Program Grosik

To ogólnokrajowy program rabatowy, skierowany do członków Związku NSZZ „Solidarność”. Inicjatywa powstania programu została zapoczątkowana w Dziale Rozwoju Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

 

Każdy członek NSZZ „Solidarność” przystępujący do Programu Grosik otrzymuje Kartę, która upoważnia do uzyskiwania rabatów w wybranych placówkach. Program Grosik jest jedynym ogólnokrajowym programem rabatowym Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”.