilniejsza broń w pandemicznych negocjacjach" Aleksander Żywczyk o negocjachach WTP z firmami Pfizer i AstraZeneca 
  • "Chińczyk, Węgier dwa bratanki" Aleksander Żywczyk o relacjach między tymi dwoma państwami 
  • "I stał się brexit, czyli nowy porządek Europy" - Aleksander Żywczyk 
  • "Chwalcie łąki umajone" - Agnieszka Żurek o nabożeństwach majowych 
  • "Lenin i Żydzi" Prof. Marek Jan Chodakiewicz 
  • "Nie czuję się niczyją niewolnicą" Bartosz Boruciak rozmawia z Zagi 
  • "Polska w radzieckiej propagandzie" Piotr Łopuszański recenzuje książkę Tadeusza Pawła Rutkowskiego 
  • W dziale Sport: "od upadku na szczyty polskiej piłki - historia Rakowa Częstochowa" Łukasz Bobruk i "Sztafety lecą do Tokio" Barbary Michałowskiej 


Ankieta
Czy Konstytucja RP jest nadrzędna wobec prawa UE?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Konstytucja RP jest nadrzędna wobec prawa UE?
Tygodnik

Opinie

Popkultura