Tygodnik Solidarność | Wiadomości i polityka w Polsce
Ordo Iuris
Ordo Iuris w obronie dobrego imienia. Kolejne portale publikują sprostowania Wiadomość
Ordo Iuris w obronie dobrego imienia. Kolejne portale publikują sprostowania

Od początku 2022 r., na 8 portalach internetowych zamieszczone zostały sprostowania artykułów naruszających dobre imię Instytutu Ordo Iuris. Skorygowano teksty opublikowane m.in. w serwisach radiozet.pl, wprost.pl, natemat.pl, prawo.pl czy oko.press. Łącznie sprostowanych zostało 10 artykułów. Portale fałszywie zarzucały Instytutowi m.in. zachęcanie do przyjmowania „uchwał o strefach wolnych od ideologii LGBT” czy postulowanie umieszczania w szpitalach psychiatrycznych kobiet planujących aborcję.

Ordo Iuris: W obronie suwerenności Polski. Apel do premiera w sprawie „międzynarodowego traktatu antypandemicznego” Wiadomość
Ordo Iuris: W obronie suwerenności Polski. Apel do premiera w sprawie „międzynarodowego traktatu antypandemicznego”

Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym. Zgodnie z projektowanymi założeniami dokumentu, WHO miałaby przejąć część kompetencji państw, globalnie regulując kwestie związane z polityką zdrowotną. Na 22-28 maja planowane jest 75. Światowe Zgromadzenie do Spraw Zdrowia w Genewie, na którym prawdopodobnie zapadną decyzje odnośnie ostatecznego kształtu traktatu. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do premiera z apelem o sprzeciwienie się próbom ograniczania suwerenności Polski. Petycję można podpisywać na stronie zablokujmytraktatwho.pl.

Ordo Iuris w Strasburgu przeciwko federalizacji Unii Europejskiej Wiadomość
Ordo Iuris w Strasburgu przeciwko federalizacji Unii Europejskiej

Dobiegła końca organizowana przez ostatni rok w Unii Europejskiej Konferencja o Przyszłości Europy. Jej końcowe zalecenia prowadzą do dalszej federalizacji UE. Temu tematowi poświęcona została konferencja zorganizowana w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przez europarlamentarną grupę Tożsamość i Demokracja. Na zaproszenie organizatorów, w wydarzeniu wzięła udział Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. W przemówieniu wskazała ona na konieczność powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy, bez których wartości określone w traktatach unijnych stają się jedynie instrumentami służącymi do osiągania celów politycznych. Omówiła także zagrożenia płynące z m.in. braku równości państw członkowskich podczas głosowań w Radzie, braku poszanowania zasady pomocniczości przez UE, czy braku zdefiniowania roli Trybunału Sprawiedliwości UE, co dziś zaczyna czynić z niego narzędzie polityczne w miejsce niezależnego autorytetu. Instytut Ordo Iuris zamierza kontynuować współpracę na polu reformy UE z eurodeputowanymi, którzy również sprzeciwiają się dalszej federalizacji Unii.

Ordo Iuris: Stop niszczeniu autorytetów. Petycja w sprawie dr Wandy Półtawskiej Wiadomość
Ordo Iuris: Stop niszczeniu autorytetów. Petycja w sprawie dr Wandy Półtawskiej

Radni Rady Miasta Krakowa będą głosować nad przyznaniem honorowego obywatelstwa miasta dr Wandzie Półtawskiej. Dr Półtawska jest specjalistą w dziedzinie nauk medycznych i psychiatrii. W czasie II wojny światowej przebywała w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Była też przyjaciółką papieża Jana Pawła II. Nadaniu jej honorowego obywatelstwa sprzeciwiają się krakowscy radni Platformy Obywatelskiej, wskazując jako powód jej krytyczne stanowisko wobec aborcji. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 11 maja. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję w obronie dr Półtawskiej. Apel można podpisywać na stronie stopniszczeniuautorytetow.pl

Podejrzany o zabójstwo franciszkanina z Siedlec usłyszał zarzut zabójstwa Wiadomość
Podejrzany o zabójstwo franciszkanina z Siedlec usłyszał zarzut zabójstwa

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach poinformowała o postawieniu zarzutu podejrzanemu o zabójstwo franciszkanina w Siedlcach w listopadzie 2021 r. Kapłan został dotkliwie pobity „narzędziem tępokrawędzistym” i zmarł w wyniku doznanych obrażeń. Rafał J. przebywa obecnie w areszcie w związku z podejrzeniem zabójstwa innej osoby. Prawnicy z Instytutu Ordo Iuris reprezentują w tej sprawie siostrę zamordowanego księdza, która jako osoba najbliższa wykonuje jego prawa jako pokrzywdzonego.

Ordo Iuris: Fundamenty Państwa – inauguracja Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych Wiadomość
Ordo Iuris: Fundamenty Państwa – inauguracja Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych

Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium zainaugurowały cykl Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych „Fundamenty Państwa”. Pierwsze seminarium pt. „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” miało miejsce w siedzibie CI. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prof. Anna Łabno, prof. Maria Gintowt-Jankowicz czy dr hab. Jacek Majchrowski. Prelegenci ocenili 25 lat funkcjonowania polskiej Konstytucji i rozważyli zagadnienia możliwości jej korekty lub skuteczniejszego stosowania. Tematy wystąpień dotyczyły m.in. rozumienia dobra wspólnego i godności człowieka oraz podziału władzy.

Ordo Iuris: Konferencja o Przyszłości Europy to początek transformacji UE w państwo federacyjne Wiadomość
Ordo Iuris: Konferencja o Przyszłości Europy to początek transformacji UE w państwo federacyjne

W ostatnich dniach opublikowano końcowe zalecenia Konferencji o Przyszłości Europy (CoFoE). Zmierzają one do dalszej federalizacji Unii Europejskiej. Konferencję promowano jako platformę debaty społecznej, umożliwiającą obywatelom wypowiedzenie się co do ich wizji wobec przyszłości Unii Europejskiej. W rzeczywistości CoFoE od początku miała na celu stworzenie iluzji legitymacji demokratycznej dla zmian planowanych w UE przez środowisko federalistów. W zaleceniach znalazł się postulat pozbawienia państw członkowskich prawa weta w Radzie UE, utworzenia ponadnarodowych list wyborczych, ujednolicenia ordynacji wyborczej do PE we wszystkich krajach, czy opracowania „unijnej konstytucji”. W ramach sprzeciwu wobec manipulacji, z udziału w Konferencji wycofała cała frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Instytut Ordo Iuris opracowuje kompleksową analizę wszystkich zaleceń CoFoE. 4 maja Instytut weźmie udział w debacie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na ten niebezpieczeństw wynikających z CoFoE, zorganizowanej przez frakcję Tożsamość i Demokracja.

Konferencja o Przyszłości Europy to początek transformacji UE w państwo federacyjne Wiadomość
Konferencja o Przyszłości Europy to początek transformacji UE w państwo federacyjne

W ostatnich dniach opublikowano końcowe zalecenia Konferencji o Przyszłości Europy (CoFoE). Zmierzają one do dalszej federalizacji Unii Europejskiej. Konferencję promowano jako platformę debaty społecznej, umożliwiającą obywatelom wypowiedzenie się co do ich wizji wobec przyszłości Unii Europejskiej. W rzeczywistości CoFoE od początku miała na celu stworzenie iluzji legitymacji demokratycznej dla zmian planowanych w UE przez środowisko federalistów. W zaleceniach znalazł się postulat pozbawienia państw członkowskich prawa weta w Radzie UE, utworzenia ponadnarodowych list wyborczych, ujednolicenia ordynacji wyborczej do PE we wszystkich krajach, czy opracowania „unijnej konstytucji”. W ramach sprzeciwu wobec manipulacji, z udziału w Konferencji wycofała cała frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Instytut Ordo Iuris opracowuje kompleksową analizę wszystkich zaleceń CoFoE. 4 maja Instytut weźmie udział w debacie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na ten niebezpieczeństw wynikających z CoFoE, zorganizowanej przez frakcję Tożsamość i Demokracja.

Ordo Iuris: Zabójstwa, pobicia, zniszczenia – ponad 100 aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce w 2021 r. Wiadomość
Ordo Iuris: Zabójstwa, pobicia, zniszczenia – ponad 100 aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce w 2021 r.

Wciąż wzrasta liczba aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. Instytut Ordo Iuris po raz kolejny złożył do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport pokazujący skalę agresji na tle religijnym względem chrześcijan. W 2022 r. odnotowano w Polsce 112 takich przypadków. W raporcie opisano m.in. 8 fizycznych ataków na osoby duchowne, z czego 2 zakończone śmiercią. Odnotowano także przypadki dewastacji miejsc kultu czy zakłócania nabożeństw.

Uczniowie niedopuszczani do matury, mimo pozytywnych ocen. Ordo Iuris pyta warszawskie licea Wiadomość
Uczniowie niedopuszczani do matury, mimo pozytywnych ocen. Ordo Iuris pyta warszawskie licea

W ostatnim czasie do Instytutu Ordo Iuris zgłaszane są przypadki uczniów klas maturalnych, którzy otrzymali informację, że, pomimo spełnienia ustawowych kryteriów, nie otrzymają oni końcowej pozytywnej oceny klasyfikacyjnej uprawniającej do udziału w egzaminie maturalnym. Zgodnie z art. 44q ustawy o systemie oświaty, negatywna ocena kwalifikacyjna jest jedyną legalną możliwością niedopuszczenia ucznia do matury. Art. 44b u.s.o. nakłada natomiast na nauczycieli obowiązek wcześniejszego sformułowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania pozytywnej oceny klasyfikacyjnej. Instytut Ordo Iuris wysłał do warszawskich liceów wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ilu uczniów w tym roku zrezygnowało lub nie zostało dopuszczonych do matur z poszczególnych przedmiotów. Istnieje obawa, że tego typu decyzje mogą być motywowane zamiarem utrzymania wysokiej pozycji danej szkoły w rankingach i są podejmowane ze szkodą dla uczniów, z naruszeniem ich konstytucyjnych praw i wolności.

Ordo Iuris: Sąd oddalił pozew organizacji LGBT w sprawie kampanii Fundacji Pro-prawo do życia Wiadomość
Ordo Iuris: Sąd oddalił pozew organizacji LGBT w sprawie kampanii Fundacji Pro-prawo do życia

Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo Stowarzyszenia Tolerado wytoczone przeciwko Fundacji Pro-prawo do życia. Sprawa dotyczyła kampanii prowadzonej przez Fundację, odnoszącej się do zjawiska pedofilii wśród osób prowadzących homoseksualny styl życia. W ocenie Tolerado, akcja miała naruszać dobra osobiste Stowarzyszenia. Sąd uznał jednak, że dobra w postaci godności i czci mogą przysługiwać jedynie osobie fizycznej, dlatego Tolerado nie może w tej sprawie występować jako strona pokrzywdzona. Fundację reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

Ordo Iuris: Już jutro konferencja Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu [NASZ PATRONAT] Wiadomość
Ordo Iuris: Już jutro konferencja "Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu" [NASZ PATRONAT]

W tym roku, po raz czwarty, obchodziliśmy Święto Chrztu Polski. Z tej okazji, 23 kwietnia Uczelnia Collegium Intermarium organizuje konferencję popularno-naukową pt. „Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu”. Wydarzenie ma na celu podkreślenie ważności kultury chrześcijańskiej dla kształtowania polskiej państwowości i rozwoju cywilizacyjnego. W konferencji wezmą udział m.in. europoseł dr Patryk Jaki, prof. dr hab. Jacek Bartyzel czy były marszałek Sejmu Marek Jurek. Prelegenci poruszą zagadnienia m.in. wpływu chrześcijańskiej tożsamości na edukację czy ład konstytucyjny. Wydarzenie zostało objęte patronatem Konferencji Episkopatu Polski oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ordo Iuris: Spór o praworządność ma charakter polityczny i służy ograniczeniu suwerenności Wiadomość
Ordo Iuris: Spór o praworządność ma charakter polityczny i służy ograniczeniu suwerenności

Instytucje Unii Europejskiej, pod pozorem troski o praworządność, podejmują działania próbujące ograniczyć suwerenność państw członkowskich. Temu zagadnieniu poświęcona została konferencja zorganizowana w Parlamencie Europejskim przez Instytut Ordo Iuris i biuro europosła Witolda Waszczykowskiego. Wydarzenie nosiło tytuł „Praworządność w UE. Troska o demokrację czy zamach na suwerenność?”. W konferencji wzięli udział europosłowie z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Węgier oraz przedstawiciele środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych. Prelegenci wskazywali na polityczny charakter zarzutów Komisji Europejskiej względem takich państw jak Polska i Węgry, wskazując na liczne przykłady naruszeń praworządności w innych krajach UE, wobec których Komisja pozostaje bierna.

Ordo Iuris: Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, uniewinniający działacza pro-life Wiadomość
Ordo Iuris: Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, uniewinniający działacza pro-life

 Sąd Okręgowy we Wrocławiu uniewinnił działacza Fundacji Pro - Prawo do Życia.  Obrońcy życia zarzucano rzekome dopuszczenie się tzw. nieobyczajnego wybryku oraz umieszczenie nieprzyzwoitych treści w miejscu publicznym. Podczas manifestacji mężczyzna wyświetlał film przedstawiający przebieg aborcji oraz prezentował zdjęcia ukazujące skutki pozbawiania życia dzieci nienarodzonych. Działacza reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris. To kolejna spośród już ponad 100 spraw wolontariuszy pro-life, która okazała się sukcesem prawników Ordo Iuris. Wyrok ten jest przełomowy, gdyż dotychczas sądy we Wrocławiu, orzekały na niekorzyść obrońców życia, mimo odmiennej linii orzeczniczej, dominującej w innych miastach.

Ordo Iuris w obronie suwerenności państw. Konsultacje w sprawie “międzynarodowego traktatu antypandemicznego” Wiadomość
Ordo Iuris w obronie suwerenności państw. Konsultacje w sprawie “międzynarodowego traktatu antypandemicznego”

Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym. Zgodnie ze wstępnymi założeniami dokumentu, WHO przejęłaby część kompetencji suwerennych państw, działając jako organ koordynujący globalne kwestie zdrowotne. 12 i 13 kwietnia odbyła się pierwsza sesja konsultacji publicznych zorganizowanych przez Międzyrządowy Organ Negocjacyjny, powołany przez Organizację. W konsultacjach wziął udział Instytut Ordo Iuris, wskazując na konieczność zachowania suwerenności państw w zakresie ochrony zdrowia oraz podkreślając potrzebę zapewnienia wolnej debaty naukowej.

Ordo Iuris: Odmówienie rodzicom możliwości kontaktu z noworodkiem, ogranicza ich prawo do opieki nad dzieckiem Wiadomość
Ordo Iuris: Odmówienie rodzicom możliwości kontaktu z noworodkiem, ogranicza ich prawo do opieki nad dzieckiem

Polskie prawo dotyczące zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych przyznaje szczególną pozycję kobietom w ciąży oraz podczas porodu i połogu. Do katalogu praw pacjenta zalicza się również prawo do obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego podczas porodu nie ma podstaw do ograniczenia prawa pacjentki do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, którą może wykonywać ojciec dziecka. Ograniczenia praw pacjenta w związku z zagrożeniem epidemicznym może pod pewnymi warunkami wprowadzić kierownik podmiotu leczniczego lub upoważniony lekarz. Izolacja matki od nowo narodzonego dziecka wkracza w zakres władzy rodzicielskiej, ograniczając ją i uniemożliwiając sprawowanie pieczy nad dzieckiem. Taką praktykę krytycznie ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawo rodzica do wykonywania pieczy nad dzieckiem nie należy do katalogu praw pacjenta, nie może więc ulec ograniczeniu na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta ani tym bardziej zaleceń np. ministra zdrowia.

Ordo Iuris: Podsumowujemy pandemię. Wykaz obostrzeń wprowadzanych w związku z koronawirusem Wiadomość
Ordo Iuris: Podsumowujemy pandemię. Wykaz obostrzeń wprowadzanych w związku z koronawirusem

Na przestrzeni dwóch lat obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii Covid-19, wprowadzano liczne ograniczenia swobód i wolności, mające przyczynić się do ograniczenia transmisji wirusa Sars CoV–2. Najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zniosło większość obowiązujących dotychczas obostrzeń. Lista restrykcji wprowadzonych w celu walki z epidemią dotyczy takich sfer, jak działalność handlowa, działalność gastronomiczna, fryzjerstwo i kosmetyka, działalność kasyn, hotelarstwo, działalność sportowa, organizacja imprez, wolność zgromadzeń, działalność parków rozrywki itp., kultura, rozrywka, edukacja, działalność bibliotek, praktyki religijne, przemieszczanie się, transport, administracja, działalność lecznicza i inne. Prezentowane zestawienie ukazuje rozmiar regulacji prawnych, które miały przyczynić się do walki z epidemią oraz pozwala ocenić z perspektywy czasu ich zasadność i skuteczność.

Ruszył proces działaczki aborcyjnej. Ordo Iuris dołącza do postępowania Wiadomość
Ruszył proces działaczki aborcyjnej. Ordo Iuris dołącza do postępowania

W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces Justyny Wydrzyńskiej, działaczki Aborcyjnego Dream Teamu, oskarżonej o udzielenie pomocy w aborcji z naruszeniem przepisów ustawy. Aktywistka miała wysłać posiadane przez siebie farmaceutyczne środki poronne kobiecie, która chciała przeprowadzić aborcję. Z uwagi na ochronę interesu społecznego i indywidualnego, Instytut Ordo Iuris dołączył do postępowania jako organizacja społeczna. Justyna Wydrzyńska nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Kolejna rozprawa odbędzie się 14 lipca.

Projekt w sprawie aborcji „na życzenie” rażąco sprzeczny z Konstytucją. Opinia Ordo Iuris dla parlamentarzystów Wiadomość
Projekt w sprawie aborcji „na życzenie” rażąco sprzeczny z Konstytucją. Opinia Ordo Iuris dla parlamentarzystów

Instytut Ordo Iuris przekazał posłom i senatorom opinię w sprawie projektu ustawy „o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych”. Projekt przewiduje możliwość wykonywania aborcji do 12. tygodnia ciąży, w przypadku lekkich wad genetycznych do 24. tygodnia, a w sytuacji wad letalnych nawet w 9. miesiącu ciąży. Dostęp do aborcji miałyby uzyskać dziewczynki od 13. roku życia, bez wiedzy i zgody rodziców. Te założenia są rażąco niezgodne z wieloma przepisami Konstytucji RP, obowiązujących ustaw i wiążących umów międzynarodowych. Postulaty projektu godzą w konstytucyjną zasadę prawnej ochrony życia, jak też bezprawnie ograniczają zakres władzy rodzicielskiej. Instytut Ordo Iuris rekomenduje odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Naruszenia wolności sumienia i religii w wojsku – opinia prawna Ordo Iuris wysłana do władz Wiadomość
Naruszenia wolności sumienia i religii w wojsku – opinia prawna Ordo Iuris wysłana do władz

Do Instytutu Ordo Iuris napływają zgłoszenia dotyczące naruszania wolności sumienia i religii w wojsku. Żołnierze informują o przypadkach utrudniania uczestnictwa w niedzielnej Mszy czy podawaniu wyłącznie posiłków mięsnych w piątki. Prawo zgodnego z zasadami swojego wyznania uczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełnienia obowiązków religijnych i obchodzenia świąt religijnych przysługuje również osobom pełniącym służbę wojskową lub zasadniczą służbę w obronie cywilnej. Instytut Ordo Iuris przesłał do władz opinię prawną w tej sprawie.

Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe