Planned-Parenthood
Planned Parenthood. Aborcyjny biznes? Sprzedaż części ciał abortowanych dzieci?
W 1916 r. amerykańska feministka, Margaret Sanger, założyła pierwszą klinikę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w której doradzano kobietom w zakresie stosowania środków antykoncepcyjnych oraz przeprowadzano niebezpieczne zabiegi, mające na celu uśmiercenie nienarodzonych dzieci. Za stosowanie nielegalnych i śmiercionośnych praktyk Sanger została skazana przez sąd, ale miesiąc spędzony w więzieniu nie zniechęcił jej do kontynuowania działalności. W kolejnych latach publikowała czasopisma i książki, w których propagowała nieludzkie z dzisiejszego punktu widzenia postulaty obejmujące m.in. eugenikę czy sterylizację w oparciu o uprzedzenia rasowe. W 1921 Sanger założyła organizację „American Birth Control League”, która po wojnie zmieniła nazwę na „International Planned Parenthood Federation”. Dzisiaj „Planned Parenthood” przedstawia się jako „zaufany dostawca opieki zdrowotnej, świadomy pedagog, zaangażowany adwokat i globalny partner pomagający podobnym organizacjom na całym świecie”, choć w rzeczywistości jest to najsłynniejsza i największa organizacja proaborcyjna na świecie. Uśmiercanie nienarodzonych dzieci oraz skandale, które w ostatnich latach dotknęły jej amerykańską filię, dowodzą, że idee stojące za jej działalnością nie mają nic wspólnego z „planowaniem rodzicielstwa” czy ochroną zdrowia.
#aborcja #Planned Parenthood