REKLAMA

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

Barbara Bogdańska odeszła po długiej i ciężkiej chorobie, 6 stycznia 2021 r.
 Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz
/ Solidarność

Urodziła się 8 marca 1938 r. Była lekarzem o specjalizacji kardiologicznej. Od 1980 roku zaangażowana w działalność NSZZ „Solidarność”, była założycielką związku w tamtym okresie.

Ci, którym dane było poznać dr Bogdańską mówili o niej Człowiek-Serce, zawsze bardziej zajęta problemami i potrzebami innych niż swoimi. Miałą duszę społecznika. Działała oczywiście w NSZZ „Solidarność” w Regionie Środkowo-Wschodnim, w latach 2006-2014 była członkiem Zarządu Regionu, z kolei w latach 2010-2018 została wybrana delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego. Oprócz tego przez szereg lat była przewodniczącą Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Ponadto Barbara Bogdańska była członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie z ramienia NSZZ „Solidarność”. Przewodniczyła stałemu zespołowi roboczemu ds. ochrony zdrowia. Aktywnie uczestniczyła w obradach przedstawiając wiele propozycji rozwiązań. Podejmowała szereg inicjatyw prospołecznych, mających na celu obronę praw i interesów pracowników ochrony zdrowia, a także pacjentów.

Działania przez nią podejmowane pozwalały na formułowanie rozwiązań ważnych dla sytuacji ochrony zdrowia na Lubelszczyźnie oraz łagodzenie pojawiających się konfliktów społecznych w tym obszarze. Szczególną troską Barbary Bogdańskiej cieszyły się zagadnienia związane z zabezpieczeniem świadczeń zdrowotnych w województwie lubelskim, w szczególności z mechanizmem ich finansowania, przekształcenia szpitali z poszanowaniem praw pracowników. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował Barbarę Bogdańską Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Docenione zostały jej wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania dialogu społecznego, zaangażowania na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia województwa lubelskiego. Można długo wymieniać zasługi i dokonania Pani Barbary, zarówno na gruncie zawodowym, jak i społecznym. Warto nadmienić, ze przez lata pełniła funkcję kierownika Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej przy Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie, była także członkiem Zarządu Lubelskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. W 2003 roku społeczność Lublina uhonorowała Barbarę Bogdańską tytułem Lublinianki Roku.

Wspominając osobę Pani Basi mamy przed oczyma człowieka, który prawdziwie realizował przykazanie „kochaj bliźniego swego”.

Odeszła, po długiej i ciężkiej chorobie, 6 stycznia 2021 r.

 

Pogrzeb śp. Barbary Bogdańskiej odbędzie się we wtorek 12 stycznia br. na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.


Ankieta
Czy wziąłbyś udział w Powstaniu Warszawskim?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy wziąłbyś udział w Powstaniu Warszawskim?
Tygodnik

Opinie

Popkultura