REKLAMA

[Tylko u nas] Paweł Jędrzejewski: Degermanizacja Holokaustu

Uwalnianie Niemiec i Niemców od odpowiedzialności za Holokaust.
Żydzi pojmani przez SS w trakcie tłumienia Powstania w getcie warszawskim [Tylko u nas] Paweł Jędrzejewski: Degermanizacja Holokaustu
Żydzi pojmani przez SS w trakcie tłumienia Powstania w getcie warszawskim / Wikipedia domena publiczna

Proponuję nazwę i przybliżoną definicję tego stosunkowo nowego zjawiska, obecnego w publicystyce historycznej i przekazie medialnym.

Co to jest degermanizacja Holokaustu?

Stopniowe uwalnianie Niemiec i Niemców od odpowiedzialności za projekt i realizację Zagłady. W narracji o Holokauście polega ono na zastępowaniu ich pozbawionymi narodowości „nazistami”, którzy sterroryzowali porządnych Niemców i zmusili ich do udziału w czymś przeciwnym ich mentalności. W tym nowym obrazie Zagłady, na opustoszałe po Niemcach miejsce wprowadzane są narody Europy Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem roli Polaków), których mentalność prezentowana jest jako zgodna z celami i metodami Holokaustu.

Jednocześnie rola narodów i państw Europy Zachodniej w Zagładzie jest minimalizowana lub przemilczana.

Przekłamanie w procesie degermanizacji Holokaustu nie polega na podawaniu fałszywych informacji, ale na selektywnym doborze, marginalizowaniu jednych faktów i wyolbrzymianiu innych, celowym unikaniu niektórych z nich oraz tendencyjnym rozłożeniu akcentów w przekazie.


Ankieta
Czy wziąłbyś udział w Powstaniu Warszawskim?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy wziąłbyś udział w Powstaniu Warszawskim?
Tygodnik

Opinie

Popkultura