REKLAMA

Najnowszy numer "Tygodnika Solidarność": Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

– Chciałabym, aby Państwowa Inspekcja Pracy mogła w drodze decyzji doprowadzać do przekształcania umów cywilnoprawnych, wykonywanych w warunkach właściwych dla stosunku pracy, w umowy o pracę – mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, w rozmowie z Mateuszem Kosińskim. To właśnie tematowi Państwowej Inspekcji Pracy poświęcony jest najnowszy numer „Tygodnika Solidarność”.
 Najnowszy numer
/ Tygodnik Solidarność

 

A co jeszcze w rozmowie z Katarzyną Łażewską-Hrycko? 

Nasz urząd od wielu lat zabiega o wzmocnienie uprawnień inspektorów pracy, aby móc szybko i sprawnie pomagać osobom wykonującym pracę. Rzeczywiście chciałabym, aby Państwowa Inspekcja Pracy mogła w drodze decyzji doprowadzać do przekształcania umów cywilnoprawnych, wykonywanych w warunkach właściwych dla stosunku pracy, w umowy o pracę. Cieszę się, że w czasie debaty nad sprawozdaniami z działalności Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych deklarowali współdziałanie przy wprowadzeniu nowych regulacji w tym zakresie. To dobrze rokuje na przyszłość.

„Na straży prawa pracy” Teresa Wójcik pisze o relacjach między Państwową Inspekcją Pracy a „Solidarnością”. 

Z natury rzeczy społecznymi partnerami Państwowej Inspekcji Pracy są związki zawodowe. Zgodnie z przepisami współdziałanie to polega na informowaniu o tematyce i zakresie przeprowadzanej kontroli, analizowaniu zgłoszonych uwag i spostrzeżeń, informowaniu o wynikach kontroli i podjętych decyzjach oraz na udzielaniu porad i informacji z zakresu prawa pracy. Każdego roku specjaliści PIP udzielają działaczom związkowym i społecznym inspektorom pracy ok. 40 tys. porad. Państwowa Inspekcja Pracy może, na wniosek związków zawodowych, prowadzić szkolenie i instruktaż oraz udzielać pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów pracy, a także podejmować działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia skuteczności działania społecznej inspekcji pracy.
PIP jest bardzo ważnym sojusznikiem NSZZ „Solidarność” w zwalczaniu patologii na rynku pracy oraz w staraniach o należyte standardy wszystkich warunków wykonywania pracy. W 2007 r. Państwowa Inspekcja Pracy zawarła bardzo konkretne porozumienie w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony pracy z NSZZ „Solidarność”. 

 

Marcin Krzeszowiec przedstawia założenia „Polskiego ładu”

W dokumencie przedstawiono 10 filarów Polskiego Ładu. Pierwszym z nich i zarazem najbardziej kosztownym jest „Plan na zdrowie”. Zakłada on m.in. podniesienie wydatków na służbę zdrowia do 6 proc. PKB w 2023 roku, a następnie do 7 proc. w 2027 roku; zniesienie limitów przyjęć u specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny, a także wprowadzenie ustawy o jakości, dzięki której ma powstać m.in. krajowy system monitorowania zdarzeń niepożądanych.  


Agnieszka Żurek przygotowała artykuł na 40. rocznicę śmierci Kardynała Stefana Wyszńskiego. 


Kardynał Stefan Wyszyński odszedł do Domu Ojca w święto Wniebowstąpienia Pańskiego. 28 maja czarne flagi wywieszone we wszystkich kościołach ogłosiły śmierć Prymasa. „Utraciliśmy wielkiego Polaka, któremu tak dużo zawdzięczamy, gdy kraj przechodził wiele wstrząsów i trudnych okresów, na których przebieg w dużej mierze wpłynęła postawa kardynała Stefana Wyszyńskiego, który potrafił łagodzić istniejące napięcia społeczne” – podkreślił podczas homilii wygłoszonej w kościele Mariackim biskup Stanisław Smoleński.

„Radykalny islam”, „hordy z przedmieść”, kryzys po proteście „żółtych kamizelek” – list otwarty wystosowany przez francuskich generałów, oficerów i żołnierzy w stanie spoczynku wywołał polityczną burzę w kraju nad Sekwaną. Według badania przeprowadzonego dla kanału informacyjnego LCI 58 proc. Francuzów podpisuje się pod apelem, zaś 49 proc. z nich uważa, że armia powinna wystąpić w obronie kraju, nawet jeśli nie zostanie o to poproszona przez władze cywilne. O „list generałów” pyta generała Antoine’a Martineza Patrick Edery (Tysol.fr). 

Sytuacja Francji nieustannie się pogarsza z racji imigracji. Ta ostatnia zaczęła się w latach 70. i rozwija się wraz z grupowaniem rodzin i dojściem do władzy socjalistów w czasie prezydentury François Mitteranda w latach 1981-1995. Mamy do czynienia z napływem populacji, które z biegiem lat, zwłaszcza pod koniec lat 90. i na początku lat 2000, stały się populacjami masowej imigracji o całkowicie innej kulturze i cywilizacji. Problemem zaś, to przecież ludzkie, jest fakt, iż przy masowej imigracji mamy skłonność do skupiania się w ramach tej kultury, do której należymy. Niestety, jak widzimy to w praktyce, ta kultura jest dla nas wroga. Zaś przy pewnej liczebności grupy ludzi o tej samej kulturze i cywilizacji mają skłonność nie tylko do skupiania się, lecz także do narzucania własnej wizji świata.

A co jeszcze w numerze? 

 • Z Andrzejem Bodzionym, wiceprezesem zarządu Poczty Polskiej S.A. rozmowia Konrad Wernicki
 • " Zawieszenie broni czy pierwszy krok do pokoju?" o sytuacji w strefie Gazy pisze Barbara Michałowska 
 • "Amazon wygrywa z UE i zwiększa zatrudnienie… w USA" Aleksandra Żywczyka 
 • "Węgiel wróci do kopalń - w innej formie" Aleksander Żywczyk składowaniu gazów cieplarnianych 
 • "Historie mojej babci były pełne emocji" Bartosz Boruciak rozmawia z Natalią Świerczyńską
 • "Jadowite kwiecie" Paweł Gabryś-Kurowski pisze o filmie "Kwiat szczęścia" 
 • "Lenina raj na ziemi" Prof. Marka Jana Chodakiewicza
 • "Przez góry najłatwiej uciec" Barbara Michałowska o ucieczkach z okupowanego kraju Polaków w trakcie II wojny światowej 
 • "Wzmocnić wymiar społeczny Europy" Teresa Wójcik rozmawia z Mateuszem Szymańskim o Szczycie Społecznym w Porto
 • "Tygodnik Solidarność - pomnik wolności słowa" Marcin Koziestański relacjonuje otwarcie wystawy upamiętniającą rocznicę wydania pierwszego numeru "TS"
 • W dziale sport: "Borussia Dortmund dziekuje legendzie" Łukasza Bobruka i "Legenda nieba" Basi Michałowskiej 


Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Tygodnik

Opinie

Popkultura