Zwiększenie liczby członków Związku przynosi efekty - podwyżki w Scania Production Słupsk S.A.

Organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” w Scania Production Słupsk S.A. w ostatnim czasie zwiększyła liczbę członków związku zawodowego o ponad 50%. Zaplanowane w tym zakresie działania Komisji Zakładowej pod przewodnictwem Kolegi Mirosława Okuniewskiego przyniosły oczekiwane skutki.
 Zwiększenie liczby członków Związku przynosi efekty - podwyżki w Scania Production Słupsk S.A.
własne
Wzmocniona dużą liczbą związkowców organizacja zakładowa podjęła działania zmierzające do poprawy warunków pracy i płacy w zakładzie. W piątek 13 września związki zawodowe podpisały z pracodawcą porozumienie.

Efektem tego porozumienia jest wzrost wynagrodzenia o prawie 700 złotych.

Początkowo pracodawca, jak to zwykle bywa, nie był skłonny, aby przystać na wnioskowane przez Związek podwyżki i proponował wzrost płac na znacznie niższym poziomie.

Po trudnych negocjacjach liczebnie duża organizacja związkowa postanowiła wejść z pracodawcą w spór zbiorowy. Przeprowadzona w ramach sporu przed dyrekcją firmy „masówka”, w której wzięła udział bardzo duża liczba związkowców „zmiękczyła serce” pracodawcy.

Związkowcom udało się też uzyskać: wypłatę części podwyżek już od 1 lipca br. , zwiększenie dodatku stażowego.

Zwiększenie uzwiązkowienia o 50% przyniosło takie rezultaty. Gdyby liczba związkowców wzrosła o 100%? Z zapewnień Przewodniczącego Komisji Zakładowej wynika, ze nadal będą pracowali nad tym, zeby do związku zawodowego przystąpiło jeszcze więcej pracowników SCANIA Production w Słupsku SA
 

Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...
Tygodnik

Opinie

Popkultura