Jakość życia w Polsce. Raport GUS

Blisko połowa Polaków nie ma możliwości pokrycia z własnych środków nieoczekiwanego wydatku, wynika z raportu GUS. Ponad jednej trzeciej nie stać na tydzień wakacji, a 18 proc. - na konsultację lekarską.
 Jakość życia w Polsce. Raport GUS
/ fot.scx.hu

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport pt. „Jakość życia w Polsce", zawierający zestaw wskaźników niezbędnych do oceny poszczególnych obszarów jakości życia. W diagnozie wyróżniono dziewięć obszarów tematycznych. 

Pierwszy z nich stanowiły materialne warunki życia. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wyniósł w ubiegłym roku 1 771 zł. Gospodarstwa domowe przeznaczały na użytkowanie mieszkania przeciętnie 20,1 proc. wydatków, a 24 proc. wydatków stanowiły zakupy żywności i napojów bezalkoholowych. Brak pieniędzy na żywność zadeklarowało 5,4 proc. ankietowanych, a 37,9 proc. gospodarstw domowych nie mogło pozwolić sobie na przynajmniej jeden tydzień wakacji raz w roku. Niespełna 9 proc. gospodarstw domowych nie zdecydowało się w bieżącym roku na posiadanie samochodu z przyczyn finansowych.
 
GUS zbadał też bezpieczeństwo ekonomiczne w Polsce. Prawie 6 proc. gospodarstw domowych zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku co najmniej dwa razy nie były w stanie terminowo uiszczać podatków od nieruchomości, rachunków za gaz, elektryczność, wodę, wywóz śmieci i innych stałych opłat związanych z użytkowaniem mieszkania. Natomiast 41,4 proc. ankietowanych nie ma możliwości pokrycia z własnych środków nieoczekiwanego wydatku. W badaniu wzięto pod uwagę również główny rodzaj aktywności, czyli pracę. W 2015 roku wskaźnik zatrudnienia w Polsce wyniósł 51,9 proc. Pracowników pracujących na podstawie umowy na czas określony zatrudnionych było 28 proc., zaś zadowolenie z sytuacji zawodowej zadeklarowało w obecnym roku 61,9 proc. badanych.
 
Analizie poddano także sferę zdrowia. W 2016 roku aż 32,2 proc. respondentów rezygnowało z wizyty u lekarza specjalisty z powodu listy oczekujących lub braku skierowania, a 18,7 proc. ankietowanych zrezygnowało z konsultacji lekarskiej z powodów finansowych. 
 
Jeśli chodzi o subiektywny dobrobyt Polaków, to ponad 80 proc. ankietowanych deklaruje ogólne zadowolenie z życia. Poczucie sensu w życiu ma 74,9 proc. badanych, a 68,8 proc. optymistycznie patrzy w przyszłość.
 
hd

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe