chrzescijanstwo
[Tylko u nas] Prof. David Engels: Żałosna nieporadność europejskich "konserwatystów"
Europa Zachodnia w ogóle, a Niemcy w szczególności, od wielu już lat wpadają w coraz głębszy kryzys, który w istocie zawiniony został przez nich samych. Gdyż to nie okoliczności zewnętrzne, lecz systematyczne, zdeterminowane ideologicznie, błędne politycznie decyzje doprowadziły kontynent do tego miejsca, w którym się dzisiaj znajduje, a mianowicie na skraj całkowitej zapaści. Masowa imigracja z Afryki i Bliskiego Wschodu, outsourcing przemysłu i kapitału do Azji Wschodniej, degeneracja obyczajów, przenoszenie kompetencji politycznych z lokalnych szczebli decyzyjnych do wątpliwych instytucji międzynarodowych, dechrystianizacja nawet chrześcijańskiej demokracji, coraz większy upadek badań, nadmierna eksploatacja przyrody, zastąpienie demokracji przez technokrację, promowanie „alternatywnych” modeli rodziny i płci, zastąpienie ekonomii polityką klientelizmu, hiper-moralizacja polityki, rozpad dumy z tego co „własne” na rzecz masochistycznej kultury winy: wszystko to trwa od lat, forsowane przez naszych polityków i, co gorsza, wciąż zatwierdzane przez obywateli w demokratycznych wyborach. Gospodarcze konsekwencje lockdownu koronawirusowego tylko przyspieszają ten rozwój, nawet jeśli można już przewidzieć, że lewicowo-liberalne elity polityczne i medialne wykorzystają pandemię do uczynienia z niej kozła ofiarnego własnych błędów. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, rolą konserwatystów jest domaganie się potrzebnych na gwałt korekt kursu politycznego, dzięki czemu można byłoby uniknąć przynajmniej największych zagrożeń.
#David Engels #Europa #konserwatyzm #chrześcijaństwo #lgbt #ideologia LGBT #Unia Europejska #UE
[Tylko u nas] Aleksandra Jakubiak: Czy prawda, którą głosisz kogokolwiek wyzwala?
„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. (Mt 5, 13-16)\n\n„Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!»\nA oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem; ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty”. (1Krl 19, 9a. 11-13a)\n\n"Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. (Mt 5, 43-48)
#prawda #cywilizacja #chrześcijaństwo #Ewangelia #LGBT