loading
Proszę czekać...
Relacja z uroczystego zjazdu szkoleniowego delegatów MKK NSZZ Solidarność przy Państwowej Inspekcji Pracy
Opublikowano dnia 17.11.2017 18:07
W dniach 15-17 października 2017 r. odbył się Uroczysty Zjazd szkoleniowy delegatów Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy w Szczawnicy Zdroju. Podczas Zjazdu uczczono pamięć zmarłego w dniu 27 sierpnia 2017 r. Ministra Pana Romana Giedrojcia Głównego Inspektora Pracy poprzez wspomnienie Jego osoby oraz podjęcie próby przedstawienia Jego dorobku zawodowego oraz związkowego. Pan Minister Roman Giedrojć Główny Inspektor Pracy był członkiem NSZZ „Solidarność”. Rozwijał struktury tego związku w Państwowej Inspekcji Pracy w poszczególnych inspektoratach pracy na terenie całego kraju. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego MKK NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy. W działalności związkowej zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro drugiego człowieka. Integrował nasze środowisko inspekcyjne na rzecz dobra wspólnego.

informacja prasowa
RELACJA Z UROCZYSTEGO ZJAZDU SZKOLENIOWEGO DELEGATÓW MKK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

 

W dniach 15-17 października 2017 r. odbył się Uroczysty Zjazd szkoleniowy delegatów Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy w Szczawnicy Zdroju. Podczas Zjazdu uczczono pamięć zmarłego w dniu 27 sierpnia 2017 r. Ministra Pana Romana Giedrojcia Głównego Inspektora Pracy poprzez wspomnienie Jego osoby oraz podjęcie próby przedstawienia Jego dorobku zawodowego oraz związkowego. Pan Minister Roman Giedrojć Główny Inspektor Pracy był członkiem NSZZ „Solidarność”. Rozwijał struktury tego związku w Państwowej Inspekcji Pracy w poszczególnych inspektoratach pracy na terenie całego kraju. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego MKK NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy. W działalności związkowej zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro drugiego człowieka. Integrował nasze środowisko inspekcyjne na rzecz dobra wspólnego.

Zjazd zorganizowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie. Współorganizatorem Zjazdu była Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy. Uczestników Zjazdu swoją obecnością zaszczycił nowo wybrany Minister Pan Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy.

Obrady na Zjeździe rozpoczęto od uczczenia pamięci niedawno zmarłego Ministra Pana Romana Giedrojcia Głównego Inspektora Pracy chwilą ciszy przez jego uczestników. Obrady poprowadziła Pani Urszula Śmiałowska Przewodnicząca MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP. Do uczestników Zjazdu list skierował zaproszony gość Pan Janusz Śniadek Przewodniczący Rady Ochrony Pracy. List odczytała Pani Urszula Śmiałowska Przewodnicząca MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP. W liście Pan Janusz Śniadek napisał m.in, że: „W ostatnim czasie, krótko przed wakacjami, spędziliśmy z Romanem wiele czasu na dyskusjach i poszukiwaniu skuteczniejszych rozwiązań do walki z patologiami na rynku pracy, od umów śmieciowych poczynając. Mówiliśmy o konieczności uzbrojenia Inspekcji Pracy w nowe narzędzia. Owocem tych rozmów jest przygotowany projekt zmian do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i Kodeksu Pracy. To swoisty testament pozostawiony nam przez Romana”. W liście Pan Janusz Śniadek dodał: „Uważam, że nie można było wymyślić lepszej formuły wspomnienia i uczczenia pamięci Romana Giedrojcia od prezentacji Jego poglądów i dorobku na drodze służby drugiemu człowiekowi”. Do uczestników Zjazdu również list skierował zaproszony gość Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. List odczytał Minister Pan Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy. W liście Pan Stanisław Szwed napisał m.in, że: „Szczególne podziękowania składam na ręce kierownictwa Głównego Inspektoratu Pracy oraz MKK NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy, za znamienitą inicjatywę mającą na celu uczczenie pamięci Ministra Pana Romana Giedrojcia, poprzez wspomnienie jego osoby, a także podjęcie próby przedstawienia jego bogatego dorobku zawodowego oraz związkowego”. W liście Pan Stanisław Szwed dodał: „Za bardzo budującą uważam, Państwa deklarację dalszego działania w myśl dewizy życiowej, mojego przyjaciela i współpracownika Świętej Pamięci Romana Giedrojcia, jaką stanowiło „życie w służbie drugiemu człowiekowi”. Ponadto Pan Stanisław Szwed życzył uczestnikom Zjazdu, aby: „niniejsze spotkanie stanowiło czas zadumy nad dorobkiem życiowym i upamiętnienia szlachetnej postawy życiowej Świętej Pamięci Romana Giedrojcia”.

Pani Urszula Śmiałowska Przewodnicząca MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP zauważyła, że ostatni Zjazd na którym mieliśmy zaszczyt gościć Ministra Pana Romana Giedrojcia Głównego Inspektora Pracy odbył się w dniach 15-17 czerwcu 2016 r. w Łodzi, w krótkim czasie po powołaniu Go na to zaszczytne stanowisko. Wówczas powiedział nam, że chce podnieść inspekcję pracy z kolan. Podkreślił, że Jego celem jest przywrócenie godność Urzędowi i pracownikom. Mówił, że dołoży wszelkich starań, żeby pracownicy otrzymali po tak wielu latach podwyżki wynagrodzeń. Zapowiedział, że będzie wprowadzał zmiany, które ułatwią pracownikom pracę. Uważał, że jego obowiązkiem jest pomaganie inspektorom pracy. Pełniąc funkcję Głównego Inspektora Pracy cele te realizował. Minister Pan Roman Giedrojć Główny Inspektor Pracy chciał wziąć udział w aktualnym Zjeździe w Szczawnicy Zdroju. Cieszył się na to spotkanie. Jednak los chciał inaczej… Pan Roman Giedrojć to nie tylko Główny Inspektor Pracy, ale też nasz Przyjaciel i Kolega, który przez wiele lat był Przewodniczącym MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP.

Następnie Pani Urszula Śmiałowska Przewodnicząca MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP poprosiła o zabranie głosu Bogdana Drzastwę oraz Józefa Bajdela, którzy w okresie, gdy Pan Roman Giedrojć był Przewodniczącym MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP pełnili ważne funkcje związkowe. Pan Bogdan Drzastwa były Sekretarz MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP powiedział, że Pan Roman Giedrojć z pełną konsekwencją, ciężką pracą dążył do wyznaczonych sobie celów, czym budził w niektórych kręgach (nazwijcie ich sobie jak chcecie) wściekłość przejawiającą się drwiną, brakiem szacunku do wszystkiego co robił, w tym również do Jego osoby jako byłego Posła RP, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Jego przeciwnicy odliczali dni do chwili kiedy jak przypuszczano zakończy swoją działalność zawodową, związkową i społeczną. To wszystko jednak spowodowało, że jeszcze z większym zapałem ciężko pracował i od 4 lutego 2016 r. został naszym Szefem Głównym Inspektorem Pracy i udowodnił, że nie robił tego wszystkiego tylko dla siebie, pomimo występujących różnic udowodnił, że można być Szefem wszystkich pracowników. Pan Józef Bajdel były Wiceprzewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP przedstawił historię naszego związku w Państwowej Inspekcji Pracy. Powiedział, że Roman Giedrojć rozwijał struktury tego związku w poszczególnych inspektoratach na terenie całego kraju. Jako wielki sukces i zarazem zaszczyt poczytuje sobie szczególnie to, że razem z Romanem Giedrojciem rozpoczęli pielgrzymowanie na Jasną Górę na Pielgrzymki Ludzi Pracy, które z czasem przerodziło się w uczestnictwo w nich ponad 120 pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wraz z rodzinami. Ponadto Józef Bajdel podkreślił cechy osobowości, jakie jego zdaniem charakteryzowały Romana Giedrojcia, który ciągle był nakierowany na pomoc drugiemu człowiekowi - nawet tym z którymi się nie do końca zgadzał. Był człowiekiem bardzo ciepłym i wielkiego honoru – za punkt honoru stawiał sobie realizację wszystkich składanych obietnic - chociaż nie było to takie proste, lubił ludzi prawdomównych. Był wspaniałym kolegą, bardzo dobrym, sprawiedliwym ale i wymagającym Szefem, katolik – głęboko wierzący w Boga, nie lubił działań poza plecami. W szczególności słowa „Bóg – Honor – Ojczyna” pasowały do postawy życiowej jaką się kierował Pan Roman Giedrojć.

Na Zjeździe w ramach cyklu szkoleń Dariusz Smoliński przedstawił prezentację poświęconą wyzwaniom XXI wieku w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnie Grażyna Ślawska przedstawiła prezentację na temat bezpieczeństwa pracy rolników indywidualnych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze skutkami ich naruszeń w postaci wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych tych osób pracujących. Zaprezentowała także poglądy Ministra Pana Romana Giedrojcia Głównego Inspektora Pracy oraz propozycje zmian legislacyjnych w tym zakresie wraz ze wskazaniem ich źródeł. Cykl szkoleń na Zjeździe zakończyła prezentacja Andrzeja Pogórskiego na temat metodyki kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Zagadnienia objęte szkoleniami leżały w sferze szczególnych zainteresowań oraz osobistej troski naszego Szefa.

Pan Roman Giedrojć dla swoich przyjaciół i kolegów członków związku zawodowego „Solidarność” przy PIP był i zawsze będzie Wielkim Mistrzem nie tylko w sprawach zawodowych, ale przede wszystkim w kwestiach związkowych i społecznych. Poprzez swoją wieloletnią niezwykle oddaną działalność związkową przetarł i wytyczył kierunki działalności związkowej dla społeczności inspekcyjnej. Uczestnicy Zjazdu wierni Jego ideałom z pełną determinacją i niestrudzenie będą kontynuowali Jego życiowe dzieło w służbie drugiemu człowiekowi.

 

Opracowanie:

Delegat do MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP

Grażyna Ślawska

Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer
Związek
więcej
Wideo Konferencja "Układy zbiorowe drogą do społecznej gospodarki rynkowej" - Piotr Duda
Blogi
avatar
.
Rosemann

Rosemannn: Jedna prosta zasada
Od upublicznienia afery KNF zdążyły pojawić się zarzuty pod adresem nie tylko pana Chrzanowskiego. Padło także, między innymi, nazwisko prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. I tu właśnie powinna mieć zastosowanie wspomniana, prosta zasada. W takiej sytuacji pan Glapiński, i każdy inny wymieniony w podobnym kontekście powinien mieć bardzo prosty wybór. Albo natychmiast składa pozew o naruszenie dóbr albo natychmiast składa dymisję.
avatar
Marian
Panic

M.Panic: Skandal. Takich mamy "ekspertów" ds. niemieckich i oni są "polskim głosem" w Radiu dla zagranicy
To jest po prostu skandal. Takich mamy "ekspertów" od spraw niemieckich i to oni są tym "polskim głosem" w tym państwowym Polskim Radiu dla zagranicy. Ta pani jest bodaj najczęstszym gościem w tej audycji.
avatar
poseł Janusz
Szewczak

J.Szewczak: Pokonamy Współczesną Targowicę, zdradę, zaprzaństwo i pogardę dla wszystkiego tego co polskie
Na naszych oczach dzieje się historia, i 11 listopada 2018 r. był tego dobitnym potwierdzeniem, bo to był Marsz dla Ciebie Polsko. I na nic zdadzą się igrzyska antypolskości i manipulacji takiej jak te w Łodzi z udziałem byłego premiera Donalda Tuska.
ciastkoWykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.