REKLAMA

Doliny wodorowe w Polsce

Opracowywany przez rząd Krajowy Plan Odbudowy oraz powiązana z nim Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku zakładają wykorzystanie wodoru jako zielonego nośnika energii. Aby ten plan się ziścił, niezbędny jest rozwój wiedzy o produkcji, oczyszczaniu, magazynowaniu i używaniu wodoru, konieczne jest również powstanie przedsiębiorstw wykorzystujących tę wiedzę. Temu ma służyć stworzenie co najmniej pięciu dolin wodorowych w Polsce. Inicjatywę wspiera Agencja Rozwoju Przemysłu.
 Doliny wodorowe w Polsce
/ grafika Adobe Stock

Obecnie Polska jest jednym z ważniejszych producentów wodoru. Wykorzystuje się go przy produkcji nawozów i innych chemikaliów. Obok tych zastosowań w przyszłości wodór będzie mógł posłużyć do napędu pojazdów – zwłaszcza autobusów i samochodów ciężarowych. Zanim to jednak nastąpi, nauka i świat biznesu muszą opracować i wdrożyć innowacyjne metody produkcji, oczyszczania, magazynowania i stosowania tego pierwiastka.

Niełatwa produkcja

Choć wodór jest jednym z najpowszechniejszych pierwiastków na świece, to rzadko kiedy występuje w czystej postaci. Najczęściej tworzy związki z innymi pierwiastkami (na przykład w połączeniu z tlenem tworzy wodę). Do celów przemysłowych można go pozyskiwać różnymi metodami: poprzez elektrolizę wody, z biomasy (w procesie fermentacji) lub z paliw kopalnych, np. w procesie reformingu gazu ziemnego lub gazyfikacji węgla bądź koksu. Obecnie stosowane technologie są stosunkowo mało wydajne i poza metodami biologicznymi wymagają sporych nakładów energii. Dlatego też instalacje do produkcji wodoru będą lokowane przy dużych elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii. Nadwyżki energii produkowane przez te elektrownie – zamiast być wtłaczane do sieci energetycznej i powodować jej przeciążenie – będą mogły być wykorzystane właśnie do produkcji wodoru w procesie elektrolizy.

Wyzwaniem jest oczyszczanie wyprodukowanego wodoru. Powstały z elektrolizy wody pierwiastek zawiera m.in. związki halogenowe oraz ślady ditlenku węgla. Aby mógł być wykorzystany na skalę przemysłową, należy znaleźć tanie metody pozbycia się zanieczyszczeń.

Istnieje też problem natury technicznej, a mianowicie – magazynowanie wodoru. Ten podgrzany pierwiastek potrafi przeniknąć przez stalowe ściany! Wodór można przechowywać jako sprężony pod ciśnieniem do 700 bar lub w postaci płynnej w specjalistycznych zbiornikach kriogenicznych. Na skok technologiczny czekają też ogniwa paliwowe wykorzystujące pierwiastek jako paliwo, i to zarówno stacjonarne, jak i przewoźne, instalowane w samochodach ciężarowych i autobusach. Prawdziwym wyzwaniem biznesowym jest z kolei stworzenie sieci dystrybucji paliwa.

Doliny wodorowe – główne ogniwa gospodarki wodorowej

Wyzwania naukowe i biznesowe rozwiązywać będą ośrodki badawcze i przedsiębiorcy zrzeszeni w dolinach wodorowych. Ma ich powstać w Polsce co najmniej pięć. Pierwsza – podkarpacka – powstaje w Rzeszowie. W jej budowę włączyła się Agencja Rozwoju Przemysłu SA, która 18 maja tego roku wraz z innymi zainteresowanymi podmiotami podpisała list intencyjny w tej sprawie. Na mocy listu jego sygnatariusze zobowiązali się m.in. do ścisłego współdziałania na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego dla produkcji wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii produkowanej z instalacji OZE.

Obecny na uroczystości premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska może stać się hubem wodorowym w ciągu kolejnej dekady. Szef rządu zauważył, że Polska już teraz jest jednym z liderów produkcji wodoru na świecie.

– Takie możliwości zobowiązują i pokazują, że mamy u nas w Polsce wypracowane kompetencje

– powiedział. Premier podkreślił też, że doliny wodorowe mają być głównymi ogniwami gospodarki wodorowej.

 

– Chcemy mierzyć wysoko, wodór ma szansę być paliwem z przyszłości. Do 2034 roku powstaną w Polsce elektrolizery o mocy co najmniej dwóch gigawatów

– zakończył swoje wystąpienie premier Mateusz Morawiecki.

 

W wydarzeniu wziął również udział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA, który wskazał, że innowacje w sektorze energetycznym są kluczowe dla rozwoju gospodarki i transformacji w stronę Przemysłu 4.0.

– W naszej grupie kapitałowej są spółki, które zajmują się produkcją bezemisyjnych środków transportu. Jesteśmy więc biznesowo zainteresowani inwestycjami w rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii. Sygnatariuszami listu są innowacyjni przedsiębiorcy z Podkarpacia, którzy rozwijają projekty w strefach zarządzanych przez ARP: mieleckiej i tarnobrzeskiej. Odnotowały one świetne wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Zadeklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły 504,6 mln zł, co stanowi 237 proc. wzrostu w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Spółce ML System, która jest stroną listu intencyjnego, udostępniliśmy niedawno nowoczesną halę produkcyjno-magazynową w Zaczerniu

– podkreślił.

 

ARP S.A. jest również jednym z inicjatorów powstania Śląskiej Doliny Wodorowej oraz Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

– Już dziś w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w Europarku Kobierzyce funkcjonuje LG Energy Solution, produkujący baterie litowe do samochodów elektrycznych. To niezwykle istotny komponent, który rozwija elektromobilność, jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziś gałęzi przemysłu. Innowacje w sektorze energetyki są tu, na Dolnym Śląsku, już dziś. Chcemy, by tych innowacji było więcej, by rozwijał się Przemysł 4.0. W tym kontekście dostrzegamy szansę w wodorze i sukcesywnie włączamy się w promowanie rozwiązań bazujących na jego wykorzystaniu

– mówi Cezariusz Lesisz, Prezes ARP S.A.

 

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku
Dokumentem, który określa ramy działania dolin wodorowych, jest projekt Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 roku. Projekt zakłada, że działanie przedsiębiorców i naukowców w ramach dolin przyczyni się m.in. do osiągnięcia mocy produkcyjnych wodoru na poziomie 2 GW, rozpoczęcia eksploatacji 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym także wyprodukowanych w Polsce, oraz powstania co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania

 

Materiał powstał przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.


Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Tygodnik

Opinie

Popkultura