loading
Proszę czekać...

SZKOLENIE SIPZAPRASZAMY NA KOLEJNE SZKOLENIE
DLA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY
DATA NIEUSTALONA

W GDAŃSKU

DATA: 22-23 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
OPIS  SZKOLENIA:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. 1983.35.163, z późniejszymi zmianami)
Szkolenie jest skierowane do nowo wybranych zakładowych i wydziałowych (oddziałowych) społecznych inspektorów pracy.
ILOŚĆ GODZIN: 12
TERMIN: 22-23.10.2018
MIEJSCE SZKOLENIA: HOTEL DAL w GDAŃSKU
CELE SZKOLENIA:
 • aktualizacja przepisów prawnych dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy oraz prawa pracy
 • prawidłowa ocena przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenia dochodzenia powypadkowego
 • analiza i ocena zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • omówienie organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
PROGRAM  SZKOLENIA:
 1. System nadzoru nad warunkami pracy.
 2. Zagadnienia prawne ochrony pracy a w szczególności:
 • Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
 • Umowy o pracę a umowy cywilno-prawne
 • Wynagrodzenie za pracę oraz wypłata świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 • Czas pracy w praktyce
 • Urlopy pracownicze
 • Ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • Wykroczenia przeciwko prawom pracowników
      3. Zagadnienie funkcjonowania SIP, w szczególności:
 • Podstawy prawne funkcjonowania SIP
 • Prawa i obowiązki SIP
 • Udział SIP w komisji BHP
 • Formułowanie zaleceń i uwag SIP
 • Współpraca SIP a PIP
 • Zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społeczną inspekcją pracy
 • Obowiązki zakładu pracy wobec SIP
 • Relacje pomiędzy zakładowym społecznym inspektorem pracy a zakładową służbą BHP
 • Zakładowa księga zaleceń i uwag SIP
4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe a w szczególności:
 • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Dochodzenie powypadkowe oraz udział SIP w tym dochodzeniu
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
5. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
6. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwychh dla zdrowia uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
7. Organizacja i metodyka kontroli warunków pracy

CENA SZKOLENIA: 1100 ZŁ BRUTTO OD OSOBY
W cenę wkalkulowano:
- pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację, przerwy kawowe)
- nocleg w pokojach 2-osobowych

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
Aleksandra Zawadzka T: 508 169 537, E: a.zawadzka@tygodniksolidarnosc.com

Organizatorem jest Tysol Sp. z o.o.
 
ciastkoWykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.