REKLAMA

III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu „Człowiek w relacji do...”. Tematem przewodnim: Solidarność

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Myśli Personalistycznej Jana Pawła II TRADITIO, oraz Katedra Filozofii Człowieka i Katedra Etyki, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Człowiek w relacji do...”. Tematem przewodnim będzie SOLIDARNOŚĆ. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 maja 2021 r.
 III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu „Człowiek w relacji do...”. Tematem przewodnim: Solidarność
mat. organizatora

Współorganizatorami wydarzenia są: Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności, NSZZ "Solidarność" oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Patronaty honorowe: Metropolita krakowski, Abp. Marek Jędraszewski, Przewodniczący NSZZ "Solidarność" P. Piotr Duda.

Cykl konferencji „Człowiek w relacji do…” powstał i jest kontynuowany w celu naukowego oraz interdyscyplinarnego namysłu nad kwestiami istoty i potencjału człowieczeństwa, oraz kwestią godności człowieka-osoby, jak i relacji międzyludzkich, międzyosobowych. Zarówno pod kątem teoretycznym (filozofia, teologia), jak i praktycznym (nauki społeczne – socjologia, psychologia, prawo, nauki kognitywne). U podstaw tego przedsięwzięcia stoi, nieoczywisty w świadomości jego organizatorów, współczesny brak odpowiedniej refleksji o rzeczach najistotniejszych we współczesnej przestrzeni cywilizacyjnej. Rozwojowi nauki oraz przemysłu i technologii, usprawniających funkcjonalność wielu dziedzin życia coraz większej ilości osób, towarzyszy ograniczenie i zniekształcenie myśli humanistycznej, zanik potrzeby zadawania niełatwych pytań o kondycję ludzką własną i społeczeństwa. Nie wspominając już kwestii czynnej pracy nad jej kształtem.

Dlaczego SOLIDARNOŚĆ? Idea solidarność jest względnie młoda. Pierwszy zapis tego pojęcia w słowniku datuje się na koniec XVI w., choć jako idea znaczeniowa zostało ono zapożyczone z prawa rzymskiego [in solidum]. Ruchy społeczne, przewroty gospodarcze i historyczne na przełomie XVIII/XIX wieku stanowiły fundament rozwoju idei solidarności. Pojęcie solidarności pochodzi z łaciny [soliditas – moc, gęstość; solidus – mocny, gęsty, trwały]. Z punktu widzenia fizyki wytrzymałość struktury nie zależy tylko od działających na nią sił zewnętrznych, ale również od działania sił wewnętrznych, tj. od geometrii danej struktury. Społeczeństwo solidarne charakteryzuje występująca w nim więź, pomiędzy jego członkami. Solidarność w kontekście społecznym oznacza poczucie przynależności, współczucia; wyraża się w działaniu niesienia pomocy lub współdziałaniu, czy nawet pewnej skłonności, gotowości do działania. Pierre Leroux zastąpił ludzkim solidarietas, chrześcijańskie caritas. Możemy więc mówić o ewolucji: od pojęcia prawnego, określającego ściśle ustalone, wzajemne zobowiązania, do pojęcia, które oznacza miłość rodzaju ludzkiego. Solidarność chrześcijańska nie jest tylko cnotą, ale pomimo ludzkich ograniczeń, przede wszystkim „wyrazem natury Kościoła”. Wyraża bowiem postawę, naśladującą Tego, który dla chrześcijan stanowi istotny punkt odniesienia. Jest to pojęcie na tyle złożone oraz aktualne, że wymaga - jak nigdy dotąd - rzetelnego i systematycznego namysłu naukowego.                    

Upamiętniając jubileusz 40-lecia Solidarności, mający miejsce w 2020 r. proponujemy interdyscyplinarną konferencję naukową, w ramach której zastanowimy się nad kwestiami teoretycznymi oraz praktycznymi dotyczącymi pojęcia solidarności. Zapraszamy zaangażowanych doktorantów, młodych naukowców oraz doświadczonych specjalistów do naukowej wymiany myśli i stanowisk na temat pojęcia solidarności w zakresie filozofii, etyki, socjologii, psychologii czy również teologii. Zapraszamy również do stawiania pytań: Jak daleko sięgają granice solidarności? Czy idea ta stanowi genetyczne podwaliny tożsamości narodowej, czy też globalnej? Czy na jej gruncie można tworzyć projekty, zmieniające świat? Gdzie jest granica pomiędzy wolnością i asertywnością a zobowiązaniem solidarnościowym w przypadku konfliktu interesów/wartości? Czy można mówić o solidarności w złej lub dobrej sprawie; czy wreszcie – na czym może lub nie powinna polegać solidarność wobec interesów słabszego, wykluczonego? Oprócz powyższych propozycji zapraszamy gorąco do tworzenia własnych, istotnych i oryginalnych ujęć tematu głównego planowanej konferencji.

Zapraszamy do udziału zarówno czynnego, jak i biernego, oraz w obu przypadkach do dyskusji. Planujemy jak co roku udokumentować wydarzenie konferencyjne interdyscyplinarną, wieloautorską, recenzowaną monografią naukową. Języki konferencji: polski i angielski. 

Wszelkie informacje o konferencji (w tym program) są dostępne na stronie WF UPJPII: KLIK

 

Główne spotkanie konferencyjne oraz panel A: 19.05.2021
https://upjp2.webex.com/upjp2/j.php?MTID=m0bd6a7d71a414f0d301e845479261ff4
Numer A
163 278 6379
Hasło : BLOKA
***
Panel B: 19.05.2021
https://upjp2.webex.com/upjp2/j.php?MTID=m7b66dadd294aac6dd6831eda33336ca6
Numer B
163 737 6085
Hasło : BLOKB
***
Główne spotkanie konferencyjne oraz panel A: 20.05.2021
https://upjp2.webex.com/upjp2/j.php?MTID=m3319faf43a1cd36b2ef6dfae75474164
Numer A
163 059 3917
Hasło : BLOKA
***
Panel B: 20.05.2021
https://upjp2.webex.com/upjp2/j.php?MTID=mf5406acb28153c1c4e93cc6d86b518f8
Numer B
163 025 9704
Hasło : BLOKB 


Ankieta
Czy Konstytucja RP jest nadrzędna wobec prawa UE?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Konstytucja RP jest nadrzędna wobec prawa UE?
Tygodnik

Opinie

Popkultura