Marek-Michalak
"Zamiecenie pod dywan sprawy Anaid". Miażdżący audyt ws. Rzecznika Praw Dziecka z czasów PO-PSL
- W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kontroli i audytów działalności Rzecznika Praw Dziecka poprzedniej kadencji, Biuro Rzecznika Praw Dziecka informuje, że w Biurze Rzecznika Praw Dziecka od 2018 roku przeprowadzano: audyt „Prawidłowości udzielania w 2018 roku zamówień podlegających zwolnieniu ze stosowania procedur przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych”, coroczne kontrole Najwyższej Izby Kontroli oraz wewnętrzne kontrole i analizy akt, w tym archiwalnych, wynikające z bieżących potrzeb, m.in. skarg obywateli lub doniesień medialnych mówiących o konkretnych przypadkach naruszania praw dzieci.\n\nZarówno audyt, jak i kontrole NIK, a także wewnętrzne kontrole i analizy akt wykazały liczne nieprawidłowości dotyczące szerokiego zakresu spraw, od finansowych, przez administracyjne i kadrowe, po prawne. W wyniku tych działań ustalono, że osobami odpowiadającymi za nieprawidłowości były m.in. poprzednia Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka Małgorzata Niewiadomska-Gambrych i były Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.\n\n- czytamy na stronie Rzecznika Praw Dziecka. Obecny Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zapowiadał audyt działalności poprzednika już po emisji filmu "Nic się nie stało" Sylwestra Latkowskiego, w której opisano między innymi sprawę samobójstwa nieletniej Anaid
#Zatoka Sztuki #pedofilia #Rzecznik Praw Dziecka #Mikołaj Pawlak #Marek Michalak