REKLAMA

Z. Kuźmiuk: Polska już od czterech miesięcy liderem wśród krajów UE o najniższym bezrobociu

W poprzednim tygodniu ukazał się komunikat Eurostatu, z którego wynika, że Polska na koniec kwietnia 2021 roku, była już czwarty miesiąc z rzędu na pierwszym miejscu pośród krajów Unii Europejskiej o najniższym poziomie bezrobocia.
 Z. Kuźmiuk: Polska już od czterech miesięcy liderem wśród krajów UE o najniższym bezrobociu
pixabay.com

Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce na koniec kwietnia 2021 roku, ustalana tzw. metodą BAEL (opartą na aktywności ekonomicznej ludzi w wieku zdolności do pracy), wyniosła tylko 3,1 proc. i była zaledwie o 0,1 punktu procentowego wyższa niż w marcu 2020 roku, a więc tuż przed rozpoczęciem pierwszej fali pandemii koronawirusa (wtedy wynosiła 3,0 proc.). Polska była jak wspomniałem już czwarty miesiąc z rzędu liderem wśród krajów o najniższym poziomie bezrobocia w UE, w liczbach bezwzględnych według wspomnianej metody BAEL, bezrobocie na koniec kwietnia w naszym kraju wynosiło około 524 tysięcy osób. Tuż za Polską wg. danych Eurostatu, podobnie jak w marcu, znalazły się Czechy, które przez wiele miesięcy były krajem o najniższym bezrobociu w UE, teraz ten wskaźnik wynosi tam 3,4 proc., na 3 miejscu znalazła się Holandia - 3,4 proc., na 4 miejscu Malta -3,8 proc., na 5 miejscu Węgry -4,3 proc., na 6 miejscu Niemcy z bezrobociem wynoszącym 4,4 proc., na 7 miejscu znalazła się Bułgaria z bezrobociem w wysokości 4,7 proc., w pozostałych krajach UE, bezrobocie wyraźnie przekraczało 5 proc..

Najwyższy z kolei poziom bezrobocia w marcu odnotowano tradycyjnie w Grecji, która już 10 rok „wychodzi z kryzysu” w wysokości 15,8 proc. (przy czym dane dla tego kraju są za styczeń 2021 roku) i mającej ciągle poważne problemy gospodarcze i polityczne Hiszpanii -15,4 proc., z dużych gospodarek na kolejnych miejscach od końca uplasowały się Włochy z bezrobociem na poziomie ponad 10,7 proc., wysoko w tym niekorzystnym rankingu jest także Francja z bezrobociem na poziomie 7,3 proc.. Tak, więc poza Niemcami, trzy unijne kolejne kraje o największych gospodarkach (Francja, Włochy i Hiszpania), mają najwyższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej, co pokazuje, że kraje Południa strefy euro, są w najtrudniejszej sytuacji gospodarczej. Jeszcze większe wrażenie niż wskaźniki stopy bezrobocia, robią liczby bezrobotnych szczególnie jeżeli chodzi o duże gospodarki, Niemcy prawie 2 mln bezrobotnych, Hiszpania ponad 3,5 mln bezrobotnych, Włochy prawie 2,7 mln bezrobotnych, Francja- ponad 2,2 mln bezrobotnych, z tego duża część to ludzie młodzi do 25 roku życia. Taka sytuacja, połączona z ograniczeniami swobód obywatelskich spowodowanymi pandemią koronawirusa, może być mieszanką wybuchową i powodować niepokoje społeczne na duża skalę, zwłaszcza, że większość bezrobotnych w tych krajach to ludzie młodzi (w Hiszpanii stopa bezrobocia wśród młodych do 25 roku życia wynosi blisko 40% i jest to prawie 600 tysięcy osób).

Z kolei przeciętna stopa bezrobocia we wszystkich 27 krajach UE na koniec kwietnia 2021 roku wyniosła 7,3 proc., natomiast średnia stopa w 19 krajach strefy euro była wyraźnie wyższa i wyniosła aż 8,0 proc. Bezrobocie w krajach strefy euro było więc o 0,7 punktu procentowego wyższe niż średnio w całej Unii i nie ulega wątpliwości, że to głównie kraje posługujące się własnymi walutami, obniżają średni poziom bezrobocia w całej UE. Okazuje się, że w 7 krajach spoza strefy euro, bezrobocie jest wyraźnie niższe niż średnia w strefie euro: Polska 3,1 proc., Czechy -3,4 proc., Węgry -4,3 proc., Bułgaria -4,7 proc., Rumunia -5,7 proc., Dania -5,7 proc. czy Chorwacja -7,5 proc., tylko w Szwecji było trochę wyższe i wyniosło 9,1 proc..

Natomiast według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), który mierzy bezrobocie liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do cywilnej liczby ludności aktywnej zawodowo, stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2021 roku wyniosła 6,3 proc. i zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 punktu procentowego. W liczbach bezwzględnych według metodologii GUS w koniec kwietnia 2021 roku bezrobotnych było 1,053 tys. osób i w porównaniu do końca marca bezrobocie zmalało o ok. 25 tys. osób, co oznacza że druga fala pandemii koronawirusa nie spowodowała wzrostu bezrobocia ,wręcz przeciwnie jego spadek.

Wszystkie te bardzo pozytywne tendencje na rynku pracy, wyróżniające Polskę także w Unii Europejskiej (od 4 miesięcy lider wśród krajów UE o najniższym poziomie bezrobocia), mają miejsce po ponad pięciu latach rządzenia Zjednoczonej Prawicy i utrzymują się mimo trwających już ponad rok problemów w gospodarce spowodowanych pandemią koronawirusa.

Rząd Zjednoczonej Prawicy przyjął jak widać właściwą strategię wspierania przedsiębiorców i pracowników, kolejne Tarcze rządowe i dwie Tarcze finansowe, na które wydatkowano już ponad 210 mld zł, są nakierowane na zapewnienie płynności przedsiębiorcom, pod warunkiem jednak, że będą chronili miejsca pracy i po niskim poziomie bezrobocia widać, że to się udaje.


Ankieta
Czy Konstytucja RP jest nadrzędna wobec prawa UE?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Konstytucja RP jest nadrzędna wobec prawa UE?
Tygodnik

Opinie

Popkultura