REKLAMA

[Tylko u nas] Co zawiera Deklaracja Feministyczna? "Depenalizacja seksualności nieletnich" [od lat 10]

International Women's Health Coalition (ILGA) – to ponadnarodowa organizacja, która zrzesza m.in. Kampanię Przeciw Homofobii, Grupę Stonewall, Stowarzyszenie Lambda, Miłość nie wyklucza i wiele innych lewicowych organizacji w Polsce i na świecie, które zajmują się „prawami kobiet” lub „prawami osób LGBT”.
 [Tylko u nas] Co zawiera Deklaracja Feministyczna?
/ Pixabay.com

W 2020 roku ramach obchodów XXV rocznicy Fourth World Conference on Women, która odbyła się w Pekinie w 1995 roku koalicja Women’s Rights Caucus uchwaliła „Deklarację Feministyczną” ("Feminist declaration on the occasion of the twenty-fifth anniversary of the Fourth World Conference on Women"), która, cytując oświadczenie IWHC (organizacji, która koordynowała te obchody) „odzwierciedla priorytety ruchu feministycznego i dostarcza rządom i interesantom ścieżkę do prawdziwej równości”. ILGA poparła tę deklarację w całości. Wszystkie poniższe tłumaczenia są tłumaczeniami własnymi, dokonanymi z dbałością o ich wierność. 

Punkt 14 tej deklaracji mówi o "szacunku dla autonomii wszystkich osób, dotyczącym ich seksualności, przyjemności [itd.]". Z podpunktów możemy się dowiedzieć, iż punkt ten dotyczy również osób nieletnich, które określone są tam mianem „adolescents”, co według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oznacza osoby w wieku od 10 do 19 lat. 

Cel ten ma być osiągnięty m.in. przez: podpunkt 14a: "eliminację wszelkich praw, które penalizują lub czynią nielegalnym [...] aborcję, nieujawnienie zakażenia i ekspozycji na HIV" - co oznacza, że nikt nie może zmusić innej osoby do ujawnienia czy jest zakażona HIV, w tym nie ma konieczności informowania o tym fakcie nawet partnerów seksualnych. W świetle tej deklaracji Simon Mol najprawdopodobniej nie popełniłby przestępstwa. 

Podpunkt 14g: mówi o: "skończeniu z penalizacją i stygmatyzacją seksualności nieletnich i promocji pozytywnego podejście do młodych ludzi i nieletnich (sic!), które uwzględnia i szanuje ich zdolność do wyrażania świadomej i niezależnej decyzji dotyczących ich cielesnej autonomii, przyjemności czy podstawowych wolności". Przypominam, iż chodzi tutaj o dzieci od lat 10, czyli de facto deklaracja o legalizacji pedofilii przy założeniu, że dzieci, w tym dzieci będące jeszcze w podstawówce są w stanie wyrażać świadomą zgodę na seks. W Polsce tzw. wiek zgody wynosi 15 lat, co jest bardzo liberalną wartością, bo np. USA obcowanie płciowe osoby pełnoletniej z osobą niepełnoletnią (poniżej 18 lat) uznawane jest za pedofilię. Warto wspomnieć, iż od lat organizacje zajmujące się „ochroną praw osób LGBT” zaprzeczają, jakoby popierały jakąkolwiek formę legalizacji, czy zwiększenia poparcia społecznego dla pedofilii, jednakże w kontekście tej deklaracji trudno uwierzyć w szczerość tych deklaracji. 

W punkcie 14c czytamy: "zapewnić dostęp, w odpowiednim czasie i odpowiedniej jakości, do usług afirmacji (potwierdzenia) płci i opieki, włączając w to usługi zdrowotne i możliwość uwzględnienia płci opartej na samostanowionej [takiej, jaką ktoś się czuje, że jest – tzw. samoidentyfikacja – przyp. tłum.]". Warto wspomnieć, że lewicowe organizacje od lat walczą o usunięcie transseksualizmu i innych zaburzeń tożsamości płci z katalogów chorób i zaburzeń. Chodzi o to, by kompletnie zlikwidować jakąkolwiek biomedyczną regulację transseksualizmu, bo np. teraz by zmienić płeć, konieczna jest diagnoza lekarza psychiatry, często niejednego i opinie psychologów. 

Podpunkt 14d jest dość zaskakujący w kontekście jawnego poparcia tych organizacji dla tzw. tranzycji dzieci. Podpunkt ten zakłada "zakaz wszystkich operacji, na które niemowlę "intersex" nie wyrazi zgody (sic!) i które nie są niepotrzebne z punktu widzenia medycznego oraz szkodliwe." Chodzi o to, by niemowlętom z zaburzeniami rozwojowymi np. niewrażliwością na androgeny, która powoduje niezgodność cech płciowych pierwszo i drugorzędowych (np. obecność jąder i pochwy, jak było w przypadku Caster Semenyi) nie robić operacji, które umożliwią im normalny rozwój, często nawet z zachowaniem pełnej sprawności seksualnej i płodności oraz normalne dorastanie bez traumy i bez świadomości tego, że takie leczenie zostało wdrożone.

Podpunkt 14e: "Depenalizacja, destygmatyzacja i zwiększenie dostępu do aborcji dla wszystkich ludzi, którzy mogą zajść w ciążę (sic) w tym zwiększenie ich możliwości do samozarządzania aborcją [...] eliminacja barier w tym prawa do odmowy przez dostawców usług medycznych wykonania aborcji na podstawie klauzuli sumienia." Samozarządzanie aborcją oznacza, iż osoba, która ma jedyną moc decyzyjną w tej sprawie, jest ciężarny „człowiek”. Zniesienie klauzuli sumienia oznacza lekarz katolik, który uważa, że aborcja to morderstwo musi tego morderstwa dokonać, inaczej może spotkać się z konsekwencjami prawnymi. Jest to obecnie niezgodne z polskim stanem prawnym, gdzie osobą kwalifikującą do zabiegu aborcji jest lekarz oraz z przyrzeczeniem lekarskim, które zakłada „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu”.

Podpunkt14f: „Skontrolować i odnieść się do niedociągnięć obecnie obowiązującego prawodawstwa i polityk penalizujących naruszenie praw kobiet do nietykalności cielesnej i autonomii takich jak: okaleczanie żeńskich narządów rozrodczych [brak wzmianki o okaleczeniu męskich narządów rozrodczych – przyp. tłum.], przemocy dokonywanej przez partnera życiowego lub seksualnego, małżeństw wymuszonych i małżeństw dzieci, by upewnić, że podejście prawne, które nie będzie pogłębiać marginalizacji ani stygmatyzacji osób i społeczności, których to dotyczy [tak jest napisane, nie ofiar, tylko osób i społeczności] i skupienie się na odniesieniu się do przyczyn tych naruszeń przez zastąpienie penalizacji wyczerpującą społeczną interwencją." Co w praktyce oznacza brak możliwości karania pewnych osób i społeczności, które nadal stosują takie praktyki, dotyczy to przede wszystkim afrykańskich muzułmanów, które m.in. praktykują wycinanie dziewczynkom łechtaczek i warg sromowych, zszywanie pochwy, bicie ich i zmuszanie do małżeństwa. Punkt ten zakłada przeniesienie walki z tym problemem z wymiaru sprawiedliwości na opiekę społeczną. Efektywność takiego rozwiązania jest bardzo wątpliwa. 

Przy użyciu mediów społecznościowych skierowałam zapytanie do Kampanii Przeciw Homofobii i Grupy Stonewall, czy popierają legalizację pedofilii, depenalizacji małżeństw nieletnich, okaleczania dziewczynek, a jeśli nie, to dlaczego są zrzeszeni w organizacji, która deklaruje takie poparcie. Do dziś nie uzyskałam odpowiedzi, zaś na profilu twitterowym KPH zostałam zablokowana.

 

Źródła: 

https://ilga.org/civi_details?region=europe

https://ilga.org/CSW64-Womens-Rights-Caucus-feminist-declaration-Beijing25

https://iwhc.org/wp-content/uploads/2020/03/Beijing-25-Feminist-declaration.pdf

https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1

https://iwhc.org/resources/womens-statement-20th-anniversary-fourth-world-conference-women/

 


Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Tygodnik

Opinie

Popkultura