REKLAMA

Komisja Europejska oczekuje od nas zwiększenia i wydłużenia obecności na rynku pracy

26 maja partnerzy społeczni dyskutowali w Warszawie z ekspertami Komisji Europejskiej o projekcie zaleceń Rady UE w sprawie krajowego programu reform Polski na rok 2017.
 Komisja Europejska oczekuje od nas zwiększenia i wydłużenia obecności na rynku pracy
/ Komisja Europejska
Zalecenia (tzw. country specific recommendations, CSR) są opublikowane jako stały element semestru europejskiego. W przedstawionym projekcie Komisja zwraca uwagę na 3 istotne elementy w odniesieniu do polskiej sytuacji. Po pierwsze, prowadzenie polityki budżetowej zgodnie z wymogami funkcji zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu, co będzie oznaczało konieczność znacznego wysiłku fiskalnego w perspektywie 2018 r. oraz zwiększenia efektywności wydatków publicznych i ograniczenia stosowania obniżonych stawek VAT. Po drugie, podjęcie działań w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy, w szczególności w odniesieniu do kobiet, osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych, w tym przez nauczanie odpowiednich umiejętności i usunięcie przeszkód dla bardziej trwałych form zatrudnienia. Odnosi się to także do zapewnienia stabilności i adekwatności systemu emerytalnego przez wprowadzenie środków podwyższających rzeczywisty wiek przejścia na emeryturę i rozpoczęcie reformy preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych. Po trzecie, Komisja zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań w celu usunięcia przeszkód dla inwestycji, w szczególności w sektorze transportu.

– Zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy a także podniesienie rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę połączone jest nierozerwalnie z poprawą warunków wykonywania pracy oraz dostępem do ochrony zdrowia oraz rehabilitacji wysokiej jakości – zwraca uwagę Barbara Surdykowska, z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność. – Dlatego oczekujemy właściwych działań od rządu ale także ze strony środowiska pracodawców, by pracownik mógł dobrowolnie kontynuować swą aktywność zawodowa dopóki będzie miał taką chęć i zdrowie. – dodaje ekspert.
Do końca czerwca -po przeprowadzaniu kolejnej tury rozmów z państwami członkowskimi, Komisja przygotuje ostateczną wersję zaleceń, które wydane będą przez Radę UE.  Tekst dostępny tutaj.


bs

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura