REKLAMA

CBOS: Po roku działania programu „Rodzina 500 plus” cieszy się on wysokim poparciem

- Po roku działania programu „Rodzina 500 plus” nadal cieszy się on wysokim poparciem (77%) - wynika z raportu CBOS
 CBOS: Po roku działania programu „Rodzina 500 plus” cieszy się on wysokim poparciem
/ logo 500+

- Wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus” diametralnie zmieniło postrzeganie polityki państwa wobec rodziny. We wcześniejszych badaniach CBOS, realizowanych od 1996 do 2013 roku, działania państwa wobec rodziny oceniane były jako dostateczne lub nawet niedostateczne. Obecnie ponad połowa badanych (52%) dobrze (w tym co dziesiąty – bardzo dobrze) ocenia politykę państwa wobec rodziny. 

Po niemal roku funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus”zwiększyły się nadzieje z nim związane. Zmniejszył się odsetek osób przewidujących, że program w ogóle nie przyniesie oczekiwanych skutków i nie wpłynie na wzrost dzietności (z 29% do 16%). Jednocześnie przybyło badanych spodziewających się, że program w istotnym stopniu przyczyni się do wzrostu urodzeń (z 16% do 24%). Nadal największa część ankietowanych (55%) wypowiada się na ten temat z ostrożnym optymizmem. 

Polacy najczęściej zauważają pozytywny wpływ programu „Rodzina 500 plus” na budżety gospodarstw domowych z dziećmi – możliwość swobodniejszego gospodarowania pieniędzmi przez rodziny otrzymujące świadczenie wychowawcze (ogółem 34% badanych deklaruje, że znają osobiście osoby, których to dotyczy, lub sami są w takiej sytuacji) oraz znaczącą poprawę sytuacji dzieci z ubogich rodzin (ogółem 28%). 


- czytamy w Raporcie

Zachęcamy do zapoznania się z całością Raportu

#REKLAMA_POZIOMA#​​​​​​​

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura