REKLAMA

Konferencja „Solidarność jako wspólnota i braterstwo ludzi pracy”

W dniach 19–20 listopada 2021 r. w Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w Watykanie odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Solidarność jako wspólnota i braterstwo ludzi pracy”, która ma dotyczyć potrzeby ożywienia ducha solidarności na poziomie międzynarodowym.
 Konferencja „Solidarność jako wspólnota i braterstwo ludzi pracy”
/ logo konferencji

Zdaniem organizatorów idea solidarności, która czterdzieści lat temu skonkretyzowała się w świadectwie polskich robotników i NSZZ „Solidarność”, nie straciła swojej aktualności. Otworzyła nowy rozdział dla ruchów pracowniczych poprzez doprowadzenie do upadku ideologii marksistowskiej. Obecnie wymaga ona jednak pogłębienia i twórczego rozwoju z powodu przemian politycznych i gospodarczych, jakie miały miejsce w świecie od sierpnia 1980 r. Pogłębione i uwspółcześnione rozumienie idei solidarności, wyrażone w świetle katolickiej nauki społecznej, ma potencjał do rozwiązania kryzysów, z jakimi zmagają się ludzie pracujący na całym świecie.

Konferencja będzie transmitowana na żywo na portalu YouTube na kanale „MCBFS – Solidarność”:

https://www.youtube.com/channel/UCdYDjc-bDUm45qX6RQdtHwA

Dzień pierwszy, język polski:
https://www.youtube.com/watch?v=ZeZpXATdBVk

Dzień pierwszy, język angielski:
https://www.youtube.com/watch?v=QDWEj2JbS_0

Dzień drugi, język polski:
https://www.youtube.com/watch?v=_jAwujcGzWo

Dzień drugi, język angielski:
https://www.youtube.com/watch?v=qoYGTzOyXo4

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o konferencji:

PL: https://wf.upjp2.edu.pl/aktualnosci/konferencja-on-line-solidarnosc-jako-wspolnota-i-braterstwo-ludzi-pracy-19-20112021-212.html
EN: https://wf.upjp2.edu.pl/en/aktualnosci/international-conference-solidarity-as-a-communion-and-brotherhood-of-working-people-19-20-nov-2021-118.html

Facebook: @MCBFSolidarnosc

jw


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura