REKLAMA

Solidarność wciąż walczy o niemedycznych pracowników służby zdrowia

14 kwietnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia na temat sytuacji pracowników niemedycznych w czasie pandemii. Oczywiście głównym przesłaniem była kwestia do dziś nie uregulowana tzw. dodatek covidowy. Wszyscy posłowie zabierający głos w dyskusji, ponad podziałami politycznymi, zgodzili się, iż takie decyzje ministra zdrowia są wysoce niesprawiedliwe.
 Solidarność wciąż walczy o  niemedycznych pracowników służby zdrowia
/ pixabay
Oprócz posłów w dyskusji obecne były dwa głosy: przewodniczącej Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Marii Ochman i dyrektora krakowskiego Szpitala im Żeromskiego Jerzego Friedigera (wiceprezesa NRL). Jednoznacznie zarówno pracodawcy jak i pracownicy zrzeszeni w Związku protestują wobec wyłączeniu pracowników niemedycznych zatrudnionych na oddziałach covidowych.
 
Podkreślono także, że bez pracy tych osób, bez ich zaangażowania nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowanie szpitali. Posłowie pytali również czy Państwowa Inspekcja Sanitarna rejestruje liczbę zgonów na covid pracowników niemedycznych. Takiej sprawozdawczości ani GIS ani Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi.
 
Solidarność oczekuje, iż w najbliższym czasie, zgodnie z zapowiedzią wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego uczestniczącego w posiedzeniu Komisji, decyzje dotyczące zmiany polecenia ministra zostaną podjęte przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.
 

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Tygodnik

Opinie

Popkultura