REKLAMA

KE za wolno "głodzi" Polskę i Węgry? PE chce pozwać KE za zaniechanie. Chodzi o mechanizm warunkowości

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do natychmiastowego uruchomienia mechanizmu warunkowościowego – podaje Polsat News. Jak czytamy na stronie PE, posłowie zdecydowali o rozpoczęciu niezbędnych przygotowań do ewentualnego postępowania sądowego przeciwko KE.
Parlament Europejski, zdjęcie ilustracyjne KE za wolno
Parlament Europejski, zdjęcie ilustracyjne / Flickr.com/European Parliament/(CC BY 2.0)

Jak czytamy na Twitterze dziennikarki Polsat News, "Parlament Europejski przyjął rezolucje wzywającą Komisję Europejską do natychmiastowego uruchomienia mechanizmu warunkowościowego/nowego narzędzia UE do odbiera funduszy państwom naruszającym praworządność".

 

 

PE pozwie Komisję Europejską?

Na stronie Parlamentu Europejskiego podano, że europosłowie w rezolucji zobowiązują Przewodniczącego PE do wezwania Komisji, w przeciągu 2 tygodni, do „wypełnienia zobowiązań” wynikających z rozporządzenia o warunkowości w zakresie praworządności.

Rezolucję przyjęto 506 głosami, przy 150 głosach sprzeciwu. 28 europosłów wstrzymało się od głosu.

W dokumencie posłowie stwierdzili, że rozporządzenie dotyczące warunkowości w zakresie praworządności, które weszło w życie 1 stycznia 2021 roku, dotyczy również środków przydzielonych za pośrednictwem unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy. Mimo to Komisja Europejska nie zaproponowała żadnych środków na mocy nowych przepisów i nie dotrzymała terminu 1 czerwca, wyznaczonego przez Parlament w rezolucji z 25 marca, na sfinalizowanie wytycznych dotyczących stosowania rozporządzenia. Stanowi to "wystarczającą podstawę do podjęcia kroków prawnych przeciwko Komisji na mocy art. 265 TFUE", uważają posłowie.

Posłowie podkreślają, że rośnie ryzyko dotyczące niewłaściwego wykorzystywania budżetu Unii w niektórych państwach członkowskich, przy pogarszającej się sytuacji dotyczącej praworządności i zobowiązują Przewodniczącego PE Davida Sassoliego, aby najpóżniej w przeciągu dwóch tygodni, wezwał Komisję Europejską do „wypełnienia swoich zobowiązań”, wynikających z nowego rozporządzenia. Aby być przygotowanym, „Parlament niezwłocznie rozpocznie w międzyczasie niezbędne przygotowania do ewentualnego postępowania sądowego przeciwko Komisji na mocy art. 265 TFUE” – czytamy na stronie PE.

Jak podano dalej, posłowie wzywają Komisję do niezwłocznej reakcji na obecne poważne naruszenia zasad praworządności w niektórych państwach członkowskich, które powodują poważne zagrożenie dla sprawiedliwego, zgodnego z prawem i bezstronnego podziału funduszy unijnych. Komisja powinna zastosować wszystkie dostępne narzędzia w tym procedurę przewidzianą w artykule 7 Traktatu o UE, określającą ramy praworządności i postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w celu odpowiedzi na naruszenia demokracji i praw podstawowych w UE, włącznie z atakami na wolność mediów i dziennikarzy oraz wolność zrzeszania się i wolność zgromadzeń.


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura