Obrońca ks. Michała Olszewskiego ujawnia szokujące kulisy sprawy

„Ponieważ sprawa się rozlewa po dziennikarzach (rozmaitych barw i orientacji) pragnę odnieść się do ujawnionych już informacji” – pisze mec. dr Krzysztof Wąsowski, pełnomocnik ks. Michała Olszewskiego.
Zdjęcie ilustracyjne Obrońca ks. Michała Olszewskiego ujawnia szokujące kulisy sprawy
Zdjęcie ilustracyjne / fot. tysol.pl

Pod koniec kwietnia prokuratura postawiła zarzuty pięciu osobom w związku ze sprawą wykorzystania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich było czterech urzędników resortu sprawiedliwości oraz „beneficjent funduszu” ks. Michał Olszewski z fundacji Profeto.

Tuż po zatrzymaniu fundacja wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że działanie prokuratury jest „dotkliwie niesprawiedliwe”.

„Pomieszczenia Fundacji zostały przeszukane, mimo że Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura posiadają wszystkie dokumenty związane z finansowaniem projektu «Archipelag – wyspy wolne od przemocy» ze środków Funduszu Sprawiedliwości i – z tego, co nam wiadomo – przeprowadziły w tej sprawie audyt, który nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Konta Fundacji zostały zablokowane, dlatego prosimy, by nie dokonywać wpłat i zakupów. Obawiamy się, że działania wobec nas zmierzają do całkowitego zniszczenia Fundacji, portalu i radia Profeto, mimo że są to dzieła zupełnie osobne od projektu Archipelag” – oświadczyła fundacja Profeto.

CZYTAJ TAKŻE: Pierwsza dymisja w rządzie Tuska. Sienkiewicz: Złożyłem rezygnację

Mecenas ks. Olszewskiego ujawnia kulisy sprawy

Tymczasem do sprawy odniósł się mec. dr Krzysztof Wąsowski, pełnomocnik ks. Olszewskiego. Oświadczył w mediach społecznościowych, że „prokuratura konsekwentnie próbuje zrealizować plan wyłączenia wybranych obrońców z czynności procesowych, co w sposób rażący (!) łamie Konstytucyjne prawo do obrony, przysługujące nie tylko ks. Michałowi Olszewskiemu SCJ, ale także pozostałym podejrzanym”.

„Spróbowano przesłuchać mnie jako OBROŃCĘ (pomimo wyraźnego zakazu określonego w Kodeksie !!!)… i przy tej okazji NIE DOPUSZCZONO DO UDZIAŁU W TEJ CZYNNOŚCI INNYCH OBROŃCÓW OSKARŻONYCH (!!!) Zgodnie z moim obowiązkiem zawiadomiłem o tym Radę Adwokacką oraz Prezesa NRA” – dodał.

Mec. Wąsowski przekazał również, że nie dopuszczono go do udziału w czynności przesłuchania istotnego dla obrony świadka, któremu „pozwolono skorzystać z obecności tylko jednego pełnomocnika, mimo że było ustanowionych więcej”.

„Dodać wypada, że o tym który z ustanowionych pełnomocników mógł być obecny przy czynnościach… zadecydował arbitralnie PROKURATOR (!) Rozumiem, że cały czas opisane wyżej sytuacje są przykładem «praworządności»… oczywiście pisząc to starałem się «uśmiechać»… Pewnie ciąg dalszy nastąpi…” – zakończył.

CZYTAJ TAKŻE: Apel Piotra Dudy: To nie czas na bierność, to czas na solidarność

Czym jest Fundusz Sprawiedliwości?

Fundusz Sprawiedliwości został utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w czasie, kiedy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Pieniądze Funduszu pochodziły ze środków zarekwirowanych przestępcom i miały wspierać ofiary przestępstw. Ze środków tych sfinansowano m.in. sprzęt dla szpitali. Beneficjentem Funduszu jest także fundacja Profeto, budująca ośrodek dla pokrzywdzonych na warszawskim Wilanowie pod nazwą „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”.

Obecne kierownictwo resortu sprawiedliwości twierdzi, że pieniądze z Funduszu były niewłaściwie wydawane. W styczniu Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o wstrzymaniu dotacji na projekt.

Fundacja Profeto

To w ramach fundacji Profeto powstaje specjalistyczne centrum pomocy „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”. Inicjatywa powołania centrum terapeutycznego pojawiła się w 2019 r. Wówczas ks. Michał wraz ze współpracownikami zaproponował stworzenie miejsca, które będzie służyć ofiarom przemocy, zarówno domowej, społecznej, kościelnej, jak i ofiarom cyberprzemocy. Działać ma całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Wsparcie otrzymają osoby, rodziny, dzieci i młodzież, które doznały krzywdy w wyniku różnych przestępstw. Będzie to pomoc zarówno pod kątem zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, jak nocleg czy wyżywienie, jak i takich jak pomoc psychologów, psychiatrów, pedagogów czy prawników. W budynku znajdzie się kilkanaście pomieszczeń do terapii indywidualnej z różnego rodzaju specjalistami i kilka dużych pomieszczeń do terapii grupowej. Dla dzieci i młodzieży zaprojektowano przestrzenie związane z muzykoterapią, arteterapią i teatroterapią.

Portal OKO.press informował, że w budynku miała znaleźć się sala widowiskowa, kaplica, pięć studiów nagraniowych, trzy reżyserki postprodukcji, cztery serwerownie i dwa biura open space. Takie doniesienia zdementował jednak zarząd fundacji w swoim oświadczeniu z 29 stycznia br.: „Wbrew insynuacjom medialnym nie zamierzamy pod osłoną takich nazw prowadzić działalności medialnej. Faktem jest natomiast, że jako wydawca mediów katolickich mamy kontakt z artystami, których zaprosiliśmy do współpracy w Centrum. W Centrum znajdować się będą zarówno mała salka teatralna, jak i duża sala widowiskowa. Na ich scenach młodzi ludzie będą mogli prezentować swoje umiejętności, jak również obserwować, jak robią to profesjonaliści, którzy będą prowadzić warsztaty”. Ks. Michał Olszewski w rozmowach z mediami wyjaśniał, że tzw. studia nagraniowe w „Archipelagu” to pomieszczenia do muzykoterapii.

Konkurs, który wygrała fundacja Profeto na dotację na budowę ośrodka, Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło 17.02.2020 r. W ramach konkursu wniosek dotacyjny na budowę Centrum fundacja złożyła w grudniu 2020 r. „Na początku kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania. Łączna wartość inwestycji wyniosła 46 288 125 zł, z czego dotacja z Funduszu Sprawiedliwości to kwota 43 343 119 zł, a wkład własny fundacji Profeto to kwota 2 945 006 zł. Umowę dotacyjną podpisaliśmy 15.04.2020 r.” – informowała fundacja Profeto. Działkę, której łączny koszt wyniósł ponad 6,5 mln zł, sfinansowano w całości ze środków własnych fundacji i Zgromadzenia Księży Sercanów. Rozpoczęcie budowy nastąpiło z początkiem grudnia 2021 r. 

Fundacja Profeto wskazywała, że w efekcie pandemii i skutków wojny na Ukrainie w okresie 3 lat nastąpił drastyczny wzrost kosztów budowlanych. „Fundacja zmuszona była kilkukrotnie wnioskować do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbami o zwiększenie wartości dotacji i Ministerstwo wyrażało zgody na nasze prośby. Wartość projektu wynosi obecnie ponad 104 mln zł, z czego wartość zapisanej dotacji to kwota 98,9 mln zł. Warto jednak podkreślić, że fundacja Profeto wnosi 5% wkładu własnego. Dotychczas Fundacja otrzymała dotację w wysokości 66 mln zł, a wkład własny poniesiony przez Fundację w związku z prowadzoną inwestycją wyniósł już ponad 5 mln zł” – pisali w oświadczeniu z 19 stycznia br.

Fundacja Profeto prowadzi działalność charytatywną, pomagając osobom w trudnej sytuacji materialnej, wykluczonym społecznie i pokrzywdzonym przemocą. Organizuje kursy ewangelizacyjne, rekolekcje, prowadzi także działalność wydawniczą.

Pomaga również tzw. trudnej młodzieży, czyli osobom uzależnionym od narkotyków lub alkoholu czy mającym konflikt z prawem. Oferuje nie tylko wsparcie materialne, ale także psychologiczne. Pomoc otrzymują także rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami. Fundacja deklarowała pomoc bez względu na wyznanie itp.

Działania informacyjne fundacja prowadzi za pośrednictwem portalu i radia.

Oświadczenie Zespołu KEP z 10 lutego

W oświadczeniu Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji opublikowanym 10 lutego pisano: „ataki medialne skierowane są w stronę ks. Michała Olszewskiego SCJ oraz Fundacji Profeto w sposób rażąco niesprawiedliwy oceniają ich działalność, bez rzeczywistego zagłębienia się w istotę podjętego przez nich dzieła, pogłębiają też cierpienie tych, którzy oczekują wsparcia i nadziei. Potrzeba stworzenia Archipelagu – Wysp Wolnych od Przemocy jest pilna i niezwykle ważna dla dobra całego społeczeństwa, bez względu na wyznanie, czy wyznawane wartości i przekonania polityczne” – czytamy w oświadczeniu, które podpisał przewodniczący Zespołu bp Artur Ważny.

Kim jest ks. Michał Olszewski?

Ksiądz Michał Olszewski znany jest nie tylko jako prezes fundacji Profeto, ale przede wszystkim rekolekcjonista, skupiony na ewangelizacji młodzieży.

Urodził się 5 marca 1982 w Rabce-Zdroju. Po maturze przerwał rozpoczęte studia na Politechnice Warszawskiej, aby 1 lutego 2002 r. wstąpić do postulatu do Klasztoru Sercanów w Pliszczynie k. Lublina. We wrześniu 2002 r. rozpoczął nowicjat w Stopnicy. Tam też 21 września 2003 r. złożył profesję zakonną. Studiował w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach na studiach filozoficzno-teologicznych. Śluby wieczyste złożył 8 grudnia 2007 r., a święcenie kapłańskie przyjął 23 maja 2009 r. z rąk abp. Mieczysława Mokrzyckiego. 

Pierwszą parafią, do której trafił, była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Płaszowie. Zajmował się tam duszpasterstwem młodzieży. Wraz z współbraćmi zorganizował w Łagiewnikach Ogólnopolskie Czuwanie Młodzieży, w którym uczestniczyło ponad tysiąc osób. Wziął udział w Europejskim Spotkaniu Młodych Taizé w Poznaniu. Jest organizatorem rekolekcji i wyjazdów dla młodych.

Podczas rocznego kursu w Rzymie, przygotowującego formatorów i wychowawców, trafił do watykańskiego klasztoru Dono di Maria, gdzie został wolontariuszem. Odprawiał Msze św. dla bezdomnych i prostytutek.

Po powrocie do Polski został socjuszem mistrza nowicjatu w Stopnicy. Pełnił wówczas posługę egzorcysty w diecezji kieleckiej. Od 2017 r. jest rzecznikiem prasowym Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz członkiem Komisji Medialnej Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Męskich. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wygłosił kilkaset serii rekolekcji na terenie całej Polski, w tym także dla młodych.

Za tworzenie różnorodnych form ewangelizacji młodzieży otrzymał w 2022 r. nagrodę Homo Dei „Pro Redemptione”.

 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Na stanowiska wracają ludzie związani z WSI Wiadomości
Na stanowiska wracają ludzie związani z WSI

Na stanowiska państwowe wracają ludzie związani kiedyś z WSI, których powiązania stanowią ryzyko dla RP. Kolejne sygnały wskazują, że przy obecnych rządach promowane będą środowiska, które zostały w czasie rządów PiS odcięte od wpływów na funkcjonowanie państwa.

Autobus staranowany przez ciężarówkę. 12 osób w szpitalu gorące
Autobus staranowany przez ciężarówkę. 12 osób w szpitalu

12 osób trafiło do szpitala po wypadku na ulicy Bałtyckiej w Olsztynie, gdzie wywrotka staranowała miejski autobus i auta osobowe - podał rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański. Według niego stan pięciu z tych osób określono jako zagrażający życiu.

Michał Fijoł odwołany ze stanowiska prezesa Polskiej Grupy Lotniczej z ostatniej chwili
Michał Fijoł odwołany ze stanowiska prezesa Polskiej Grupy Lotniczej

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Lotniczej odwołała Michała Fijoła z funkcji prezesa spółki.

Paweł Jędrzejewski: Polskie MSZ przeciwko wzmocnieniu NATO Wiadomości
Paweł Jędrzejewski: Polskie MSZ przeciwko wzmocnieniu NATO

Narasta napięcie pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Rodzina zjadła niedźwiedzia. Skutki okazały się katastrofalne  Wiadomości
Rodzina zjadła niedźwiedzia. Skutki okazały się katastrofalne

Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób (CDC) poinformowało, że sześć osób zaraziło się włośnicą po zjedzeniu niedogotowanego mięsa niedźwiedzia czarnego lub żywności skażonej krzyżowo tym mięsem podczas zjazdu rodzinnego w 2022 roku.

„Onet brał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, a teraz robi pseudoaferę” polityka
„Onet brał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, a teraz robi pseudoaferę”

„Onet ochoczo brał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś robi pseudoaferę, że pieniądze dostał też wysoce wyspecjalizowany szpital ortopedyczny w Otwocku” – napisał Zbigniew Ziobro w serwisie X.

„Przepraszam, wypadły mi zęby”. Nieoczekiwana wpadka w niegdyś popularnym „Pytaniu na śniadanie” w TVP Wiadomości
„Przepraszam, wypadły mi zęby”. Nieoczekiwana wpadka w niegdyś popularnym „Pytaniu na śniadanie” w TVP

Po siłowym przejęciu TVP – na rozkaz byłego ministra kultury ppłk. Sienkiewicza – media publiczne dotykają różne plagi, kłopoty finansowe, szokująco spada oglądalność. A teraz jeszcze to.

Prezydent Duda stanął w obronie wielkich inwestycji w Polsce polityka
Prezydent Duda stanął w obronie wielkich inwestycji w Polsce

– Nie wolno pozwolić, by wielkie inwestycje w Polsce zostały zatrzymane – podkreślił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Konina (woj. wielkopolskie). Zapowiedział walkę o budowę CPK, a także o zbudowanie elektrowni jądrowej w regionie.

Kołodziejczak stwierdził, że rezygnacja z Zielonego Ładu „byłaby najbardziej na rękę Rosji” tylko u nas
Kołodziejczak stwierdził, że rezygnacja z Zielonego Ładu „byłaby najbardziej na rękę Rosji”

– Rezygnacja ze wszystkich założeń Zielonego Ładu byłaby najbardziej na rękę Rosji – ocenił w poniedziałek w Brukseli wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Dodał, że zapisy Zielonego Ładu muszą być jednak wprowadzone na miarę kieszeni rolników i konsumentów.

Poważna wpadka Platformy. Nie chcą bronić granicy z obwodem królewieckim? polityka
Poważna wpadka Platformy. Nie chcą bronić granicy z obwodem królewieckim?

Platforma Obywatelska opublikowała spot wyborczy. Pojawia się w nim mapka z zaznaczonymi miejscami, w których miałyby stanąć dodatkowe wzmocnienia w ramach programu Tarcza Wschód. Problem polega na tym, że nie obejmują one granicy z Rosją w obwodzie królewieckim.

REKLAMA

Obrońca ks. Michała Olszewskiego ujawnia szokujące kulisy sprawy

„Ponieważ sprawa się rozlewa po dziennikarzach (rozmaitych barw i orientacji) pragnę odnieść się do ujawnionych już informacji” – pisze mec. dr Krzysztof Wąsowski, pełnomocnik ks. Michała Olszewskiego.
Zdjęcie ilustracyjne Obrońca ks. Michała Olszewskiego ujawnia szokujące kulisy sprawy
Zdjęcie ilustracyjne / fot. tysol.pl

Pod koniec kwietnia prokuratura postawiła zarzuty pięciu osobom w związku ze sprawą wykorzystania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich było czterech urzędników resortu sprawiedliwości oraz „beneficjent funduszu” ks. Michał Olszewski z fundacji Profeto.

Tuż po zatrzymaniu fundacja wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że działanie prokuratury jest „dotkliwie niesprawiedliwe”.

„Pomieszczenia Fundacji zostały przeszukane, mimo że Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura posiadają wszystkie dokumenty związane z finansowaniem projektu «Archipelag – wyspy wolne od przemocy» ze środków Funduszu Sprawiedliwości i – z tego, co nam wiadomo – przeprowadziły w tej sprawie audyt, który nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Konta Fundacji zostały zablokowane, dlatego prosimy, by nie dokonywać wpłat i zakupów. Obawiamy się, że działania wobec nas zmierzają do całkowitego zniszczenia Fundacji, portalu i radia Profeto, mimo że są to dzieła zupełnie osobne od projektu Archipelag” – oświadczyła fundacja Profeto.

CZYTAJ TAKŻE: Pierwsza dymisja w rządzie Tuska. Sienkiewicz: Złożyłem rezygnację

Mecenas ks. Olszewskiego ujawnia kulisy sprawy

Tymczasem do sprawy odniósł się mec. dr Krzysztof Wąsowski, pełnomocnik ks. Olszewskiego. Oświadczył w mediach społecznościowych, że „prokuratura konsekwentnie próbuje zrealizować plan wyłączenia wybranych obrońców z czynności procesowych, co w sposób rażący (!) łamie Konstytucyjne prawo do obrony, przysługujące nie tylko ks. Michałowi Olszewskiemu SCJ, ale także pozostałym podejrzanym”.

„Spróbowano przesłuchać mnie jako OBROŃCĘ (pomimo wyraźnego zakazu określonego w Kodeksie !!!)… i przy tej okazji NIE DOPUSZCZONO DO UDZIAŁU W TEJ CZYNNOŚCI INNYCH OBROŃCÓW OSKARŻONYCH (!!!) Zgodnie z moim obowiązkiem zawiadomiłem o tym Radę Adwokacką oraz Prezesa NRA” – dodał.

Mec. Wąsowski przekazał również, że nie dopuszczono go do udziału w czynności przesłuchania istotnego dla obrony świadka, któremu „pozwolono skorzystać z obecności tylko jednego pełnomocnika, mimo że było ustanowionych więcej”.

„Dodać wypada, że o tym który z ustanowionych pełnomocników mógł być obecny przy czynnościach… zadecydował arbitralnie PROKURATOR (!) Rozumiem, że cały czas opisane wyżej sytuacje są przykładem «praworządności»… oczywiście pisząc to starałem się «uśmiechać»… Pewnie ciąg dalszy nastąpi…” – zakończył.

CZYTAJ TAKŻE: Apel Piotra Dudy: To nie czas na bierność, to czas na solidarność

Czym jest Fundusz Sprawiedliwości?

Fundusz Sprawiedliwości został utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w czasie, kiedy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Pieniądze Funduszu pochodziły ze środków zarekwirowanych przestępcom i miały wspierać ofiary przestępstw. Ze środków tych sfinansowano m.in. sprzęt dla szpitali. Beneficjentem Funduszu jest także fundacja Profeto, budująca ośrodek dla pokrzywdzonych na warszawskim Wilanowie pod nazwą „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”.

Obecne kierownictwo resortu sprawiedliwości twierdzi, że pieniądze z Funduszu były niewłaściwie wydawane. W styczniu Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o wstrzymaniu dotacji na projekt.

Fundacja Profeto

To w ramach fundacji Profeto powstaje specjalistyczne centrum pomocy „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”. Inicjatywa powołania centrum terapeutycznego pojawiła się w 2019 r. Wówczas ks. Michał wraz ze współpracownikami zaproponował stworzenie miejsca, które będzie służyć ofiarom przemocy, zarówno domowej, społecznej, kościelnej, jak i ofiarom cyberprzemocy. Działać ma całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Wsparcie otrzymają osoby, rodziny, dzieci i młodzież, które doznały krzywdy w wyniku różnych przestępstw. Będzie to pomoc zarówno pod kątem zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, jak nocleg czy wyżywienie, jak i takich jak pomoc psychologów, psychiatrów, pedagogów czy prawników. W budynku znajdzie się kilkanaście pomieszczeń do terapii indywidualnej z różnego rodzaju specjalistami i kilka dużych pomieszczeń do terapii grupowej. Dla dzieci i młodzieży zaprojektowano przestrzenie związane z muzykoterapią, arteterapią i teatroterapią.

Portal OKO.press informował, że w budynku miała znaleźć się sala widowiskowa, kaplica, pięć studiów nagraniowych, trzy reżyserki postprodukcji, cztery serwerownie i dwa biura open space. Takie doniesienia zdementował jednak zarząd fundacji w swoim oświadczeniu z 29 stycznia br.: „Wbrew insynuacjom medialnym nie zamierzamy pod osłoną takich nazw prowadzić działalności medialnej. Faktem jest natomiast, że jako wydawca mediów katolickich mamy kontakt z artystami, których zaprosiliśmy do współpracy w Centrum. W Centrum znajdować się będą zarówno mała salka teatralna, jak i duża sala widowiskowa. Na ich scenach młodzi ludzie będą mogli prezentować swoje umiejętności, jak również obserwować, jak robią to profesjonaliści, którzy będą prowadzić warsztaty”. Ks. Michał Olszewski w rozmowach z mediami wyjaśniał, że tzw. studia nagraniowe w „Archipelagu” to pomieszczenia do muzykoterapii.

Konkurs, który wygrała fundacja Profeto na dotację na budowę ośrodka, Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło 17.02.2020 r. W ramach konkursu wniosek dotacyjny na budowę Centrum fundacja złożyła w grudniu 2020 r. „Na początku kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania. Łączna wartość inwestycji wyniosła 46 288 125 zł, z czego dotacja z Funduszu Sprawiedliwości to kwota 43 343 119 zł, a wkład własny fundacji Profeto to kwota 2 945 006 zł. Umowę dotacyjną podpisaliśmy 15.04.2020 r.” – informowała fundacja Profeto. Działkę, której łączny koszt wyniósł ponad 6,5 mln zł, sfinansowano w całości ze środków własnych fundacji i Zgromadzenia Księży Sercanów. Rozpoczęcie budowy nastąpiło z początkiem grudnia 2021 r. 

Fundacja Profeto wskazywała, że w efekcie pandemii i skutków wojny na Ukrainie w okresie 3 lat nastąpił drastyczny wzrost kosztów budowlanych. „Fundacja zmuszona była kilkukrotnie wnioskować do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbami o zwiększenie wartości dotacji i Ministerstwo wyrażało zgody na nasze prośby. Wartość projektu wynosi obecnie ponad 104 mln zł, z czego wartość zapisanej dotacji to kwota 98,9 mln zł. Warto jednak podkreślić, że fundacja Profeto wnosi 5% wkładu własnego. Dotychczas Fundacja otrzymała dotację w wysokości 66 mln zł, a wkład własny poniesiony przez Fundację w związku z prowadzoną inwestycją wyniósł już ponad 5 mln zł” – pisali w oświadczeniu z 19 stycznia br.

Fundacja Profeto prowadzi działalność charytatywną, pomagając osobom w trudnej sytuacji materialnej, wykluczonym społecznie i pokrzywdzonym przemocą. Organizuje kursy ewangelizacyjne, rekolekcje, prowadzi także działalność wydawniczą.

Pomaga również tzw. trudnej młodzieży, czyli osobom uzależnionym od narkotyków lub alkoholu czy mającym konflikt z prawem. Oferuje nie tylko wsparcie materialne, ale także psychologiczne. Pomoc otrzymują także rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami. Fundacja deklarowała pomoc bez względu na wyznanie itp.

Działania informacyjne fundacja prowadzi za pośrednictwem portalu i radia.

Oświadczenie Zespołu KEP z 10 lutego

W oświadczeniu Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji opublikowanym 10 lutego pisano: „ataki medialne skierowane są w stronę ks. Michała Olszewskiego SCJ oraz Fundacji Profeto w sposób rażąco niesprawiedliwy oceniają ich działalność, bez rzeczywistego zagłębienia się w istotę podjętego przez nich dzieła, pogłębiają też cierpienie tych, którzy oczekują wsparcia i nadziei. Potrzeba stworzenia Archipelagu – Wysp Wolnych od Przemocy jest pilna i niezwykle ważna dla dobra całego społeczeństwa, bez względu na wyznanie, czy wyznawane wartości i przekonania polityczne” – czytamy w oświadczeniu, które podpisał przewodniczący Zespołu bp Artur Ważny.

Kim jest ks. Michał Olszewski?

Ksiądz Michał Olszewski znany jest nie tylko jako prezes fundacji Profeto, ale przede wszystkim rekolekcjonista, skupiony na ewangelizacji młodzieży.

Urodził się 5 marca 1982 w Rabce-Zdroju. Po maturze przerwał rozpoczęte studia na Politechnice Warszawskiej, aby 1 lutego 2002 r. wstąpić do postulatu do Klasztoru Sercanów w Pliszczynie k. Lublina. We wrześniu 2002 r. rozpoczął nowicjat w Stopnicy. Tam też 21 września 2003 r. złożył profesję zakonną. Studiował w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach na studiach filozoficzno-teologicznych. Śluby wieczyste złożył 8 grudnia 2007 r., a święcenie kapłańskie przyjął 23 maja 2009 r. z rąk abp. Mieczysława Mokrzyckiego. 

Pierwszą parafią, do której trafił, była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Płaszowie. Zajmował się tam duszpasterstwem młodzieży. Wraz z współbraćmi zorganizował w Łagiewnikach Ogólnopolskie Czuwanie Młodzieży, w którym uczestniczyło ponad tysiąc osób. Wziął udział w Europejskim Spotkaniu Młodych Taizé w Poznaniu. Jest organizatorem rekolekcji i wyjazdów dla młodych.

Podczas rocznego kursu w Rzymie, przygotowującego formatorów i wychowawców, trafił do watykańskiego klasztoru Dono di Maria, gdzie został wolontariuszem. Odprawiał Msze św. dla bezdomnych i prostytutek.

Po powrocie do Polski został socjuszem mistrza nowicjatu w Stopnicy. Pełnił wówczas posługę egzorcysty w diecezji kieleckiej. Od 2017 r. jest rzecznikiem prasowym Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz członkiem Komisji Medialnej Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Męskich. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wygłosił kilkaset serii rekolekcji na terenie całej Polski, w tym także dla młodych.

Za tworzenie różnorodnych form ewangelizacji młodzieży otrzymał w 2022 r. nagrodę Homo Dei „Pro Redemptione”.

 Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

Polecane
Emerytury
Stażowe