REKLAMA

Rekordowa nadwyżka budżetu na koniec czerwca: 5,9 mld zł

Ministerstwo Finansów poinformowało dzisiaj, że Według szacunkowych danych w okresie styczeń - czerwiec nadwyżka budżetu państwa wyniosła 5,9 mld zł.
 Rekordowa nadwyżka budżetu na koniec czerwca: 5,9 mld zł
/ screen YT
Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło:

dochody: 176,7 mld zł, tj. 54,3 %
wydatki: 170,8 mld zł, tj. 44,4 %
nadwyżka: 5,9 mld zł

Nadwyżka budżetu państwa po czerwcu br. wyniosła 5,9 mld zł.
 

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec  2017 r.
Wg szacunkowych danych w okresie styczeń-czerwiec  2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 25,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 17,7% r/r.
Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-czerwiec 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 28,1% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,7% r/r (tj. ok. 1,2 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 7,9% r/r (tj. ok. 1,7 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 13,7% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VI 2017 r. wyniosły 2,2 mld zł.

W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 20,7 mld zł i było wyższe o 1,6 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W czerwcu br. miała miejsce wpłata z zysku z Narodowego Banku Polskiego w wysokości 8,7 mld zł. Ponadto w lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2017 r.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 170,8 mld zł tj. 44,4 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano porównywalną kwotowo wielkość środków na wydatki - 170,3 mld zł, tj. 46,2 % planu.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - czerwiec roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,1 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń-czerwiec br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia. Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń-czerwiec roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS (wykonanie niższe o ok. 4,9 mld zł), co jest spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 


źródło: mf.gov.pl

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura