RODO

W związku z zamówieniem prenumeraty Tygodnika Solidarność, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy, iż:
 

 1. Administratorem Państwa danym osobowych jest Tysol Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  (80 – 855), ul. Wały Piastowskie 24, e – mail: [email protected],
  tel: 58 308 42 69
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu realizacji złożonego zamówienia na prenumeratę (w tym ewentualnych reklamacji) - podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dotyczy to danych, których podanie zostało oznaczone jako obowiązkowe, a w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać w każdym momencie cofnięta, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wykonywanego przed cofnięciem zgody,
  2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie prowadzenia rozliczeń z Państwem, mowa tutaj o obowiązkach wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie i dochodzeniu praw.  
 3. Odbiorcami danych osobowych będą zaufani partnerzy Administratora tacy jak: Poczta Polska S.A., podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy przepisów prawa, podmioty świadczące usługi z zakresu IT, a jeżeli zamówili Państwo prenumeratę elektroniczną, dostęp do Państwa danych mogą mieć także podmioty obsługujące nasz serwis pocztowy czy aplikację mobilną.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić wykonanie umowy (dotyczy danych podawanych obligatoryjnie) lub znacznie utrudnić jej wykonanie oraz uniemożliwić dostęp do określonych usług lub funkcjonalności (dotyczy danych fakultatywnych).
 6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania oraz może żądać przenoszenia danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona przepisami prawa.
 7. W zależności od podstawy przetwarzania będą one usuwane do czasu wycofania zgody, zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub złożenia skutecznego żądania usunięcia danych.
  Dane dotyczące rozliczeń usuwane będą po upływie 5 lat podatkowych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w zakresie wymaganym przepisami prawa.
 8. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Emerytury
Stażowe