Za uniemożliwienie kontroli PIP grozi odpowiedzialność karna

Uchylanie się od kontroli PIP może mieć daleko idące konsekwencje. Przekonał się o tym niedawno prezes jednej z firm z Dąbrowy Górniczej, który został skazany przez sąd na karę grzywny za udaremnianie wykonania czynności służbowych Inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.
 Za uniemożliwienie kontroli PIP grozi odpowiedzialność karna
/ fot. morguefile.com

24 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej II Wydział Karny uznał prezesa zarządu spółki Stalem Hot Work Sp. z o.o. Adriana Stacherę za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 225 § 2 Kodeksu karnego i wymierzył karę grzywny. Ustęp Kodeksu karnego, o którym mowa, głosi, że karze podlega ten, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej.

Oskarżony nie nawiązał kontaktu

Próby przeprowadzenia kontroli miały miejsce między 6 września 2021, a 9 lutego 2022 roku. Jak napisano w wyroku, oskarżony „w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, udaremniał wykonanie czynności służbowych Inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, uprawnionemu do kontroli w zakresie inspekcji pracy w ten sposób, że pomimo zobowiązań telefonicznych, jak i prawidłowego odbioru wezwań, nie stawiał się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach”.

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron informuje, że kontrola w firmie Stalem Hot Work sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej miała objąć zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy, w szczególności wypłaty wynagrodzeń oraz legalności zatrudnienia – zgodnie z ustawowym zakresem działania Państwowej Inspekcji Pracy. „We wrześniu 2021 r. inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach podjęła działania mające na celu przeprowadzenie kontroli w firmie Stalem Hot Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej. W związku z problemami w prowadzeniu czynności kontrolnych i uzyskaniu od pracodawcy dokumentacji w sprawach pracowniczych, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2019.1251 t.j.), kilkukrotnie skierowano żądania stawienia się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach osoby reprezentującej firmę i przedłożenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Pomimo skutecznego doręczenia powyższych żądań osoba reprezentująca firmę nie stawiła się w wyznaczonych terminach, nie okazała dokumentów, jak również nie nawiązała kontaktu z inspektor pracy w sprawie realizacji żądań” - przekazuje Inspektor Kalbron.

W związku z powyższym inspektor pracy skierowała do prokuratury zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa udaremnienia kontroli. „Ostatecznie postępowanie zakończyło się wydaniem przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w dniu 24 czerwca 2022 r. wyroku nakazowego (wyrok jest prawomocny) uznającego oskarżonego winnym zarzucanego czynu z art. 225 §2 kodeksu karnego” - informuje Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach.

Za udaremnienie kontroli grozi odpowiedzialność karna

Piotr Kalbron podkreśla, że Sąd w wyroku nakazowym, na podstawie art. 43b kodeksu karnego orzekł o podaniu wyroku do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie jego odpisu na okres 30 dni na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

„Mając na uwadze powyższe okoliczności, w szczególności wyrok Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, jako Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach przypominam, że Państwowa Inspekcja Pracy, jako organ powołany do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, ma prawo, ale jednocześnie i obowiązek prowadzenia kontroli przestrzegania prawa przez pracodawców i przedsiębiorców na rzecz, których świadczona jest praca. Natomiast podmioty podlegające kontroli, muszą liczyć się z konsekwencją pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, w przypadku udaremniania przeprowadzenia czynności kontrolnych” - zastrzega Piotr Kalbron.

Niestety, do zamknięcia numeru nie udało nam się skontaktować z prezesem Stalem Hot Work Sp. z o.o. Adrianem Stacherą.

Tekst pochodzi z nr 33 "Tygodnika Solidarność".


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe