3 kwietnia 1981 roku ukazał się pierwszy numer Tygodnika Solidarność

Pierwszy numer Tygodnika Solidarność, którego redaktorem naczelnym został Tadeusz Mazowiecki, ukazał się w nakładzie 500 tysięcy egzemplarzy i to tylko dlatego, że komunistyczny reżim nie pozwolił na większy. Było to dla historii prasy w obozie państw "demokracji ludowej" wydarzenie epokowe, ponieważ Tygodnik był pierwszym po wojnie pismem zupełnie niezależnym od komunistycznego reżimu.
Marcin Żegliński 3 kwietnia 1981 roku ukazał się pierwszy numer Tygodnika Solidarność
Marcin Żegliński / Marcin Żegliński
Uzyskać zgodę na wydawanie Tygodnika Solidarność nie było łatwo. Możliwość jego wydawania wynegocjowano z komunistyczną władzą podczas rozmów z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w 1980 roku. Wtedy powstającemu Związkowi przyznano prawo do posiadania własnych wydawnictw. Natomiast dopiero 23 grudnia 1980 roku Biuro Polityczne PZPR zgodziło się wnioskiem towarzyszy z Wydziału Prasy, Radia i Telewizji, by "Solidarność" mogła wydawać własny Tygodnik.

Redaktorami naczelnymi Tygodnika byli również Jarosław Kaczyński, Andrzej Gelberg, Jerzy Kłosiński i Krzysztof Świątek. Obecnie redakcją kieruje Michał Ossowski. Pośród autorów publikujących w na jego łamach Tygodnik Solidarność może się poszczycić takimi nazwiskami jak Alain Besançon, Władimir Bukowski, Zbigniew Herbert, Andrzej Tadeusz Kijowski, Waldemar Łysiak, Jerzy Robert Nowak, Bernard Margueritte, Zdzisław Najder, Krzysztof Piesiewicz, Jan Pietrzak, Andrzej Urbański, Marcin Wolski, Marek Nowakowski, Jadwiga Staniszkis, Stefan Kisielewski, Tomasz Strzembosz, Bohdan Cywiński, Kazimierz Dziewanowski, Waldemar Kuczyński, Wanda Falkowska, Krzysztof Wyszkowski, Zbigniew Romaszewski, prof.Marek Jan Chodakiewicz i wielu innych.

Tygodnik był dostępny w kioskach, przed którymi ustawiały się kolejki oraz w prenumeracie według określonego rozdzielnika: ogniwa związkowe "S" według określonego limitu, wydawnictwa i redakcje o zasięgu ogólnopolskim - po 2 egz., o zasięgu regionalnym - po 1 egz., biblioteki naukowe - po 2 egz., publiczne - po 1 egz., ambasady i konsulaty - do 3 egz. Cena jednego egz. wynosiła 7 zł, do wydania ostatniego numeru przed stanem wojennym (37) cena wzrosła o 1 zł.

Tygodnik został reaktywowany w czerwcu 1989 roku (nr 38) pod kierunkiem Tadeusza Mazowieckiego w już mniejszym nakładzie (do 100 tys. egz., cena 140 zł). Po odejściu Tadeusza Mazowieckiego z powodu objęcia przez niego fotela premiera rządu, Lech Wałęsa powołał na redaktora naczelnego Jarosława Kaczyńskiego, lidera tworzącego się wówczas Porozumienia Centrum, ugrupowania opozycyjnego do skupionego wokół premiera Mazowieckiego (przyszłej Unii Demokratycznej).

Po wyborze Wałęsy na prezydenta w lutym 1991 r. nowym przewodniczącym Związku zostaje Marian Krzaklewski, który w kwietniu powołuje na redaktora naczelnego Andrzeja Gelberga, członka dotychczasowego zespołu redakcyjnego Tygodnika.
Wcześniej redaktor naczelny Jarosław Kaczyński, wraz z gronem najbliższych współpracowników, odchodzi do pracy w kancelarii prezydenta jako jej szef.

W 1995 roku na bazie wydawnictwa należącego do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, wydającego Tygodnik, powstaje Tysol spółka z o.o., w której funkcję prezesa sprawuje jednoosobowo redaktor naczelny.

Źródło: Solidarnosc.org.pl

 

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe