REKLAMA

45 minut w 15 sekund

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku apeluje do struktur (KZ/KM oraz Kół) i członków Związku o włączenie się do akcji „45 minut w 15 sekund” mającej na celu przekazanie informacji ilustrujących realną sytuację w oświacie, w tym wynagrodzeń oraz warunków pracy.
 45 minut w 15 sekund
/ pixabay.com

Akcja polega na nagraniu przez pracowników oświaty krótkich filmików ukazujących rzeczywistość szkolną. Ważne, by w nagranych filmach znalazły się materiały ukazujące różne sytuacje, np. dotyczące pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkolnej, bibliotek szkolnych, świetlic, internatów.

Adres do wysyłki nagranych filmów (do 15 sekund): [email protected]

Szczegóły dotyczące formy opracowania materiałów, celów, zasad ich upublicznienia, znajdują się w instrukcji opracowanej przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Wielkopolska. Instrukcją nagrywania filmów i wszelkimi niezbędnymi materiałami dotyczącymi akcji dysponuje Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

14 września o godz. 14.00 w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono cel akcji (finał jest planowany na Dzień Edukacji Narodowej). Za podjęcie tego wyzwania i wysiłku koordynowania zadania –  oświatowa "Solidarność" serdecznie dziękuje.

Od 2017 r. Oświatowa „Solidarność” żąda uzależnienia wynagrodzeń nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. "Jako związek zawodowy nie chcemy, aby nauczyciele byli wyłącznie zdani na „łaskawość” i decyzje polityków oraz urzędników samorządowych, którzy kształtują wynagrodzenia w oświacie" - piszą związkowcy zrzeszeni w oświatowej "Solidarności".

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura