Kontakt

 

  


TYSOL Sp. z o.o.
Wydawca „Tygodnika Solidarność” czasopismo NSZZ Solidarność oraz portalu TYSOL.PL

ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
pokój 323

tel.: 58 308 42 69, e-mail: biuro@tygodniksolidarnosc.com, 
 
Adres redakcji: ul. Prosta 30, 00-838 Warszawa
e-mail: redakcja@tygodniksolidarnosc.com, tel.: 22 88 22 796 


Redaktor Naczelny „Tygodnika Solidarność”:
Michał Ossowski

Zastępca Redaktor Naczelny „Tygodnika Solidarność”:
Cezary Krysztopa

Redaktor Naczelny portalu Tysol.pl:
Cezary Krysztopa

Sekretarz redakcji:
Ewa Banaszkiewicz
Beata Rojek
redakcja@tygodniksolidarnosc.com

tel.: 22 882 27 80

Administracja i księgowość:
tel.: 58 308 42 69
kom. 510 075 645
fax. 58 308 43 42
e-mail: biuro@tygodniksolidarnosc.com

Prenumerata:
tel.  58 308 42 69
kom. 510 075 645
fax. 58 308 43 42
e-mail: prenumerata@tygodniksolidarnosc.com

Biuro Zarządu spółki, dział marketingu,

Konrad Wernicki
Kierownik Działu Marketingu
kom. 510 075 689
e-mail: k.wernicki@tygodniksolidarnosc.com
 
Sprawy wydawnicze i kolportaż

Grzegorz Zawadzki
Asystent Zarządu Specjalista ds. Wydawniczych
kom. 503 189 265
e-mail: g.zawadzki@tygodniksolidarnosc.comArtykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów nadesłanych materiałów.

Marsz
Godności
Emerytury
Stażowe