REKLAMA

Zdaniem "Solidarności" prof. Wawrzyk będzie dobrym rzecznikiem praw pracowniczych

Prawo do godności pracowników, prawa pracownicze, równość w stosunkach pracy, prawo do zrzeszania się oraz zakaz dyskryminacji jako nierozerwalnie związane z prawami człowieka muszą być pod szczególną ochroną Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" osobą, która gwarantuje takie podejście do misji RPO jest prof. Piotr Wawrzyk. W stanowisku popierającym jego kandydaturę Prezydium zwraca uwagę, że jest on człowiekiem zaangażowanym w rozwiązywanie problemów ludzkich, spraw pracowników i ich rodzin.
 Zdaniem
Fot. D.J.

Obradujące dzisiaj Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” udzieliło poparcia kandydaturze prof. Piotra Wawrzyka na funkcję Rzecznika Prawo Obywatelskich.

- Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania. Nierozerwalnie z tych praw wywodzić należy prawo do godności pracowników, prawa pracownicze, równość w stosunkach pracy, prawo do zrzeszania się oraz zakaz dyskryminacji. Te zadanie Rzecznika Praw Obywatelskich szczególnie ważne są obecnie, kiedy obserwujemy powszechne naruszania praw pracowników i ich godności, w tym  ograniczanie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe - czytamy w stanowisku Prezydium KK. 

W ocenie Prezydium istotne jest, aby wyłoniony Rzecznik Praw Obywatelskich znał i rozumiał te problemy oraz był otwarty na współpracę.

- Jest człowiekiem zaangażowanym w rozwiązywanie problemów ludzkich, spraw pracowników i ich rodzin. Nie brak Mu determinacji. Cechuje Go duża kompetencja, empatia, kultura osobista oraz wrażliwość społeczna - oceniają kandydaturę Wawrzyka członkowie Prezydium.

- Cechy te w najwyższym stopniu predysponują Go do objęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich - czytamy w podsumowaniu.

 

Poniżej pełna treść stanowiska:

Stanowisko Prezydium KK nr 1/21
ws. powołania Rzecznika Praw Obywatelskich

Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” za niedopuszczalny uznaje przedłużający się stan niewyłonienia przez Polski Parlament Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania. Nierozerwalnie z tych praw wywodzić należy prawo do godności pracowników, prawa pracownicze, równość w stosunkach pracy, prawo do zrzeszania się oraz zakaz dyskryminacji. Te zadanie Rzecznika Praw Obywatelskich szczególnie ważne są  obecnie, kiedy obserwujemy powszechne naruszania praw pracowników i ich godności, w tym  ograniczanie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.  

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” uważa za istotne aby wyłoniony Rzecznik Praw Obywatelskich znał  i rozumiał te problemy, był otwarty na współpracę i był pełen determinacji dla obrony tych praw podstawowych i  przeciwdziałania zjawiskom ich naruszania.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uznaje, że wszystkie te cech z pewnością reprezentuje właśnie zgłoszony na ten urząd pan Piotr Wawrzyk.

Piotr Sylwester Wawrzyk jest politologiem, prawnikiem, nauczycielem akademickim oraz publicystą. Jest doktorem habilitowany nauk społecznych. W latach 2018–2019 był podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a od 2019 sprawuje funkcję sekretarza stanu w tym ministerstwie.

Jest człowiekiem zaangażowanym w rozwiązywanie problemów ludzkich, spraw pracowników i ich rodzin. Nie brak Mu determinacji. Cechuje Go duża kompetencja, empatia, kultura osobista oraz wrażliwość społeczna.

Zdaniem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” cechy te w najwyższym stopniu predysponują Go do objęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Gdańsk, 13 stycznia 2021 r.


Ankieta
Sejm poparł Fundusz Odbudowy

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Sejm poparł Fundusz Odbudowy
Tygodnik

Opinie

Popkultura