loading
Proszę czekać...
Konieczne wsparcie dla przemysłu energochłonnego
Opublikowano dnia 09.10.2017 09:44
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach zawnioskowała do rządzących o przyjęcie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających obniżenie kosztów energii elektrycznej dla przemysłu energochłonnego. W trakcie obrad WRDS wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zadeklarował, że rozwiązania służące wsparciu branż energochłonnych zostaną uwzględnione w procedowanej ustawie o rynku mocy.

fot.pixabay.com/CC0
Proponowane w stanowisku WRDS rozwiązania dotyczą rozszerzenia systemu ulg w obciążeniach regulacyjnych ponoszonych przez przemysł w związku z unijną polityką klimatyczno-energetyczną. Chodzi o dostosowanie do realiów polskiego rynku tzw. ulgi jakościowej i przejściowej. Choć obecnie oba te instrumenty funkcjonują, skorzystanie z nich jest uzależnione od spełnienia wyśrubowanych parametrów, nieosiągalnych dla zdecydowanej większości działających w Polsce przedsiębiorstw energochłonnych.
 
Postulaty dotyczące ulgi jakościowej i przejściowej zostały już sformułowane i przekazane rządowi w formie rekomendacji w ubiegłym roku najpierw przez WRDS w Katowicach, a następnie przez krajową Radę Dialogu Społecznego. Śląska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego powróciła do tej kwestii w związku z procedowaną obecnie ustawą o rynku mocy, która zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowych opłat dla przemysłu. Jak wskazano w stanowisku WRDS, choć ustawa ta jest bezwzględnie potrzebna, powinny jej towarzyszyć systemowe rekompensaty dla przemysłu energochłonnego. – Jakkolwiek docenić należy troskę Rządu RP o długofalowy rozwój polskiej energetyki, dla którego rynek mocy jest ważnym narzędziem, to jednak trzeba również jasno powiedzieć, że nowa opłata mocowa, nawet w obniżonej dla branż energochłonnych postaci, tym bardziej pogłębi problemy wynikające z niekorzystnej dla sektorów energochłonnych struktury kosztów energii elektrycznej w Polsce – czytamy w stanowisku WRDS przyjętym 2 października.
 
Uczestniczący w obradach WRDS wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zadeklarował, że instrumenty proponowane przez Radę zostaną uwzględnione w parlamentarnych pracach nad ustawą o rynku mocy. – Jeśli ta deklaracja zostanie spełniona, będzie można powiedzieć, że rząd zrealizował łącznie trzy czwarte postulatów dotyczących przemysłu energochłonnego zawartych w ubiegłorocznych uchwałach śląskiej WRDS oraz krajowej Rady Dialogu Społecznego. Będzie to miało niebagatelne znaczenie dla kondycji branż energochłonnych oraz na rynek pracy w naszym regionie. Pracodawcy obecni na obradach WRDS 2 października zapowiedzieli, że wdrożenie tych rozwiązań umożliwi im również podwyższenie wynagrodzeń pracowników – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności i wiceprzewodniczący WRDS w Katowicach.
 
Jak wskazano w stanowisku WRDS, celem objęcia przedsiębiorstw energochłonnych systemem ulg w zakresie opłaty przejściowej i jakościowej jest umożliwienie polskiemu przemysłowi funkcjonowania na zasadach zbliżonych do tych, które obowiązują w zachodnich państwach Unii Europejskiej. Obecnie koszty dla przemysłu związane z zakupem energii elektrycznej są znacznie wyższe niż w pozostałych krajach UE. Stanowi to główną barierę rozwoju działających w Polsce przedsiębiorstw, w szczególności z branży hutniczej. – Nie chodzi tutaj o przyznanie branżom energochłonnym jakichś przywilejów. Rozwiązania, które postulujemy pozwolą tym zakładom konkurować na porównywalnych zasadach z resztą Europy. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla pracowników tych branż, ale dla całej polskiej gospodarki – podkreśla Dominik Kolorz.

 
www.solidarnosckatowice.pl
Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer

Chcemy pracowniczej konstytucji!
Na Zachodzie układy zbiorowe pracy to chleb powszedni. U nas wciąż uważane są za archaizm, rozwiązanie niepotrzebne i niepraktyczne. Niesłusznie – i dlatego Solidarność będzie o nie walczyć. O tym w Temacie Tygodnia 43. numeru „TS”, poświęconym właśnie układom zbiorowym.
Nauczyciele potrzebni od zaraz
Od początku wprowadzania zmian w oświacie straszono, że wielu nauczycieli
straci pracę. Tymczasem w niektórych szkołach nawet kilka tygodni
po rozpoczęciu roku szkolnego brakowało dydaktyków. Jak to w końcu jest ze zwolnieniami nauczycieli po reformie? Barbara Michałowska.
Grupa Wyszehradzka – więcej pragmatyzmu, mniej romantyzmu
Chociaż pozornie zgadzamy się we wszystkim, nie można zapominać, że w politycznych sojuszach każdy z partnerów ma swoje interesy. Nie inaczej jest w przypadku Grupy Wyszehradzkiej. O tym, czy rzeczywiście tak bardzo po drodze Węgrom i Polakom – dla „TS” pisze Dominik Héjj.
Najnowsze wydanie Tygodnika Solidarność nr 43/2017 już dostępne

Pobierz darmową aplikację do cyfrowego wydania Tygodnika Solidarność
Związek
więcej
Wideo Tysol.pl Wywiad Cezarego Krysztopy z prof. Kamilem Zaradkiewiczem
Blogi
avatar
prof. Romuald
Szeremietiew

Romuald Szeremietiew: Kto dowodzi Siłami Zbrojnymi RP?
Konstytucja: „Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych”. Najwyższy Zwierzchnik „mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych” i odwołuje go , a każdym razem na wniosek premiera rządu. Mianowanie odbywa się wyłącznie „na czas wojny”. Uchwałę o wprowadzeniu stanu wojny podejmuje Sejm RP, a jeśli nie może zebrać się na posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent RP. Uchwała taka może być podjęta jedynie w przypadku zbrojnej agresji na terytorium Rzeczypospolitej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przed agresją. 
avatar
Jerzy
Bukowski

Jerzy Bukowski: Powrót opozycyjnego samca alfa
Schetyna chciał jednoznacznie udowodnić, że nadal jest niekwestionowanym liderem nie tylko PO, ale całej opozycji.
avatar
Historia W
Aspektach Różnych

Historia w Aspektach Różnych: 20 października 1655 r. – ugoda w Kiejdanach
362 lata temu, 20 października 1655 r., w Kiejdanach na Litwie podpisano układ pomiędzy hetmanem wielkim litewskim Januszem Radziwiłłem i jego kuzynem koniuszym wielkim litewskim Bogusławem Radziwiłłem, a przedstawicielem króla szwedzkiego Karola X Gustawa Magnusem Gabrielem De la Gardie. Umowa ta poddawała pod protekcję Szwecji całe Wielkie Księstwo Litewskie i wraz z układem w Ujściu (gdzie wojewoda poznański Krzysztof Opaliński i wojewoda kaliski Andrzej Karol Grudziński oddali królowi Szwecji Wielkopolskę) stanowiła faktyczne poddanie Litwy i Wielkopolski Szwecji.
ciastkoWykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.