[Pilne] Piotr Duda jest już w Mińsku

Informacja z ostatniej chwili. Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność jest już na terenie Mińska.

Przewodniczący Piotr Duda odbył już spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Mińsku.

Piotr Duda do Mińska poleciał na zaproszenie Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. W Mińsku ma m.in. dojść do spotkania z liderem BKDZZ Aleksandrem Jaroszukiem.

Jak przyznał Marek Lewandowski podczas wizyty związkowcy planują rozmawiać o sytuacji na Białorusi, wymienić poglądy na temat wspólnych wyzwań w Europie i tych, przed którymi stoi białoruski narodowy ruch związkowy. Nie zabraknie również rozmów o demokracji, atakach na wolność zrzeszania się i międzynarodowych mechanizmach i narzędziach rozwiązywania tych problemów, wzmacnianiu białoruskich demokratycznych związków zawodowych, rozwoju edukacji związkowej oraz o wyzwaniach dotyczących problemów białoruskich pracowników

Związkowcy planują również rozmawiać na temat pomocy charytatywnej oraz wsparcia w ramach utworzonego przez Solidarność funduszu „Solidarność z Białorusią”.

 


Ankieta
Czy zagłosujesz w ew. przyspieszonych wyborach?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy zagłosujesz w ew. przyspieszonych wyborach?
Tygodnik

Opinie

Popkultura
Nasi partnerzy: