REKLAMA

"Jest przykładem patriotyzmu i bezinteresownego umiłowania ojczyzny". Apel o pomoc dla Kapłana Niezłomnego

Ks. Stanisław Falkowski, lat 83, to wieloletni działacz i legenda opozycji antykomunistycznej, nie tylko siedleckiej, lecz również ogólnopolskiej, którego wielkie zasługi dla odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności nie są przez nikogo kwestionowane. Uczestniczył w powstaniu opozycyjnego ROPCiO czy w dniu 1 września 1979 r. w proklamowaniu KPN przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
/ fot. archiwum

Po wprowadzeniu stanu wojennego zorganizował podziemną drukarnię na terenie byłego województwa siedleckiego i bialskopodlaskiego, która wydawała „Wiadomości Podlaskie”. Pomagał w ukrywaniu zbiegłego z obozu internowania Stanisława Karpika. Za „nielegalne, publiczne i wielce szkodliwe społecznie modlitwy, które nasilają się z udziałem ks. Falkowskiego”, skazany został przez kolegium ds. wykroczeń na grzywnę w wys. 50 tys. zł.

Księdza Stanisława Falkowskiego, „chłopskiego kapelana”, łączyła bliska znajomość z kapelanem robotników, błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką.

Ks. Stanisław posiada odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Wolności i Solidarności nadane przez Prezydenta RP.

Kapłan niedawno przeszedł ciężki udar, który wraz z innymi chorobami spowodował u niego poważne dysfuncje organizmu. Jest z nim utrudniony kontakt. Nie jest w stanie samodzielnie egzystować. Wymaga długotrwałej i kosztownej rehabilitacji fizjoterapeutycznej, psychologicznej i logopedycznej, przystosowania łazienki do jego potrzeb oraz bieżących środków do utrzymania oraz całodobowej opieki.

Ks. Stanisław, jako Kapłan Niezłomny, jest przykładem właściwie pojętego patriotyzmu i bezinteresownego umiłowania ojczyzny, podobnie jak ks. Stanisław Brzóska czy ks. Ignacy Skorupka. Obowiązek względem ojczyzny wypełnił z największą gorliwością, starannością i poświęceniem.

Ponieważ jego niska emerytura nie zapewnia mu podstawowych warunków bytu i godziwej egzystencji, zwracamy się z apelem o pomoc dla Kapłana Niezłomnego, bohatera opozycji antykomunistycznej, na rachunek stowarzyszenia nr 13 9194 0007 0000 2613 2000 0010 z dopiskiem: „darowizna dla niezłomnego bohatera”.

Za gest solidarności serdecznie dziękujemy.

Janusz Olewiński - Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych

 

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura