REKLAMA

Australijska firma pozywa Polskę. Chce 4,2 mld zł odszkodowania

Spółka Prairie Mining Limited poinformowała dzisiaj, że złożyła pozew przeciwko Polsce. Firma domaga się odszkodowania w wysokości  806 mln Funtów Brytyjskich (równowartość 1,5 mld dolarów australijskich, czyli 4,2 mld zł).
 Australijska firma pozywa Polskę. Chce 4,2 mld zł odszkodowania
/ Flickr.com/Blogtrepreneur/(CC BY 2.0)

"W ramach toczącego się międzynarodowego postępowania arbitrażowego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Traktatu Karty Energetycznej (TKE) oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej Australia-Polska (BIT), spółka złożyła pozew w postępowaniu arbitrażowym z tytułu BIT, w którym domaga się odszkodowania w wysokości 806 mln Funtów Brytyjskich (równowartość 1,5 mld dolarów australijskich lub 4,2 mld zł), oszacowanego przez zewnętrznych ekspertów ds. wysokości roszczeń wynajętych przez spółkę Prairie" – podano w komunikacie, który opublikowała spółka Prairie Mining Limited.

Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", spółka Prairie Mining Limited w ostatnich latach próbowała uzyskać koncesję na wydobycie węgla w rejonie Poleskiego Parku Narodowego. Spółce nie udało się uzyskać koncesji i zarzuca Polsce dyskryminację, ponieważ koncesję uzyskały polskie spółki.

"Spółka Prairie twierdzi, że Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do spółki kopalń Jan Karski (Lubelszczyzna - dop. red.) i Dębieńsko (na Górnym Śląsku - dop. red.) w Polsce. Działania Rzeczpospolitej Polskiej pozbawiły spółkę Prairie całej wartości jej inwestycji w Polsce" – podano dalej w komunikacie cytowanym przez „Gazetę Wyborczą”.

"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie doszło do polubownego rozstrzygnięcia sporu, ponieważ Rząd RP odmówił udziału w rozmowach dotyczących sporu, w związku z czym spółka kontynuowała dotychczas postępowanie w sprawie Roszczenia, jak opisano powyżej. Spór inwestycyjny spółki Prairie z Rzeczpospolitą Polską nie jest wyjątkiem, przy czym międzynarodowe media szeroko informują, że środowisko polityczne i klimat inwestycyjny w Polsce uległy pogorszeniu od czasu zmiany rządu w 2015 r. Efektem tego jest rosnąca liczba międzynarodowych roszczeń arbitrażowych kierowanych przeciwko Polsce w sektorach surowców naturalnych i energii, w których roszczenia odszkodowawcze wynoszą od 120 mln USD do ponad 1,3 mld USD, obejmujących między innymi spółki Bluegas NRG Holding (gaz), Lumina Copper (miedź) i InvEnergy (farmy wiatrowe)" – czytamy dalej w komunikacie.


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura