REKLAMA

Jak korzystać z internetu? Kilka porad papieża...

„Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4,25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich” - tak brzmi treść orędzia na 53 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Papież Franciszek dał kilka wskazówek katolikom jak korzystać z sieci.
 Jak korzystać z internetu? Kilka porad papieża...
/ Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Sieć, stanowi niezwykłą możliwość dostępu do wiedzy, może być także jednym z miejsc najbardziej narażonych na dezinformację oraz świadome i celowe zniekształcenie faktów i relacji międzyosobowych, które często przybierają formę kompromitowania

- uczulał papież.

Nawiązując do słów Św. Pawła, „jesteśmy nawzajem dla siebie członkami” (Ef 4, 25), papież stwierdził

„obowiązek strzeżenia prawdy wynika z potrzeby nie zaprzeczania wzajemnej relacji komunii. Prawda objawia się w komunii. Natomiast kłamstwo jest samolubną odmową uznania własnej przynależności do ciała. Jest odmową dania siebie innym, tracąc w ten sposób jedyną drogę do odnalezienia siebie”.


Franciszek dodał, że korzystanie z sieci społecznościowych powinno dopełniać spotkanie osobowe, służąc pogłębieniu więzi wspólnotowej w rodzinie czy Kościele, otwierając drogę do dialogu, spotkania, uśmiechu, wyrazów czułości.

Chcemy sieci która nie jest stworzona, by pochwycić w pułapkę, ale aby wyzwalać, aby strzec wspólnoty wolnych osób

- dodał.

Źródło: misyjne.pl

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura