Kościół prawosławny w Polsce wstrzymuje udział w wydarzeniach ekumenicznych po ordynacji kobiet u luteran

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny nie uznaje ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP i zapowiedział zawieszenie członkostwa w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) "w przypadku nasilenia się problemu". Na razie natomiast nie będzie uczestniczył w wydarzeniach z udziałem "prezbiterek". List o takiej treści prawosławny metropolita warszawski i całej Polski abp Sawa skierował do prezesa PRE bp. Andrzeja Malickiego.
ordynacja kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP Kościół prawosławny w Polsce wstrzymuje udział w wydarzeniach ekumenicznych po ordynacji kobiet u luteran
ordynacja kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP / YT print screen/Luteranie w Warszawie

- Kościoły mają możliwość zachowania własnych zasad i autonomii, lecz na gruncie ekumenicznym starają się szanować różnorodność - skomentował całą sytuację dla KAI bp Jerzy Samiec, zwierzchnik polskich luteran i b. prezes PRE.

List zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

W liście z 24 maja skierowanym do bp. Andrzeja Malickiego, prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, abp Sawa, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski zwrócił uwagę, powołując się na doniesienia medialne, że Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP "ordynował (święcenia kapłańskie) pierwsze kobiety".

Uroczystość ta miała miejsce w sobotę 7 maja w luterańskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Ordynowanych zostało dziewięć dotychczasowych diakonek: Karina Chwastek, Małgorzata Gaś, Beata Janota, Katarzyna Kowalska, Wiktoria Matloch, Halina Radacz, Katarzyna Rudkowska, Izabela Sikora i Marta Zachraj-Mikołajczyk.

W reakcji na to wydarzenie abp Sawa poinformował w liście, że "Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zachowując naukę Św. Apostołów i Praojców, takiej praktyki nie uznaje".

"W związku z powyższym P.A.K.P. wstrzymuje udział swoich przedstawicieli w różnorodnych spotkaniach ekumenicznych, jak modlitwy, konferencje, robocze spotkania itp., na których obecne będą "prezbiterki"" - czytamy w liście abp. Sawy do prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej.

"W przypadku nasilenia się problemu, członkostwo P.A.K.P. w Polskiej Radzie Ekumenicznej zostanie zawieszone" - dodał abp Sawa.

Treść listu opublikował na swoim profilu na Twitterze serwis ekumenizm.pl.

Pytany przez KAI o komentarz do całej sprawy bp Andrzej Malicki poinformował, że musi się najpierw zapoznać z listem i skonsultować jego treść w gronie Polskiej Rady Ekumenicznej.

Reakcja zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Do sprawy odniósł się natomiast bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i w latach 2016–2021 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (to jego na tym stanowisku zastąpił bp Andrzej Malicki).

W komentarzu dla KAI bp Samiec podkreślił, że Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny ma prawo do własnych poglądów i teologii, podobnie jak Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.

Bp Samiec przypomniał również, że wcześniej Kościoły ewangelicko-metodystyczny, ewangelicko-reformowany oraz zielonoświątkowy w Polsce ordynowały kobiety na duchownych i nie powodowało to zakłócenia relacji między Kościołami.

- Praktyka ordynacji kobiet na księży istnieje w wielu Kościołach na całym świecie od kilkudziesięciu lat. Wraz z Kościołami prawosławnymi są one obecne w gremiach międzynarodowych takich, jak chociażby Światowa Rada Kościołów. Kościoły w tym względzie mają możliwość zachowania własnych zasad i autonomii, lecz na gruncie ekumenicznym starają się szanować różnorodność - dodał bp Jerzy Samiec.

Stosunek Kościoła katolickiego do sakramentu święceń dla kobiet

Przypomnijmy, że ordynacja pastora nie jest tożsama ze święceniami kapłańskimi w rozumieniu katolickim czy prawosławnym. Różnica polega przede wszystkim na tym, że katolicy i prawosławni traktują kapłaństwo jako sakrament. Ordynacja natomiast jest kościelną ceremonią powierzenia urzędu duchownego, niemającego sakramentalnego charakteru.

Kościół katolicki, podobnie zresztą jak prawosławny, nie dopuszcza możliwości udzielania kobietom święceń kapłańskich, powołując się na poświadczony przez Pismo Święte przykład Chrystusa, który wybrał swoich Apostołów wyłącznie spośród mężczyzn. Tak było w Kościele tradycji zachodniej i tradycji wschodniej od samego początku chrześcijaństwa.

Katolickie nauczanie na ten temat zostało zawarte w deklaracji Kongregacji Nauki Wiary „Inter insigniores” z 1976 roku i w liście apostolskim Jana Pawła II „Ordinatio sacerdotalis” z 1994 roku, w którym oświadczył on zdecydowanie, że „Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom”.

lk, pb / Warszawa


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe