"Portal wprowadza w błąd". Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada gazecie.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało oświadczenie, w którym odniosło się do publikacji gazety.pl dot. ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
/ Lukas Plewnia / Flickr.com/Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

W tekście zamieszczonym na portalu należącym do Agory wyartykułowano szereg zarzutów w związku z ustawą, co spotkało się ze zdecydowaną odpowiedzią resortu sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

"Portal gazeta.pl wprowadza w błąd czytelników, podając w publikacji pt. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich czeka na podpis prezydenta. "To czysta represja" nieprawdziwe informacje o uchwalonej przez Sejm ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. 

To nieprawda, że ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich to "czysta represja". Wręcz przeciwnie – ustawa zmienia obecny represyjny model na bardzo elastyczne narzędzia, które w rękach dyrektorów, pedagogów i sędziów rodzinnych sprawią, że system resocjalizacji w Polsce będzie dużo lepszy.

Nieprawdą jest również, że w ustawie nie ma żadnych instrumentów resocjalizacji czy oddziaływań wychowawczych. Faktycznie ustawa przewiduje środki wychowawcze, poprawcze i lecznicze. Dla każdego nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym opracowywany będzie indywidualny plan rozwoju. 

Absurdalne jest twierdzenie, jakoby ideą nowych regulacji była "motywacja zemsty" na młodych ludziach, którzy postępują niezgodnie z oczekiwaniami dorosłych. W rzeczywistości nowe przepisy chronią nieletnich przed traumą postępowań z udziałem policji i sądu. Dyrektorzy szkół będą mogli kierować uczniów za mniej poważne przewinienia do prac porządkowych na terenie szkoły. Inne formy odziaływania, o jakich mówią przepisy, to pouczenie, ostrzeżenie, skłonienie do przeproszenia pokrzywdzonego kolegi czy koleżanki. Wszystko wyłącznie za zgodą rodziców i samego ucznia. W ten sposób problemy wychowawcze będą rozwiązywane blisko dziecka – z udziałem rodziców i szkoły. Na celowość takiego rozwiązania wskazywali m.in. prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Ustawa kładzie nacisk na wsparcie resocjalizacji nieletnich. To zmiana dotychczasowej filozofii postępowania z nieletnimi – z jednej strony ograniczenie wpływu do sądów drobnych spraw, a z drugiej – skuteczniejsza resocjalizacja tych, którzy dopuścili się najpoważniejszych czynów zabronionych. Przyjęto zasadę złotego środka – łagodnego oddziaływania na nieletnich, którzy rokują poprawę, a wobec sprawców poważnych czynów karalnych, skutecznej reakcji państwa.

Prosimy dziennikarzy o niepowielanie nieprawdziwych informacji zawartych w publikacji portali gazeta.pl." 

 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe