Minister Sprawiedliwości zaskarżył do TK przepis pozwalający wnieść kasację wobec ułaskawionego

Zbigniew Ziobro jest zdania, że w ustawie zasadniczej jest zapis, że prezydent stosując prawo łaski działa na własny rachunek i bierze za to odpowiedzialność polityczną, w związku z tym przepisy prawa niższego rzędu nie mogą być z tym zapisem sprzeczne.
 Minister Sprawiedliwości zaskarżył do TK przepis pozwalający wnieść kasację wobec ułaskawionego
MS
Chodzi tu o uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności stosowania aktu łaski wobec osoby nieprawomocnie skazanej. SN wydał  stosowaną uchwałę rozpatrując kwestie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i trzech innych nieprawomocnie skazanych członków kierownictwa CBA.

Prezydent Andrzej Duda przed wyrokiem sądu II instancji ułaskawił ich, by jak powiedział, zaoszczędzić pracy wymiarowi sprawiedliwości. 

#REKLAMA_POZIOMA#

Ankieta
Czy w sprawie P. Sławka można było zrobić więcej?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy w sprawie P. Sławka można było zrobić więcej?
Tygodnik

Opinie

Popkultura