REKLAMA

Sukces "S"! Od lipca podwyżka zasiłku dla bezrobotnych i trzymiesięczne świadczenie solidarnościowe

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych oraz wypłata trzymiesięcznego świadczenia solidarnościowego została ustalona między prezydentem Andrzejem Dudą a premierem Mateuszem Morawieckim. Rząd jednak nie zdąży wprowadzić tych zmian od czerwca i najpewniej zrobi to od 1 lipca br. Informację o zmianie terminu podała poniedziałkowa “Rzeczpospolita”.
 Sukces "S"! Od lipca podwyżka zasiłku dla bezrobotnych i trzymiesięczne świadczenie solidarnościowe
/ pixabay.com/
Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych to jeden z projektów resortu rodziny i pracy kierowanego przez Marlenę Maląg. Jest to też artykułowany od dwóch miesięcy postulat NSZZ „S”.

Jak przypomina dziennik „Rzeczpospolita” nie było możliwości podwyższenia zasiłku od razu do 2500 zł, stąd pomysł prezydenta Dudy ze świadczeniem solidarnościowym, które ma przysługiwać tylko przez trzy miesiące i po ustąpieniu kryzysu związanego z epidemią koronawirusa nie będzie wypłacane. Świadczenie ma wynieść 1200 zł, a zasiłek wzrośnie do 1300 zł (obecnie to 750 zł na rękę).

Wprowadzenie Dodatku Solidarnościowego dla tych, którzy utracili pracę w czasie epidemii jest też punktem Umowy programowej NSZZ „S” z prezydentem Dudą, zawartą w maju br.

Wypłata w wysokości 2500 zł byłaby spełnieniem postulatów związków zawodowych, by pieniądze po utracie etatu były zbliżone do wsparcia, jakie rząd przewidział w tarczy antykryzysowej dla samozatrudnionych.

– Od samego początku kryzysu gospodarczego apelujemy o podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych, który wobec tego, na co mogą liczyć smozatrudnieni, jest bardzo niski – mówi „Rz” Henryk Nakonieczny z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Zwracaliśmy na to uwagę w naszych publikacjach z kwietnia br., m.in. w tekście „Tarcza antykryzysowa jest dla samozatrudnionych, nie dla pracowników”. 

Tymczasem w poniedziałek wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w programie portalu Money.pl zapowiedziała “bon turystyczny”, czyli projekt dotyczący wsparcia krajowej branży turystycznej. Będą mogli z niego skorzystać pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, którzy nie zarabiają więcej niż przeciętne wynagrodzenie. Bon będzie w 90 proc. sfinansowany z budżetu państwa, a 10 proc. to będzie wkład własny pracodawcy.

Przypomnijmy, że samozatrudnieni mogą otrzymać wysokie wsparcie z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaoszczędzić 1431 zł na uldze w składkach ZUS miesięcznie i wystąpić o 5 tys. zł bezzwrotnej pożyczki oraz otrzymać 6 tys. zł w trzy miesiące świadczenia postojowego. Dla osób będących na samozatrudnieniu to 15 tysięcy złotych wszystkich ulg i pieniędzy,na które może liczyć.

Osoby, które straciły pracę w wyniku epidemii koronawirusa póki co nie mogą liczyć na żadne dodatkowe wsparcie z budżetu państwa poza tym, które przysługuje standardowo w takich sytuacjach. By rząd zdążył z podwyżką zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca wymaga to nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Bardziej prawdopodobna jest podwyżka świadczeń od 1 lipca.

Z danych MRPiPS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,3 pkt. proc. z poziomu 5,4 proc. w marcu do 5,7 proc. w końcu kwietnia. Szacowana liczba bezrobotnych w końcu kwietnia wyniosła 964,8 tys. osób i w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 55,4 tys. osób. Faktyczny obraz sytuacji będziemy mieli dopiero na początku lipca, kiedy upłynął trzymiesięczne okresy wypowiedzeń.

W kwietniu br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 57,5 tys. wolnych miejsc pracy. To o 26 proc. mniej niż przed miesiącem.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które straciły pracę i zarejestrowały się w urzędzie pracy i mogą udowodnić na podstawie odpowiednich dokumentów, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywały pracę (obojętnie na podstawie jakiej umowy), za którą otrzymywały co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych zalicza się zatrudnienie z wynagrodzeniem nie niższym niż stawka minimalna (z wyłączeniem urlopów bezpłatnych dłuższych niż 30 dni), a także świadczenie usług (umowa agencyjna czy umowa zlecenia) oraz działalność gospodarcza (nie może być to jednak tzw. mały ZUS) o ile podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.  

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w trzech stawkach, które zależą od stażu pracy: 80 proc. (do 5 lat stażu pracy), 100 proc. (5-20 lat stażu pracy) i 120 proc. (powyżej 20 lat stażu pracy). W 2020 roku przez pierwsze trzy miesiące wynosi to: 603,17 zł netto, 741,87 zł netto oraz 880,67 zł netto. Po trzech miesiącach ulegają zmniejszeniu: 483,49 zł netto, 592,52 zł netto i 701,65 zł netto     

Źródło: Region Gdański Solidarność (solidarnosc.gda.pl)

Artur S. Górski


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura