Tygodnik Solidarność | Wiadomości i polityka w Polsce
Ordo Iuris
Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie – konferencja naukowa w Collegium Intermarium [NASZ PATRONAT] z ostatniej chwili
Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie – konferencja naukowa w Collegium Intermarium [NASZ PATRONAT]

Dziedzictwo św. Tomasza z Akwinu od wieków znajduje się u podstaw nauczania Kościoła. Uczestnicy konferencji naukowej „Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie” postarają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób współcześnie realizować naukę Akwinaty. W wydarzeniu wezmą udział eksperci reprezentujący kilka ośrodków naukowych z Polski i USA. Konferencja odbędzie się 9 marca w murach uczelni Collegium Intermarium w Warszawie.

Brońmy małżeństwa! Stop przywilejom dla konkubinatów jednopłciowych z ostatniej chwili
Brońmy małżeństwa! Stop przywilejom dla konkubinatów jednopłciowych

Premier Donald Tusk ogłosił wprowadzenie do prawa para-rodzinnej instytucji, jaką mają być tzw. związki partnerskie osób tej samej płci. Instytucjonalizacja takich związków i nadanie im przywilejów należnych małżeństwom, byłyby sprzeczne z art. 18 Konstytucji RP.  Prawnego uznania konkubinatów jednopłciowych domagają się od Polski także międzynarodowe organy, w tym Europejski Trybunał Praw Człowieka. Grudniowy wyrok ETPC w tej sprawie nie oznacza jednak konieczności nadania przez Polskę tego typu konkubinatom wszelkich praw należnych małżeństwom. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję z żądaniem skierowanym do premiera o obronę konstytucyjnego porządku w obszarze małżeństwa i rodziny. Apel adresowany jest także do prezydenta Andrzeja Dudy – o monitorowanie prac nad ustawą, a w przypadku jej przyjęcia – o zawetowanie. Petycję można podpisywać na stronie bronmymalzenstwa.pl.

Stop niszczeniu Polski! Apel do polityków z ostatniej chwili
Stop niszczeniu Polski! Apel do polityków

w ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami licznych naruszeń praworządności dokonywanych przez koalicję rządzącą. Przedstawiciele władz zapowiadają m.in. weryfikowanie statusu sędziów czy „uchylanie” wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Dochodzi również do prób likwidacji mediów publicznych czy motywowanych ideologicznie zmian w najważniejszych instytucjach kultury. Rządzący dopuszczają się też m.in. siłowego wymuszania zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, a także podejmują decyzje uderzające w niezawisłość sędziów. Instytut Ordo Iuris przygotował apel do liderów ugrupowań politycznych o powstrzymanie degradacji praworządności w Polsce. Petycję można podpisywać na stronie stopniszczeniupolski.pl.

Polska nie musi instytucjonalizować związków jednopłciowych. Analiza wyroku ETPC gorące
Polska nie musi instytucjonalizować związków jednopłciowych. Analiza wyroku ETPC

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska ma obowiązek prawnego uznawania związków jednopłciowych. Wykonanie tego wyroku może wiązać się z instytucjonalizacją tego typu konkubinatów czy nawet ustanowieniem tzw. małżeństw osób tej samej płci. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę, z której wynika, że byłoby to niezgodne z art. 18 Konstytucji RP. Wbrew doniesieniom medialnym, wyrok ETPC nie oznacza bezwzględnego obowiązku wprowadzenia związków jednopłciowych. Możliwe jest wykonanie wyroku w mniej radykalny sposób.

Unia może narzucić uznawanie adopcji dokonanych przez pary jednopłciowe. W czwartek głosowanie z ostatniej chwili
Unia może narzucić uznawanie adopcji dokonanych przez pary jednopłciowe. W czwartek głosowanie

W czwartek w Parlamencie Europejskim będzie miało miejsce głosowanie w sprawie rozporządzenia dotyczącego wzajemnego uznawania rodzicielstwa w Unii Europejskiej. Omawiana regulacja wywołuje liczne głosy sprzeciwu, dotyczące przede wszystkim obowiązku uznawania przez państwa unijne orzeczeń stwierdzających rodzicielstwo, wydanych w innym kraju członkowskim. Proponowane przepisy wymuszą uznawanie adopcji dokonanych przez pary jednopłciowe, a także skutków umów o surogację. Instytut Ordo Iuris przygotował memorandum do członków Parlamentu Europejskiego, zwracając uwagę na naruszenie podziału kompetencji i konsekwencje implementacji założeń projektu.

Ordo Iuris: Dzieci w niebezpieczeństwie! z ostatniej chwili
Ordo Iuris: Dzieci w niebezpieczeństwie!

Nowy rząd – wzorem Rafała Trzaskowskiego – może sięgnąć do radykalnych wzorców wulgarnej edukacji seksualnej. Takich jak te znane z tzw. standardów WHO. W Niemczech już dzisiaj gorszące lekcje są obowiązkowe od drugiej klasy. Uczęszczające na nie dzieci są zapoznawane z subkulturą LGBT i genderową koncepcją płynnej płci. Rodzicom, którzy nie poślą dzieci na takie zajęcia, grożą wysokie grzywny, a nawet więzienie…

Konferencja Ocalić Logos. XX-wieczne spory o Prawdę, Dobro i Piękno [NASZ PATRONAT] z ostatniej chwili
Konferencja "Ocalić Logos. XX-wieczne spory o Prawdę, Dobro i Piękno" [NASZ PATRONAT]

Uczelnia Collegium Intermarium zaprasza na drugą konferencję z cyklu „Odkrywać wiecznotrwałe". Wydarzenie będzie poświęcone zagadnieniom takim, jak relacje między wiarą a nauką, wpływ liturgii na życie indywidualne i wspólnotowe, sztuka sakralna czy edukacja w dobie kryzysu cywilizacyjnego. Prelegentami będą m.in. prof. Grzegorz Kucharczyk, prof. Jacek Bartyzel, dr hab. Mieczysław Ryba czy adw. Jerzy Kwaśniewski. Wydarzenie poprowadzą historyk Krzysztof Drozdowski i publicysta Jan Pospieszalski. Konferencja pt. „Ocalić Logos. XX-wieczne spory o Prawdę, Dobro i Piękno” odbędzie się 9-10 grudnia w siedzibie Collegium Intermarium w Warszawie. Portal Tysol.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Ordo Iuris: Urodzenie jednego dziecka w zamian za zamrożenie pięciu to eugenika z ostatniej chwili
Ordo Iuris: Urodzenie jednego dziecka w zamian za zamrożenie pięciu to eugenika

We wtorek Sejm będzie głosował nad projektem dofinansowania z budżetu państwa zapłodnienia in vitro kwotą nie mniejszą niż 500 milionów zł rocznie. Projekt nie likwiduje głównego zastrzeżenia wobec obecnie obowiązującej ustawy o in vitro z 2015 r., która posiada charakter eugeniczny, dopuszczając powołanie do życia aż 6 istnień ludzkich tylko po to, by 5 z nich zostało zamrożonych jako zarodki „nadliczbowe”. Instytut Ordo Iuris przygotował opinię, w której rekomenduje odrzucenie projektu. Na wypadek braku większości sejmowej do odrzucenia projektu, eksperci Instytutu sformułowali szereg rekomendowanych zmian w projekcie.

Ordo Iuris: Krok w stronę ograniczenia suwerenności państw z ostatniej chwili
Ordo Iuris: Krok w stronę ograniczenia suwerenności państw

Parlament Europejski poparł propozycje zmian w unijnych traktatach. Zmiany te zakładają daleko idące poszerzenie kompetencji Unii Europejskiej kosztem suwerenności państw członkowskich, co polega przede wszystkim na rezygnacji z zasady jednomyślności w kilkudziesięciu kluczowych obszarach oraz przyznaniu Unii nowych kompetencji w pozostałych dziedzinach. Dzień wcześniej, w trakcie debaty, większość europosłów wyraziła poparcie dla zaproponowanych zmian.

Zakłócili Mszę Świętą. Sąd uchylił wyrok uniewinniający proaborcyjnych demonstrantów z ostatniej chwili
Zakłócili Mszę Świętą. Sąd uchylił wyrok uniewinniający proaborcyjnych demonstrantów

Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił wyrok Sądu Rejonowego uniewinniający ponad 30 oskarżonych od zarzutu złośliwego zakłócenia Mszy Świętej, czyli przestępstwa z art. 195 Kodeksu karnego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Do sytuacji doszło w październiku 2020 r. podczas protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją aborcyjnej przesłanki eugenicznej. Oskarżeni wtargnęli do poznańskiej katedry w czasie nabożeństwa, po czym rozrzucili ulotki, prezentowali proaborcyjne transparenty, wykrzykiwali hasła i klaskali. Uniemożliwili tym samym kontynuowanie Mszy Świętej. Instytut Ordo Iuris przystąpił do postępowania w charakterze organizacji społecznej i złożył w sprawie pisemne stanowisko.

Zagrożenia od zideologizowanego biznesu: czego przedstawiciele PwC będą nauczać w szkołach? z ostatniej chwili
Zagrożenia od zideologizowanego biznesu: czego przedstawiciele PwC będą nauczać w szkołach?

„Porwani przez Ekonomię” to ogólnopolski projekt edukacyjny, który obejmie 100 tys. uczniów. W inicjatywę ściśle zaangażowana jest spółka konsultingowa PwC Polska, której przedstawiciele, w następnych miesiącach, mają tłumaczyć w szkołach, czym jest m.in. zrównoważony rozwój. Niepokój wzbudza fakt, że opublikowany przez spółkę „raport zrównoważonego rozwoju” promuje treści dotyczące ruchu i ideologii LGBT+. Możliwy staje się konflikt z polskim prawem, w tym z konstytucyjnie potwierdzonym prawem rodziców do wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Janusz Komenda prawomocnie przywrócony do pracy w IKEA z ostatniej chwili
Janusz Komenda prawomocnie przywrócony do pracy w IKEA
Prezydent Francji chce wpisania „prawa do aborcji” do francuskiej konstytucji gorące
Prezydent Francji chce wpisania „prawa do aborcji” do francuskiej konstytucji

Zapewne wszystkim dobrze znana jest pochodząca z prawa rzymskiego łacińska paremia „Ignorantia iuris nocet”. Istotą wyrażonej w niej zasady jest to, że dana jednostka, w piśmiennictwie określana jako podmiot prawa, nie może się skutecznie uzasadniać swoich działań albo zaniechań powołaniem się na nieznajomość norm prawnych. Nie wchodząc tutaj w kwestie rzeczywistego obowiązywania czy stosowania tej zasady we Francji, w której obecnie głowa państwa deklaruje wprowadzenie „prawa” do aborcji, stwierdzić można, że cytowana maksyma niewątpliwie wyraża również pewną bardziej uniwersalną prawdę o życiu, co zauważyli już twórcy Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. Pozostaje więc pytanie, czy ignorancja – lub inaczej: pogarda wobec prawa – szkodzi wszystkim czy niektórym?

Czy nam też odbiorą dzieci? pilne
Czy nam też odbiorą dzieci?

W cieniu projektów rewolucyjnych zmian w traktatach Unii Europejskiej, toczą się niepostrzeżenie inne prace – bezpośrednio dotyczące bezpieczeństwa naszych rodzin. Komisja Europejska szykuje bowiem „wzmocnienie zintegrowanych systemów ochrony dzieci”. Co to oznacza? Trudno oprzeć się wrażeniu, że ponownie podjęto próbę narzucenia Polsce i innym krajom rozwiązań wzorowanych na niemieckim Jugendamt i norweskim Barnevernet.

Zgromadzenie Ogólne Rady Europy: świat wkroczył w nową erę pandemii Wiadomości
Zgromadzenie Ogólne Rady Europy: świat wkroczył w nową erę pandemii

W ostatnich dniach w Strasburgu miała miejsce sesja plenarna Zgromadzenia Ogólnego Rady Europy. Podczas jednej z sesji, Zgromadzenie Ogólne debatowało na temat stanu zagrożenia zdrowia publicznego i potrzeby holistycznego podejścia do opieki zdrowotnej. Zgromadzenie podkreśliło, że należy się spodziewać nowych, być może gorszych niż Covid-19, zagrożeń dla zdrowia publicznego. Mają być one związane m.in. ze zmianami klimatycznymi. Przygotowano rezolucję wzywającą państwa członkowskie do „wzmocnienia globalnej architektury zdrowotnej” i większego zaangażowania w prace Światowej Organizacji Zdrowia, w tym także przygotowywanie tzw. traktatu antypandemicznego. Rezolucja została przyjęta 54 głosami za, przy 8 głosach sprzeciwu.

Jerzy Kwaśniewski: Odkłamujemy propagandę aborcjonistów Wiadomości
Jerzy Kwaśniewski: Odkłamujemy propagandę aborcjonistów

Potężne aborcyjne lobby ponownie bierze sobie Polskę na celownik. W szerzeniu zabójczej propagandy nie cofną się przed wykorzystaniem ludzkiej tragedii. Gdy tylko dotarły do mnie pierwsze informacje o śmierci pani Doroty i jej nienarodzonego dziecka w szpitalu w Nowym Targu, wiedziałem, że jej ofiary zostaną zaraz zaprzęgnięte do kampanii kłamstw aborcyjnych aktywistów. Nie pomyliłem się… Już kilka dni później, na portalu Gazety Wyborczej opublikowano artykuł pod tytułem „Katoliccy fundamentaliści zabili kolejną kobietę”. W polskich miastach organizowano demonstracje samozwańczego Strajku Kobiet, a Lewica wykorzystała całą sytuację, by złożyć w Sejmie projekt ustawy znoszącej – gwarantowaną przez Konstytucję RP i wiążące prawo międzynarodowe – „klauzulę sumienia”.

Ordo Iuris: dekryminalizacja aborcji, normalizacja prostytucji i narkomanii w raporcie Międzynarodowej Komisji Prawników: Wiadomości
Ordo Iuris: dekryminalizacja aborcji, normalizacja prostytucji i narkomanii w raporcie Międzynarodowej Komisji Prawników:

Międzynarodowa Komisja Prawników opublikowała raport zawierający zasady jakimi, jej zdaniem, powinny się kierować państwa w zakresie prawodawstwa dotyczącego m.in. aborcji, narkomanii, prostytucji czy czynności seksualnych z udziałem osób małoletnich. Komisja rekomenduje całkowite zniesienie zakazu aborcji czy depenalizację zachowań mogących szkodzić zdrowiu i życiu nienarodzonych dzieci. Autorzy raportu postulują też pozwolenie na organizowanie prostytucji i czerpanie korzyści z tego procederu, a także uwzględnienie zdolności osób niepełnoletnich do wyrażania zgody na podejmowanie czynności seksualnych. Komisja domaga się także legalizacji zażywania narkotyków. W raporcie znalazł się również postulat karania za praktyki mające na celu stłumienie „ekspresji płciowej” danej osoby. Zasady zostały opracowane w konsultacji z organami ONZ.

Ordo Iuris: Nieprzejrzyste prawo migracyjne budzi obawy o przymusowe relokacje Wiadomości
Ordo Iuris: Nieprzejrzyste prawo migracyjne budzi obawy o przymusowe relokacje

Temat przymusowej relokacji imigrantów, w tym nielegalnych, powrócił do polityki i mediów w związku z najnowszą propozycją regulacji w tym zakresie, przedstawioną na posiedzeniu Rady UE w formacie ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Zgodnie z motywami projektu rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją, formułowane mają być zalecenia wskazujące konkretne roczne środki solidarnościowe, w tym m.in. relokacje i wkłady finansowe, wraz z ich skalą liczbową. Działania te mają „zapewnić przewidywalność państwom członkowskim znajdującym się pod presją migracyjną i państwom członkowskim wnoszącym wkład”. Wyżej wymienione środki mają być wymagane na szczeblu Unii. Z kolei wymieniane również w projekcie rozporządzenia alternatywne środki solidarnościowe mają się skupiać głównie na budowaniu zdolności, usługach, wyszkolonym personelu, obiektach i sprzęcie technicznym.

Ordo Iuris: Projekt „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” wymaga istotnych zmian Wiadomości
Ordo Iuris: Projekt „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” wymaga istotnych zmian

Trwa zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. Ma on nowelizować Prawo oświatowe w celu „wzmocnienia pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły (radzie rodziców) w zakresie skutecznego sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanych do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje”. Ordo Iuris podkreśla, że projekt, co do zasady, wzmacnia transparentność działania organizacji zewnętrznych na terenie szkoły, jednak czyni to w sposób wadliwy. Prawnicy zauważają, że projekt zawiera nieprecyzyjne, trudne do stosowania w praktyce, określenia oraz poszerzając kompetencje rodziców w jednych obszarach, ogranicza je w innych. Instytut przygotował opinię do projektu wskazując w jakim zakresie powinien on zostać zmieniony.

Ordo Iuris: Aborcja to nie lekarstwo. Petycja do ministra zdrowia z ostatniej chwili
Ordo Iuris: Aborcja to nie lekarstwo. Petycja do ministra zdrowia

Podczas niedawnej konferencji prasowej, minister zdrowia Adam Niedzielski wskazał, że, jego zdaniem, kobiety powinny mieć prawo do aborcji z powodu złego stanu psychicznego. W związku z tą wypowiedzią, Instytut Ordo Iuris przygotował petycję, w której wzywa rządzących do poszanowania prawa do życia, zagwarantowanego w Konstytucji. Ordo Iuris podkreśla, że aborcja nie jest „lekarstwem” na problemy psychiczne matki, ale wręcz może je pogłębić, co potwierdzają badania. Instytut zaznacza, że wykładnia pozwalająca na uśmiercanie nienarodzonych dzieci z powodów psychicznych, prowadziłaby do faktycznego zalegalizowania aborcji „na życzenie”. Petycja dostępna jest na stronie aborcjatonielekarstwo.pl.

Emerytury
Stażowe