REKLAMA

Henryk Nakonieczny w TVP Info o składkach ubezpieczeniowych i „emeryturze bez podatku”

Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, odpowiedzialny za działy eksperckie i dialog trójstronny był gościem programu „Debata” na antenie TVP Info, gdzie poruszono temat składek ubezpieczeniowych i emerytur.
 Henryk Nakonieczny w TVP Info o składkach ubezpieczeniowych i „emeryturze bez podatku”
/ fot. screen TVP Info
W grudniu, na wniosek grupy posłów Koalicja Polska PSL-Kukiz’15 do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu trafił projekt zakładający dobrowolne składki ZUS dla przedsiębiorców. Pozaobowiązkowe odprowadzanie składek miałoby dotyczyć zarówno ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, czy wypadkowego.

– Patrząc na projekt myśmy wyrazili swoją ocenę i opinię - to jest wręcz propozycja dewastująca system emerytalny – twierdzi Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność”. Zdaniem Nakoniecznego „to nie jest tak, że system emerytalny sobie osobno funkcjonuje”.

Ubezpieczamy się na ewentualność utraty możliwości, czy zdolności zarobkowania i ten system ma nam dać szansę uzyskania dochodów, ze względu na brak możliwości uzyskiwania dochodów z innych źródeł – podkreślił.

Zastępstwem, czy uzupełnieniem tego systemu jest na przykład pomoc społeczna. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że my z własnej woli nie uczestniczymy w tym systemie - więc na starość trzeba będzie uruchomić pomoc społeczną – zwrócił uwagę Nakonieczny i jak dodał, art. 67 Konstytucji mówi wyraźnie, że „każdy ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy”.

Mielibyśmy sytuację, że przedsiębiorca zwalniając się z obowiązku, czyli z art. 84 konstytucji, [każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie – przyp. red.], mógłby korzystać z innej formy, wręcz mógłby się domagać tego wsparcia na okoliczność osiągniętego wieku, na okoliczność choroby czy wypadku, jednocześnie zwalniając się z wszelkich obowiązków – zaznaczył.
 

Proszę pamiętać, że w Polsce mamy system zabezpieczenia emerytalnego oparty na solidarności międzypokoleniowej. Zwalniając się przerzuciłoby się ciężar na pozostałych, czy to w formie składek na ubezpieczenie społeczne, czy w konsekwencji zwiększenia podatków. My absolutnie nie godzimy się i nie zgodzimy na takie rozwiązanie


– przypomniał Henryk Nakonieczny.

W „Debacie” poruszono także temat wysokości płaconych składek na ZUS od dochodów osiąganych przez firmę. Obecnie podstawa oskładkowania to 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Mówi się jednak o scenariuszu pełnego oskładkowania dochodów z działalności gospodarczej.

Ten pomysł od 2012 roku przechodzi z rządu na rząd i sytuacja cały czas nie znajduje swojego finału, wręcz przeciwnie - zazwyczaj odbywa się zmniejszenie obciążeń składkowych płaconych przez przedsiębiorców. Mamy mały ZUS, mikro ZUS, mały ZUS plus, to wszystko powoduje nierówność stron i brak stabilności systemu i go degraduje – podkreślił członek Komisji Krajowej.
 

Mówi się o alternatywie składania do minimalnego wynagrodzenia, do uzyskania kapitału, który pozwoli na minimalne świadczenie. Ale to miałoby dotyczyć tylko przedsiębiorców, a już nie zatrudnionych na umowę o pracę, bo ktoś musi utrzymać ten system. Najlepiej, żeby to robili ci zatrudnieni na umowę o pracę, bo oni są widoczni, czytelni, wiadomo jaki mają przychód z pracy więc sprawa jest prosta. Najlepszym przykładem na to jest system chorobowy - pokrycie świadczeń systemu chorobowego dla prowadzących działalność gospodarczą z ich składek, to jest obecnie 30 proc. Podobnie mamy w pozostałych systemach


– wskazał.

Dopóki nie uzyskamy równości, czyli nie będziemy płacić proporcjonalnie od własnych przychodów, dochodów uzyskanych ze świadczenia, czy też wykonywania pracy, czy prowadzenia działalności gospodarczej, bez względu w jakiej formie ją wykonujemy, powinniśmy opłacać proporcjonalnie. Wtedy system będzie miał element sprawiedliwości, przewidywalności, a co najważniejsze - będzie mógł zabezpieczać naszą przyszłość w momencie, kiedy będziemy tracić z różnych powodów zdolność do uzyskiwania dochodów – dodał.

W środę 22 stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy „Emerytura bez podatku”, o którym głośno mówi jeden z kandydatów na prezydenta RP Władysław Kosiniak-Kamysz. Pod projektem znoszącym podatek od emerytury podpisało się 140 tys. osób.

140 tys. osób się podpisało, ale może zapytamy pracujących o niskich dochodach, jak oni to oceniają, bo my musimy patrzeć całościowo. Proszę zwrócić uwagę, że nasze składki nie są obciążane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To pozwala nam gromadzić wyższy kapitał z uwagi na lepszy zwrot od wyższego kapitału – zaznaczył Nakonieczny.

Źródło: TVP Info
kpaAnkieta
Czy wziąłbyś udział w Powstaniu Warszawskim?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy wziąłbyś udział w Powstaniu Warszawskim?
Tygodnik

Opinie

Popkultura