REKLAMA

"Głos pracownika": Znaczenie dyrektywy o płacy minimalnej

Pod koniec października Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o płacy minimalnej.  O jej znaczeniu dla Polski w „Głosie pracownika” mówiła Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
/ M. Żegliński

– Medialnie najłatwiej postrzegać ją jako dyrektywę, która dotyczy płacy minimalnej, ale tak naprawdę dotyczy ona dwóch zagadnień. Chodzi o adekwatną płacę minimalną w państwach członkowskich i wzmocnienie rokowań zbiorowych. Ta dyrektywa w wyraźny sposób mówi, że system rokowań zbiorowych jest niezbędny do tego, aby utrzymać właściwą dynamikę wzrostu płac. To znaczy, że państwa członkowskie, w których liczba pracowników objętych układami zbiorowymi jest mniejsza niż 70 proc., będą musiały razem z partnerami społecznymi, czyli związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, przygotować plany naprawcze, plany dojścia do tego, aby ten wskaźnik pokrycia układami zbiorowymi pracy osiągnąć. Z polskiej perspektywy ten drugi aspekt, związany z promocją rokowań zbiorowych, jest elementem zupełnie kluczowym – powiedziała Barbara Surdykowska.

W „Głosie pracownika” zastanawiano się także nad tym, jak w czasach pandemii wygląda sytuacja mam na rynku pracy. – Zamykane szkoły oraz ciągłe widmo zamknięcia przedszkoli i żłobków, sprawia, że mamy mogą być gorzej odbierane na rynku pracy jako mniej pewny pracownik. Jeżeli pracodawca ma do wyboru mamę lub „niemamę”, to gdzieś w procesie jego decyzji ten element braku bezpieczeństwa i stabilności pracownika w ramach firmy może być decydujący – zauważyła Agnieszka Śladkowska, twórczyni Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.

 

 

***

Chcesz wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik? Jak negocjować z pracodawcą? Jakie są tendencje na rynku pracy? Gdzie łamane są prawa pracownicze? I co wtedy zrobić? To tylko część tematów, którymi zajmują się reporterzy Radia Gdańsk. Nowa audycja „Głos pracownika” w każdy poniedziałek o godz. 12.30, a także na stronie www.radiogdansk.pl.

Audycja „Głos pracownika” powstaje we współpracy z „Tygodnikiem Solidarność”.


Ankieta
Czy wziąłbyś udział w Powstaniu Warszawskim?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy wziąłbyś udział w Powstaniu Warszawskim?
Tygodnik

Opinie

Popkultura