Litewski Sejm upamiętnił polskiego króla, architekta Unii Lubelskiej

Litewski Sejm przyjął rezolucję w sprawie upamiętnienia życia i działalności króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta. Podkreśla się w niej, że monarcha umocnił stosunki między Litwą i Polską. 1 sierpnia minęła 500. rocznica urodzin władcy.
wikipedia/ Saeima - Baltijas Asamblejas 31.sesija Viļņā

Zygmunt August „był autorem i realizatorem koncepcji silnego związku państwa Polski i Litwy z regionem Morza Bałtyckiego” - czytamy w zatwierdzonej we wtorek rezolucji. Poparło ją 65 posłów w 141-osobowym Sejmie. Nikt nie głosował przeciwko. Jeden deputowany wstrzymał się od głosu.

Jak zaznacza współinicjator przyjęcia okolicznościowej uchwały, przewodniczący sejmowej komisji ds. walk o wolność i pamięci historycznej państwa, poseł Arunas Gumuliauskas, Zygmunt August

„zwracał szczególną uwagę na region bałtycki, w którym postrzegał potencjał do zatrzymania ekspansji carstwa rosyjskiego na Zachód”.

W przyjętym dokumencie podkreślono, że Zygmunt August zapisał się w historii jako król wierny katolicyzmowi, który jednocześnie uznawał dyskusje religijne i dbał o prawa wyznawców protestantyzmu i prawosławia.

„Będąc doskonałym i wykształconym władcą Zygmunt August dążył do rozwoju literatury, sztuki i architektury, a w czasie jego panowania, w okresie renesansu państwo stało się jednym z centrów humanizmu”

- napisano.

Zygmunt August był ostatnim męskim władcą z dynastii Jagiellonów. Z jego inicjatywy Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie na mocy Unii Lubelskiej połączono w jedno państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przyspieszyło to rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednocześnie rozszerzała wpływy kultury polskiej na jego tereny.

Z Wilna Aleksandra Akińczo 

 


Ankieta
Czy zagłosujesz w ew. przyspieszonych wyborach?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy zagłosujesz w ew. przyspieszonych wyborach?
Tygodnik

Opinie

Popkultura
Nasi partnerzy: