ojczyzna
Decyzją MON wartości chrześcijańskie WRACAJĄ do wytycznych ws. wychowania żołnierzy
DECYZJA Nr 135/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Wytycznych w sprawie kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej w latach 2017-2018” w okresie sprawowania urzędu Ministra Obrony Narodowej przez Antoniego Macierewicza. Punkt 3, podpunkt pierwszy brzmiał:\n3. W zakresie tworzenia warunków do przestrzegania dyscypliny wojskowej i reagowania na jej naruszenia: 1) ukierunkować działalność wychowawczą na kształtowaniu odpowiednich postaw u żołnierzy nawiązującą do chrześcijańskich wartości Wojska Polskiego, etosu żołnierskiego, zasad żołnierzy niezłomnych, zgodnie z tradycjami oręża polskiego „Bóg, Honor, Ojczyzna”;\n\nDECYZJA Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Wytycznych w sprawie kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej w latach 2019-2020” w okresie sprawowania urzędu Ministra Obrony Narodowej przez Mariusza Błaszczaka. Punkt 3, podpunkt pierwszy brzmi:\n3. W zakresie tworzenia warunków do przestrzegania dyscypliny wojskowej i reagowania na jej naruszenia: 1) ukierunkować działalność dyscyplinarną na kształtowanie odpowiednich postaw u żołnierzy nawiązujących do wartości Wojska Polskiego, etosu żołnierskiego, historii wojskowości zgodnie z historycznymi tradycjami oręża polskiego;\n\nWedług stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej przesłanego do redakcji Tysol.pl, stało się tak w wyniku błędów redakcyjnych, które zostały naprawione najnowszą decyzją Ministra Obrony Narodowej
#wartości chrześcijańskie #Bóg #Honor #Ojczyzna #MON
[Felieton "TS"] Mieczysław Gil: Idę służyć Ojczyźnie
W przededniu 100. rocznicy odzyskania niepodległości nie sposób nie wspomnieć o Legionach Polskich. Pozwolę sobie przybliżyć postać co prawda nie pierwszoplanową, ale jakże ważną – Adama Dulęby. Był on kronikarzem i fotografem Legionów Polskich, za „pracę w dziele odzyskania niepodległości” odznaczony został w 1937 r. Krzyżem Niepodległości. Fotografia była rodzinną pasją Dulębów. Synowie Adam i Stanisław przejęli ją od ojca, Franciszka Ksawerego, krakowskiego urzędnika. Świeżo upieczony maturzysta Adam zostawił rodzinie kartkę „Idę służyć Ojczyźnie” i objął służbę w biurze prasowym sztabu Legionów Polskich. Fotografował, dokumentował legionowe życie. Klisze dostarczał ojcu, który robił odbitki i odsyłał je z powrotem. W listopadzie 1915 r. Adam został ranny i po rekonwalescencji wrócił do służby w Polskim Korpusie Posiłkowym do dyspozycji Archiwum Legionowego. Zdjęcia Dulęby drobiazgowo dokumentowały codzienność Legionów: przemarsze wojsk, przygotowania do bitew i ich przebieg, pogrzeby poległych w boju kolegów, ale też codzienne czynności i to nie tylko żołnierzy, ale i Józefa Piłsudskiego. Na kliszach zarejestrował również Edwarda Rydza-Śmigłego, Kazimierza Sosnkowskiego, Józefa Hellera czy Władysława Sikorskiego. W 1916 r. wydał album ze swoimi fotografiami „Legionowo”. Część pieniędzy ze sprzedaży przeznaczył na wspomożenie rodzin, które straciły bliskich podczas wojny.
#Ojczyzna #Felieton TS #Mieczysław Gil