Redakcja Tygodnika Solidarność

"Tygodnik Solidarność" 

Czasopismo NSZZ Solidarność

ul. Prosta 30, 00-838 Warszawa

e-mail: [email protected]

Tel./fax: +48 22 882 27 96

Wybór tekstów z każdego numeru „TS” na stronie: www.tysol.pl


Redaktor naczelny:
Michał Ossowski
 
Zastępca redaktora naczelnego:
Cezary Krysztopa,
Rafał Woś

Sekretarze redakcji: tel. 22 882 27 80
Beata Rojek, Aleksandra Sepełowska

Dziennikarze: tel. 22 882 27 96; 22 882 08 21
Marcin Krzeszowiec, Barbara Michałowska, Jakub Pacan, Agnieszka Żurek, Aleksandra Jakubiak

Felieton i komentarz:
Waldemar Biniecki, Tadeusz Płużański, Marek Jan Chodakiewicz, Karol Gac, Grzegorz Gołębiewski, Paweł Janowski, Grzegorz J. Kałuża, Cezary Krysztopa, Magdalena Okraska, Remigiusz Okraska


Stali współpracownicy:
Andrzej Berezowski, Paweł Gabryś-Kurowski, Piotr Łopuszański, Tomasz Oleksiewicz, Jakub Szmit, Mateusz Wyrwich, Adrian Siwek, Mariusz Staniszewski, Jan Muś, Sebastian Pytel, Bartosz Boruciak, Wojciech Stanisławski, Łukasz Bobruk, Marek Cichocki, Teresa Wójcik, Sebastian Reńca

Foto: Tomasz Gutry, Marcin Żegliński

Skład i łamanie: Andrzej Chojnacki, Małgorzata Lewicka-Koniak

Sprawy wydawnicze i kolportaż: Grzegorz Zawadzki

Emerytury
Stażowe