[List do Redakcji] Apel Stowarzyszenia Weteranów do Prezesa TVP

Redakcja otrzymała apel FEDERACJA STOWARZYSZEŃ WETERANÓW I SUKCESORÓW WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ do Prezesa TVP Jacka Kurskiego, który publikujemy w całości
Budynek TVP [List do Redakcji] Apel Stowarzyszenia Weteranów do Prezesa TVP
Budynek TVP / Wikipedia CC BY-SA 3,0 pl Adrian Grycuk

Szanowny Pan dr Jacek Kurski
Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.  Jana Pawła Woronicza 17, 
00-999  Warszawa


Federacja nasza zwraca się ponownie do Pana Prezesa oraz Zarządu TVP z apelem aby Polska Telewizja Publiczna podjęła zadanie takiego wyprofilowania programu TVP aby w różnorakich formach emisji antenowej systematycznie kształtować właściwe normy kulturalnych zachowań międzyludzkich. Mimo upływu czasu nie obserwujemy oczekiwanej reakcji na nasz apel w tej materii skierowany do Pana w 2016 roku (pismo Federacji nr F/68/KL/3016 z dnia 05.12.2016r.).

Obecnie media publiczne muszą podjąć trud podnoszenia kultury osobistej całego społeczeństwa: od dziecka i młodzieży do dorosłych; bowiem napływają do Polski i są bezrefleksyjnie rozpowszechniane fatalne wzorce zachowań społecznych, co prowadzi do degradacji ukształtowanych przez wieki, właściwych kulturze polskiej, dobrych manier, stosownych form życia publicznego, rodzinnego i osobistego. 

Telewizje komercyjne popularyzują ordynarne relacje w życiu społecznym; upowszechnia się przykłady niegodnego życia nie tłumacząc, że należy inaczej się zachowywać… Pod pretekstami wolności słowa i zwariowanych ideologii upowszechnia się prymitywne zachowania, przemoc, i  wulgarne słownictwo. 
Bez radykalnego, programowego przeciwstawienia się temu złu możemy bezpowrotnie utracić naszą polską narodową i społeczną tożsamość kulturową, zatem telewizja publiczna realizując swoją misję powinna uruchomić szerokie spektrum programów w różnych formach, systematycznie, oddziaływujących wychowawczo na wszelkie warstwy społeczne.

Zadanie jest potężne, bo w ramach całej działalności programowej  konieczne jest systematyczne oddzielanie „ziarna od plew” aby w TVP nie popularyzować fatalnych, szkodliwych wzorców kulturowych, które niszczą ludzi, a których na rynku medialnym jest większość.. Wyzwanie jest ogromne, lecz z perspektywy kształtowania przyszłości kultury codziennej  i zachowania tożsamości społeczeństwa polskiego jego podjęcie jest konieczne. 

Nie może to też być jednorazowa akcja lecz stały wieloletni proces świadomie stymulowany.

Wypracowanie jego skutecznej formuły może przekraczać możliwości obecnej chwili dlatego apelujemy aby bez zwłoki rozpocząć od opracowania i uruchomienia , cyklicznego dydaktycznego programu telewizyjnego, który w atrakcyjnej formie będzie krzewił wśród widzów kulturę osobistą i społeczną. Począwszy od popularyzacji podstawowych reguł savoir-vivre’u opartych na tradycyjnych, najzacniejszych wzorcach narodowych i chrześcijańskich wypracowanych przez pokolenia i zakorzenionych w polskim kodzie kulturowym.  Dotyczy to społeczeństwa w różnych sytuacjach, w szkole, w domu, w pracy; od rodziny począwszy ale także w miejscach publicznych w teatrze, w kinie, w sklepie, w kościele, w środkach komunikacji… Program taki winien być nastawiony na odbiór przez jak najszerszy target widzów; od dzieci i młodzieży po dorosłych i osoby sędziwe. Niezależnie od ich wykształcenia, statusu majątkowego czy pozycji społecznej.
 

- czytamy w liście

 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe