REKLAMA

"S" protestuje w szkołach wyższych. "Naszym żądaniem jest realizacja zobowiązań Rządu RP"

Publikujemy stanowisko w związku z trwającą akcją protestacyjną prowadzoną przez NSZZ „Solidarność” w szkołach wyższych i w instytutach naukowych. - Naszym podstawowym żądaniem jest realizacja zobowiązań Rządu RP stanowiących integralną część reformy szkolnictwa wyższego i nauki z 2018 roku. Równocześnie informujemy, że NSZZ „Solidarność” nie otrzymała zaproszenia do udziału w zespole powołanym przez Ministra Edukacji i Nauki „w celu omówienia kwestii związanych z wynagrodzeniami dla pracowników uczelni” - mówi dla portalu Tysol.pl dr hab. inż. Marek Kisilowski, rzecznik prasowy Sztabu Protestacyjnego KSN NSZZ „Solidarność”.
/ TS

"4 listopada 2021 r. Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przekształciła się w Sztab Protestacyjny, a jego działania w pierwszej fazie przyjmują formę akcji informacyjnej.

Krajowa Sekcja Nauki żąda zrealizowania zobowiązania Rządu RP z 2018 r. zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników nauki i szkolnictwa wyższego. Zapowiadany wzrost wynagrodzeń o 30% został rozłożony na trzy lata. W ciągu dwóch lat (2019 r., 2020 r.) zrealizowano jedynie wzrost o 13%. W roku 2021 zaniechano dalszych regulacji, a w 2022 r. brak jest prognoz wywiązania się ze złożonych zobowiązań. Krajowa Sekcja Nauki zwraca uwagę na pilną potrzebę wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora do uzgodnionej w 2018 roku trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Konieczne jest również powiązanie wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników (nauczycieli i nienauczycieli) z wysokością minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora. Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” od wielu lat domaga się wdrożenia systemowego wzrostu nakładów finansowych z budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe, tak by jak najszybciej osiągnąć finansowanie na poziomie średnim krajów UE, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski.

Krajowa Sekcja Nauki dostrzega starania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej prowadzące do zwiększania środków w budżecie państwa na szkolnictwo wyższe i naukę, w tym coroczną inflacyjną waloryzację nakładów budżetowych, czy przekazanie jednorazowo w roku 2021 nadzwyczajnych środków na działania inwestycyjne w uczelniach. Jednak uważamy, że są to działania niewystarczające, a w szczególności niedające możliwości właściwego kształtowania wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych i instytutów".

dr hab. inż. Marek Kisilowski Rzecznik prasowy Sztabu Protestacyjnego KSN NSZZ „Solidarność”


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura