Europa
[Tylko u nas] Prof. David Engels: Niewygodny Houellebecq mówi poważnie
Bardzo długo Michel Houellebecq postrzegany był niemal wyłącznie jako powieściopisarz, podczas gdy jego eseistyczne prace z jego ostrymi atakami na współczesny świat i z jego pozornie nihilistycznym defetyzmem były w najlepszym razie postrzegane jako okazjonalna, wyrachowana prowokacja; rodzaj świadomej samomistyfikacji, z jaką autor stara się jedynie obudować i podkreślić swoją reputację „enfant terrible”, ale bynajmniej nie jest „wyznaniem”, które pozwoliłoby wyciągnąć wnioski co do wewnętrznej treści jego dzieł. Teraz zaś staje się coraz bardziej oczywiste, że literaturoznawstwo potknęło się tutaj o własne sznurówki – również a może i przede wszystkim w Niemczech, gdzie niewątpliwie podteksty konserwatywne Houellebecqa są wciąż ignorowane. Autorzy „prawicowi” (przynajmniej póki żyją) coraz częściej pozbawiani są wszelkiego prawa do udziału w poważnej dyskusji, pomijani są w felietonach i czasopismach literackich; ze względu na ich „postawę” polityczną odmawia im się „forum” dla przedstawienia i upowszechniania ich „nieokrzesanych”, idei (jak to w najlepszym wypadku dzisiaj się określa). Niemniej jednak Houellebecq pozostaje jednym z najważniejszych głosów we współczesnej literaturze europejskiej i pomimo (czy może właśnie z powodu?) jego niewygodnych wypowiedzi otrzymał już wiele nagród literackich (ostatnio nawet francuską Legię Honorową), tak więc jego dzieła „chcąc nie chcąc” muszą być w Niemczech czytane: co prawda nie jako druzgocące oskarżenie lewicowo-liberalnego zamachu na wszystko, co jeszcze ocalało z tradycyjnych wartości, lecz raczej jako „zaangażowany” głos wobec walki z „kapitalizmem”, „patriarchatem” i „prawicowym hejtem”.
#Michel Houellebecq #cancel culture #zachód #Europa
[Tylko u nas] Prof. David Engels: Żałosna nieporadność europejskich "konserwatystów"
Europa Zachodnia w ogóle, a Niemcy w szczególności, od wielu już lat wpadają w coraz głębszy kryzys, który w istocie zawiniony został przez nich samych. Gdyż to nie okoliczności zewnętrzne, lecz systematyczne, zdeterminowane ideologicznie, błędne politycznie decyzje doprowadziły kontynent do tego miejsca, w którym się dzisiaj znajduje, a mianowicie na skraj całkowitej zapaści. Masowa imigracja z Afryki i Bliskiego Wschodu, outsourcing przemysłu i kapitału do Azji Wschodniej, degeneracja obyczajów, przenoszenie kompetencji politycznych z lokalnych szczebli decyzyjnych do wątpliwych instytucji międzynarodowych, dechrystianizacja nawet chrześcijańskiej demokracji, coraz większy upadek badań, nadmierna eksploatacja przyrody, zastąpienie demokracji przez technokrację, promowanie „alternatywnych” modeli rodziny i płci, zastąpienie ekonomii polityką klientelizmu, hiper-moralizacja polityki, rozpad dumy z tego co „własne” na rzecz masochistycznej kultury winy: wszystko to trwa od lat, forsowane przez naszych polityków i, co gorsza, wciąż zatwierdzane przez obywateli w demokratycznych wyborach. Gospodarcze konsekwencje lockdownu koronawirusowego tylko przyspieszają ten rozwój, nawet jeśli można już przewidzieć, że lewicowo-liberalne elity polityczne i medialne wykorzystają pandemię do uczynienia z niej kozła ofiarnego własnych błędów. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, rolą konserwatystów jest domaganie się potrzebnych na gwałt korekt kursu politycznego, dzięki czemu można byłoby uniknąć przynajmniej największych zagrożeń.
#David Engels #Europa #konserwatyzm #chrześcijaństwo #lgbt #ideologia LGBT #Unia Europejska #UE