REKLAMA

Problemy płacowe pracowników administracji publicznej

Podczas spotkania 29 lipca 2021 r. w siedzibie Zarządu Regionu Rzeszowskiego przedstawicieli Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” działających w administracji publicznej na terenie województwa podkarpackiego poruszone zostały narastające problemy płacowo-kadrowe pracowników sfery budżetowej.
 Problemy płacowe pracowników administracji publicznej

Efektem spotkania jest wspólny sprzeciw wobec działań rządu w zakresie polityki płacowej w administracji publicznej skierowany w formie listu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Związkowcy domagają się w nim zmiany działań rządu, które skutkują zubożeniem ich grupy zawodowej i co najmniej 12% wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. Ponadto oczekują wprowadzenia transparentnego i adekwatnego do rangi wykonywanych zadań, systemu wynagrodzeń w terenowej administracji rządowej.

Zdaniem działaczy NSZZ „Solidarność”, zapowiedź kontynuacji w 2022 r. procesu zamrażania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, przy jednoczesnym braku tworzenia funduszu nagród, godzi w powagę organów administracji rządowej, a także odbiera osobom tam zatrudnionym prawo do godnego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Przekonują, że takie działania rządu w połączeniu z wysoką inflacją, wzrostem cen podstawowych artykułów żywnościowych, usług czy stałych opłat związanych z utrzymaniem gospodarstw domowych sprawią, że obecnie już ciężka sytuacja materialna rodzin wielu pracowników terenowej administracji rządowej ulegnie dalszemu pogorszeniu.

Związkowcy przypominają, że administracja publiczna, a zwłaszcza ta terenowa, jest od lat jedną z najgorzej opłacanych grup zawodowych w szeroko pojętej sferze budżetowej, a wpływ na taką sytuację miało między innymi blisko dziesięcioletnie zamrażanie wynagrodzeń. Ich zdaniem chwilowe odmrożenie w latach 2019-2020 nie mogło zrekompensować wieloletnich zaniedbań w tym zakresie, a teraz te zaległości są tylko pogłębiane.

W piśmie skierowanym do premiera zwracają również uwagę na fakt, że brak wzrostów wynagrodzeń nie wynika ze zmniejszenia liczby zadań, a wręcz przeciwnie. Na urzędników nakładane są coraz nowe dodatkowe zadania, a jest to szczególnie widoczne w okresie walki z epidemią Covid-19. Czas epidemii pokazał, jak ważna jest sprawnie działająca administracja rządowa, zwłaszcza ta terenowa. Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędów wojewódzkich, służb i inspekcji rząd mógł na wielu płaszczyznach skutecznie realizować działania w zakresie zwalczania epidemii.

Korespondencję podpisali działacze NSZZ „Solidarność” z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie. Uczestnicy spotkania wyrazili również wolę utworzenia Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Terenowej Administracji Rządowej Województwa Podkarpackiego.


Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Tygodnik

Opinie

Popkultura