REKLAMA

Nadwyżka w budżecie państwa 35 mld zł po I półroczu. MF podaje dane

Ministerstwo Finansów podało szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2021 r.
 Nadwyżka w budżecie państwa 35 mld zł po I półroczu. MF podaje dane
/ pixabay.com

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r.  wyniosło:

dochody: 278,1 mld zł, tj. 68,8 %
wydatki: 242,8 mld zł, tj. 49,9 %
nadwyżka: 35,3 mld zł            

- podaje Ministerstwo Finansów.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r.
W okresie styczeń - lipiec 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 42,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – lipiec 2020 r. o ok.  40,2 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 24,3% r/r (tj. ok. 23,7 mld zł),
dochody z podatku PIT były wyższe o  16,8% r/r (tj. ok. 5,7 mld zł),
dochody z podatku CIT były wyższe o 21,0% r/r (tj. ok. 5,4 mld zł),
dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,9% r/r (tj. ok. 2,7 mld zł),
dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 9,1% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł ).
W okresie styczeń – lipiec 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 36,8 mld zł i było wyższe o ok. 1,9 mld zł (tj. 5,4%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2020 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r. wyniosło 242,8 mld zł, tj. 49,9 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (252,1 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 9,3 mld zł, tj. 3,7%.

Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 9,3 mld zł) wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,8 mld zł). W części 39 – Transport zrealizowano mniej o 3,0 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

Jednocześnie wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe  o ok. 2,3 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE oraz wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł).

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 – Zdrowie tj. więcej o ok. 2,9 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 2,1 mld zł.


 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura