Tygodnik Solidarność | Wiadomości i polityka w Polsce
Ordo Iuris
Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski Wiadomości
Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski

Instytut Ordo Iuris opublikował odpowiedź na zarzuty skierowane przez maltańskiego europosła Cyrusa Engerera, dotyczące m.in. rzekomej dyskryminacji kobiet i osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce. Pismo przygotowane przez polityka było reakcją na memoranda skierowane przez Ordo Iuris do eurodeputowanych, wskazujące na niedyskryminacyjny charakter polskiego prawa. Cyrus Engerer w swoim piśmie przedstawił 43 zarzuty wobec Polski i obiecał rychłe rozwiązanie „problemów społeczności LGBTIQ” z wykorzystaniem Unii Europejskiej. Instytut wskazuje w swojej analizie, że realizacja części postulatów europosła byłaby sprzeczna z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym oraz mogłaby prowadzić do dyskryminacji pewnych grup społecznych. Ponadto zapowiedź zaangażowania organów unijnych w zamiar ich wdrożenia może stanowić próbę naruszenia podziału kompetencji przez UE.

Ordo Iuris: Kolejna batalia rodziców o życie dziecka w Wielkiej Brytanii – przypadek Archiego Battersbee Wiadomości
Ordo Iuris: Kolejna batalia rodziców o życie dziecka w Wielkiej Brytanii – przypadek Archiego Battersbee

Po raz kolejny, na przestrzeni ostatnich lat, w Wielkiej Brytanii dochodzi do sytuacji, w której sądy - wbrew woli rodziny pacjenta, opiniom części lekarzy, a nawet gotowości podjęcia leczenia pacjenta przez zagraniczne kliniki - przesądzają o odłączeniu dziecka od aparatury podtrzymującej życie. W roku 2018 sądy zadecydowały o przerwaniu terapii małego Alfiego Evansa, któremu pomoc oferowały m.in. Watykan czy Polska. Latem 2022 r. w podobnej sytuacji znaleźli się rodzice dwunastoletniego Archiego Battersbee.

Ordo Iuris: ETPC zdecydował. Nielegalne „nabycie” praw rodzicielskich od surogatki nie daje prawa do adopcji dziecka Wiadomości
Ordo Iuris: ETPC zdecydował. Nielegalne „nabycie” praw rodzicielskich od surogatki nie daje prawa do adopcji dziecka

Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę Norweżki, która chciała adoptować dziecko swojego byłego konkubenta, wskazując, że wcześniej w USA „nabyła” prawa rodzicielskie od surogatki. W Norwegii tzw. macierzyństwo zastępcze jest zakazane, dlatego tamtejsze władze nie uznały skutków zrzeczenia się praw rodzicielskich przez matkę biologiczną. Trybunał w Strasburgu oddalił skargę Norweżki stwierdzając, że niespokrewniona z dzieckiem kobieta, która „nabyła” dziecko w drodze nielegalnej umowy o surogację, nie może domagać się uznania praw rodzicielskich. Tym samym, Trybunał potwierdził kompetencje państw do walki z wykorzystywaniem kobiet w roli surogatek.

ETPC rozstrzygnie, czy sądy powinny współdecydować o tym, kto może nauczać religii w szkole Wiadomości
ETPC rozstrzygnie, czy sądy powinny współdecydować o tym, kto może nauczać religii w szkole

Wkrótce Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecyduje, czy sądom państwowym wolno podważyć decyzję Kościoła lub innego związku wyznaniowego o cofnięciu misji katechecie do nauczania religii w szkole. Misja kanoniczna to wydawane przez władze kościelne poświadczenie kwalifikacji zawodowych oraz postawy moralnej katechety, stanowiące formalny warunek zatrudnienia w szkole. Rozpatrywane przez ETPC sprawy dotyczą dwóch katechetek z Rumunii, które zostały przez prawosławnego arcybiskupa odsunięte od nauczania religii. Sądy pracy odrzuciły złożone przez kobiety odwołania. Instytut Ordo Iuris przedłożył w ETPC opinię przyjaciela sądu, w której wskazuje, że związki wyznaniowe mają prawo decydować o tym, kto będzie w ich imieniu nauczał religii.

Grupa europosłów sprzeciwia się zakazowi wstępu do Parlamentu Europejskiego dla organizacji prolife Wiadomości
Grupa europosłów sprzeciwia się zakazowi wstępu do Parlamentu Europejskiego dla organizacji prolife

Grupa 24 europosłów podpisała przygotowany przez Instytut Ordo Iuris list do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wyrażający sprzeciw wobec prób wycofania dostępu do PE dla organizacji konserwatywnych i prolife. List jest odpowiedzią na pismo ośmiu europosłów grupy Renew Europe w którym domagali się natychmiastowego wycofania akredytacji wszystkich konserwatywnych organizacji pozarządowych w przestrzeni UE. W liście Ordo Iuris podkreślono, że żądanie to stanowi bezprecedensową próbę cenzurowania wolności myśli i słowa wielu zarejestrowanych organizacji pozarządowych obecnych w Parlamencie Europejskim. Sygnatariusze pisma zauważają, że, wbrew twierdzeniom przedstawicieli Renew Europe, ruchy zrzeszające obrońców życia nie naruszają żadnej z zasad Kodeksu Postępowania. List podpisali m.in. Patryk Jaki, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Waszczykowski i Zdzisław Krasnodębski, a także europarlamentarzyści z Hiszpanii, Węgier, Niemiec, Estonii i Włoch.

Jerzy Kwaśniewski: Jednym ruchem wprowadzają gender i cenzurę Wiadomości
Jerzy Kwaśniewski: Jednym ruchem wprowadzają gender i cenzurę

Współcześni ideolodzy nie potrafią pogodzić się z tym, że część narodów Europy nie życzy sobie narzucania im rozwiązań przeciwnych narodowej kulturze, tradycji i zwyczajnej... normalności. Dlatego konsekwentnie dążą do ograniczenia suwerenności państw i wzmocnienia unijnych organów tak, by kolejne absurdalne pomysły mogły być narzucane pomimo sprzeciwu obywateli i rządów.

W Obronie wolności Chrześcijan – opinia prawna Ordo Iuris Wiadomości
W Obronie wolności Chrześcijan – opinia prawna Ordo Iuris

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny zakłada modyfikację dwóch przepisów szczegółowych i dodanie jednego przepisu w części ogólnej ustawy. Projekt właściwie diagnozuje zagrożenia, lecz sformułowanie projektowanych przepisów budzi wątpliwości. Instytut Ordo Iuris przygotował opinię prawną do projektu ustawy.

Jeden z mężczyzn z aborcyjnej manifestacji nacierał na mnie rycząc, inny pluł mi pod nogi. Trwa proces aborcjonistki Wiadomości
"Jeden z mężczyzn z aborcyjnej manifestacji nacierał na mnie rycząc, inny pluł mi pod nogi". Trwa proces aborcjonistki

- Bez emocji: Na sali adwokat, przedstawiciel organizacji społecznej dopuszczonej z uwagi na interes wymiaru sprawiedliwości - występujący po stronie dobra prawnie chronionego (życie dziecka w okresie prenatalnym) Żadnych gestów agresji ze strony zebranych pod sądem działaczek prolife. Tymczasem, gdy wychodziłem z sądu, jeden z mężczyzn z aborcyjnej manifestacji nacierał na mnie rycząc, inny pluł mi pod nogi. Nie skarżę się. Jak zwykle, godność dzieci budzi nienawiść beneficjentów aborcji - pisze mec. Jerzy Kwaśniewski prezes Ordo Iuris.

Wiadomości
Jerzy Kwaśniewski: Globalny przełom w sprawie aborcji?

24 czerwca w Stanach Zjednoczonych nastąpił historyczny zwrot ku obronie życia. Po prawie 49 latach amerykański Sąd Najwyższy odrzucił konstytucyjne „prawo do aborcji” i przywrócił władzom stanowym możliwość ochrony życia nienarodzonych dzieci. Reakcja była natychmiastowa. Już w ponad dwudziestu stanach weszły w życie przepisy zakazujące aborcji – także w zakresie szerszym niż w Polsce. Zamykane są kolejne kliniki aborcyjne. Prezydent Joe Biden przyznał, że nie ma prawnych środków, by przełamać wyrok Sądu Najwyższego.

Katarzyna Gęsiak: Przedstawicielki ONZ pochwalają łamanie polskiego prawa Wiadomości
Katarzyna Gęsiak: Przedstawicielki ONZ pochwalają łamanie polskiego prawa

Trwa proces Justyny Wydrzyńskiej – aktywistki oskarżonej o pomocnictwo w aborcji. Na początku kwietnia 2022 r., przed pierwszą rozprawą kilka przedstawicielek Organizacji Narodów Zjednoczonych wystosowało do polskich władz pismo, w którym bronią działaczki i wyrażają aprobatę dla jej nielegalnej działalności. Krótko przed kolejną rozprawą, portal oko.press przypomniał opinii publicznej ten skandaliczny i pozbawiony meritum tekst. Z pisma przedstawicielek ONZ wynika jawne poparcie dla działalności oskarżonej aktywistki aborcyjnej, jak również dla ideologicznych postulatów, sprzecznych z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym wynikającymi z wiążących umów międzynarodowych.

Ordo Iuris: Iluzja demokracji w UE: federalizacja z pominięciem głosu obywateli Wiadomości
Ordo Iuris: Iluzja demokracji w UE: federalizacja z pominięciem głosu obywateli

Końcowe zalecenia trwającej przez ostatni rok Konferencji o Przyszłości Europy zmierzają do dalszej federalizacji Unii Europejskiej. Instytut Ordo Iuris przygotował komentarz do postulatów Konferencji. Autorzy wskazują m.in. na zagrożenia dla Polski związane z utworzeniem ponadnarodowych list wyborczych, rezygnacją z głosowania jednomyślnego w Radzie czy unijnym mechanizmem praworządności, podkreślając, że same instytucje unijne mają problem z poszanowaniem wartości określonych w Karcie Praw Podstawowych. Instytut zauważa również, że wdrożenie założeń Konferencji stanowiłoby głęboką ingerencję w traktatowy podział kompetencji i przyznawałoby UE decyzyjność w odniesieniu do kwestii takich jak aborcja eutanazja, in vitro czy tzw. zmiana płci. Ordo Iuris wskazuje także m.in., iż wcielenie w życie postulatów związanych rzekomo z równością płci, mogłoby prowadzić do ograniczenia możliwości zatrudniania najbardziej kompetentnych pracowników i stanowiłoby realną dyskryminację ze względu na płeć. Analiza została zaprezentowana podczas konferencji w Parlamencie Europejskiej w Brukseli, zorganizowanej we współpracy z biurem europosła Witolda Waszczykowskiego.

Normy krajowe i międzynarodowe uzasadniają ochronę życia – opinia Ordo Iuris w sprawie Justyny Wydrzyńskiej Wiadomości
Normy krajowe i międzynarodowe uzasadniają ochronę życia – opinia Ordo Iuris w sprawie Justyny Wydrzyńskiej

Trwa proces Justyny Wydrzyńskiej – aktywistki Aborcyjnego Dream Teamu, oskarżonej o udzielenie pomocy w aborcji z naruszeniem przepisów ustawy. Działaczka miała wysłać środki poronne kobiecie, która zamierzała przeprowadzić aborcję. Justyna Wydrzyńska nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Jako organizacja społeczna do sprawy dołączył Instytut Ordo Iuris, z uwagi na ochronę interesu społecznego i indywidualnego. Instytut złożył w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga opinię, w której podkreśla, że nie istnieje międzynarodowy standard prawny, który wymagałby od Polski dopuszczanie aborcji. Ponadto, ochrona życia nienarodzonego dziecka jest uzasadniona normami konstytucyjnymi i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Ordo Iuris przypomina również, na czym polega przestępstwo pomocnictwa w aborcji z naruszeniem ustawy. Kolejna rozprawa w tej sprawie odbędzie się 14 lipca.

Ordo Iuris: Parlament Europejski wzywa władze Hongkongu do wycofania zarzutów wobec kard. Zen Wiadomości
Ordo Iuris: Parlament Europejski wzywa władze Hongkongu do wycofania zarzutów wobec kard. Zen

Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą aresztowanie kardynała Josepha Zen i wzywającą władze Hongkongu do wycofania wszystkich zarzutów wobec niego i innych zatrzymanych działaczy. 90-letni duchowny, nazywany „sumieniem Hongkongu”, został aresztowany 11 maja wraz z innymi czterema osobami z „612 Humanitarian Relief Fund”, założonego w celu finansowego wsparcia prodemokratycznych działaczy, ściganych przez władze miasta. Postawiony mu zarzut dotyczy zmowy z obcymi siłami w ramach kontrowersyjnej ustawy o bezpieczeństwie narodowym, narzuconej miastu Hongkong od chińskiego reżimu. Zwolnienie kardynała za kaucją pozostawia sprawę przeciwko niemu otwartą i rodzi poważne pytania o przyszłość praw człowieka i wolności religii w Chinach.

Ordo Iuris w obronie farmaceutki, która odmówiła sprzedaży środków poronnych Wiadomości
Ordo Iuris w obronie farmaceutki, która odmówiła sprzedaży środków poronnych

Naczelny Sąd Aptekarski uchylił orzeczenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie wymierzające karę nagany farmaceutce, która odmówiła sprzedaży tabletek wczesnoporonnych EllaOne. Kobieta powołała się na sprzeciw sumienia ze względu na fakt, iż środek ten może stanowić zagrożenie dla nienarodzonego dziecka. W obronie farmaceutki stanęli prawnicy Instytutu Ordo Iuris, którzy reprezentowali ją przed Naczelnym Sądem Aptekarskim. Sąd drugiej instancji uchylił orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Ordo Iuris: Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny Wiadomości
Ordo Iuris: Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ok. 40 organizacji z całej Polski, a także eksperci w obszarach polityki rodzinnej i demograficznej oraz edukacji i wychowania oraz dziennikarze, m.in. Jan Pospieszalski. Zgromadzeni ocenili działania państwa dotyczące wsparcia rodziny i demografii. Uczestnicy Forum zadeklarowali wypracowanie programu przeciwdziałania zjawiskom takim jak niski wskaźnik zawieranych małżeństw i urodzeń czy problemy psychiczne wśród młodzieży. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Ordo Iuris, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk i Instytut Ona i On.

Czy polskie szpitale przestrzegają prawa? Pierwsze wnioski z monitoringu Ordo Iuris, dotyczącego aborcji Wiadomości
Czy polskie szpitale przestrzegają prawa? Pierwsze wnioski z monitoringu Ordo Iuris, dotyczącego aborcji

Instytut Ordo Iuris otrzymał od szeregu szpitali odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, dotyczącej liczby aborcji wykonywanych w sytuacji ciąży pochodzącej z czynu zabronionego. Pisma w tej sprawie zostały skierowane do placówek medycznych w połowie maja. Impulsem do podjęcia takiego działania były pojawiające się w mediach doniesienia, że jeden z warszawskich szpitali został wyznaczony do oferowania aborcji Ukrainkom z pominięciem ustawowego wymogu postępowania prokuratorskiego. Ordo Iuris skierował zapytania do 370 szpitali w Polsce mające na celu ustalenie, czy placówki te rzeczywiście podejmują się wspomnianego, niezgodnego z prawem działania. Z wciąż napływających odpowiedzi wynika, że, we wskazanym we wnioskach okresie, szpitale nie wykonywały aborcji w sytuacjach, gdy ciąża powstała z czynu zabronionego.

Rada Praw Człowieka ONZ: apel o wspieranie aborcji i ruchów feministycznych Wiadomości
Rada Praw Człowieka ONZ: apel o wspieranie aborcji i ruchów feministycznych

W Genewie trwa 50. sesja Rady Praw Człowieka ONZ. W trakcie jej trwania, Grupa robocza ds. dyskryminacji kobiet i dziewcząt przedstawiła swój doroczny raport zatytułowany ,,Aktywizm dziewcząt i młodych kobiet”. Publikacja formułuje jasne zalecenia dla państw w sprawie m.in. aborcji, antykoncepcji, akceptacji roszczeń organizacji LGBT czy zniesienia ,,patriarchalnych i genderowych norm”.Raport koncentruje się też na wspieraniu finansowym aktywizmu feministycznego.

Do Ordo Iuris zwrócił się zrozpaczony ojciec. Tranzycja to biznes nastawiony wyłącznie na zysk Wiadomości
Do Ordo Iuris zwrócił się zrozpaczony ojciec. "Tranzycja to biznes nastawiony wyłącznie na zysk"

Genderowi ideolodzy, lobbyści, aktywiści, politycy i publicyści przekonują, że działają w imię wolności, tolerancji i miłości. W rzeczywistości, zarówno za aborcją czy eutanazją, jak i całą doktryną gender, stoi wielki biznes, czerpiący korzyści z zabijania i ludzkich tragedii. I mowa tu nie tylko o właścicielach klinik aborcyjnych czy firmach handlujących aborcyjnymi pigułkami.

Stop okaleczaniu dzieci. Apel o regulacje zakazujące „zmiany płci” Wiadomości
Stop okaleczaniu dzieci. Apel o regulacje zakazujące „zmiany płci”

W Polsce nie istnieją regulacje ograniczające tzw. zmianę płci u nieletnich. Zmierzające do tego terapie hormonalne i zabiegi chirurgiczne prowadzą do licznych problemów zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko raka, zmiany metaboliczne czy depresja. Zagrożenia te dotyczą szczególnie dzieci i nastolatków. Tego typu praktyki są jednak intensywnie promowane przez propagatorów ideologii gender i organizacje LGBT. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję skierowaną do Premiera, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta z apelem o wprowadzenie rozwiązań zakazujących tzw. zmianę płci o osób małoletnich. · Petycję można podpisywać na stronie stopokaleczaniudzieci.pl

Ordo Iuris: Kolejny precedensowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie obwinionego działacza pro-life Wiadomości
Ordo Iuris: Kolejny precedensowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie obwinionego działacza pro-life

Sąd Najwyższy uniewinnił Sylwestra Tajla – działacza fundacji Pro – prawo do życia. W 2018 r. wolontariusz został obwiniony za rzekome wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym poprzez prezentowanie zdjęć przedstawiających ciała nienarodzonych dzieci. Sąd Rejonowy uznał go winnym popełnienia zarzucanego czynu z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń. Następnie Sąd Okręgowy zmienił w II instancji kwalifikację czynu na umieszczanie nieprzyzwoitych treści w miejscu publicznym, czyli art. 141 kodeksu wykroczeń. Kasację w tej sprawie wywiódł prokurator generalny zarzucając orzeczeniom m.in. rażące naruszenie art. 141. W swoim stanowisku, kasację uzupełnili prawnicy z Ordo Iuris, którzy reprezentowali działacza. To drugi wyrok Sądu Najwyższego uniewinniający wolontariusza organizacji pro-life.

Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe