[wywiad] Nowy prefekt Dykasterii ds. Biskupów: Biskup jest duszpasterzem, a nie menedżerem

"Często jesteśmy zajęci przekazywaniem doktryny, ale ryzykujemy, że zapomnimy, iż naszym pierwszym zadaniem jest przekazywanie piękna i radości z poznania Jezusa" - podkreśla to w wywiadzie dla watykańskich mediów nowy prefekt Dykasterii ds. Biskupów, abp Robert Francis Prevost.
abp Robert Prevost [wywiad] Nowy prefekt Dykasterii ds. Biskupów: Biskup jest duszpasterzem, a nie menedżerem
abp Robert Prevost / wikimedia commons/CC BY-SA 4.0/Frayhonattan

Urodzony 67 lat temu w Chicago w USA augustianin działał najpierw jako misjonarz, a następnie jako biskup w Chiclayo w Peru. Teraz stoi przed nim zupełnie nowe zadanie jako prefekt Dykasterii ds. Biskupów papież Franciszek mianował zakonnika w styczniu br. na następcę kard. Marca Ouelleta, którego rezygnację ze względu na wiek przyjął w tym samym czasie. W wywiadzie dla watykańskich mediów Prevost mówi o tym, co powinno cechować współczesnego biskupa.

Andrea Tornielli: Co oznaczało dla księdza przejście od bycia biskupem misyjnym w Ameryce Łacińskiej do szefa dykasterii, która pomaga papieżowi wybierać biskupów?

Abp Robert F. Prevost: Nadal uważam się za misjonarza. Moim powołaniem, jak każdego chrześcijanina, jest bycie misjonarzem, głoszenie Ewangelii gdziekolwiek się jest. Z pewnością moje życie bardzo się zmieniło. Mam okazję służyć Ojcu Świętemu, służyć Kościołowi, dzisiaj, tutaj, z Kurii Rzymskiej. To zupełnie inne zadanie niż wcześniej, ale także nowa możliwość przeżywania takiego wymiaru mojego życia, który polegał po prostu na mówieniu "tak", ilekroć byłem proszony o służbę. W tym właśnie duchu zakończyłem moją misję w Peru, po ośmiu i pół roku jako biskup i prawie dwudziestu latach jako misjonarz, aby rozpocząć nową w Rzymie.

Andrea Tornielli: Czy mógłby ksiądz nakreślić idealny obraz biskupa dla Kościoła naszych czasów?

Abp Robert F. Prevost: Przede wszystkim musi on być 'katolicki'. Czasami istnieje niebezpieczeństwo, że biskup skupia się tylko na wymiarze lokalnym. Ale biskup powinien mieć znacznie szerszą wizję Kościoła i rzeczywistości oraz doświadczać powszechności Kościoła. Musi też posiadać umiejętność słuchania i bycia konsultowanym, musi być dojrzały psychicznie i duchowo. Podstawowym elementem koncepcji tożsamości jest bycie duszpasterzem, który potrafi być blisko członków wspólnoty, począwszy od kapłanów, dla których biskup jest ojcem i bratem. Żyć tą bliskością ze wszystkimi, nie wykluczając nikogo.

Papież Franciszek mówił o czterech poziomach bliskości: bliskości z Bogiem, z braćmi z episkopatu, z kapłanami i z całym ludem Bożym. Nie wolno nam ulegać pokusie życia w izolacji, zamkniętego w pałacu, wypełnionego określonym statusem społecznym czy określonym statusem w Kościele. I nie wolno nam chować się za pojęciem autorytetu, które dziś nie ma już sensu. Autorytet, który mamy, to służba, towarzyszenie kapłanom, bycie duszpasterzami i nauczycielami. Często jesteśmy zajęci nauczaniem doktryny, sposobu, w jaki powinniśmy żyć naszą wiarą, ale grozi nam niebezpieczeństwo, że zapomnimy, iż naszym pierwszym zadaniem jest nauczanie, co to znaczy znać Jezusa Chrystusa i dawać świadectwo naszej bliskości z Panem. To jest najważniejsze: przekazać piękno wiary, piękno i radość z poznania Jezusa. To oznacza, że sami to przeżywamy i dzielimy się tym doświadczeniem".

Andrea Tornielli: Jak ważna jest posługa biskupa dla jedności wokół następcy Piotra w czasach, gdy narasta polaryzacja także we wspólnocie Kościoła?

Abp Robert F. Prevost: Trzy słowa, których używamy w pracach Synodu: uczestnictwo, komunia i misja - dają odpowiedź. Biskup jest powołany do tego charyzmatu, do życia duchem komunii, do promowania jedności w Kościele, jedności z papieżem. To także oznacza bycie katolikiem, bo gdzież jest Kościół bez Piotra? Jezus modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy, aby wszyscy stanowili jedno, i tej jedności chcemy dla Kościoła. Dzisiaj społeczeństwo i kultura oddalają nas od tej wizji Jezusa i to powoduje wiele szkód. Brak jedności jest raną, na którą cierpi Kościół - bardzo bolesną raną. Podziały i polemiki w Kościele nie są pomocne. My biskupi, spośród wszystkich ludzi, musimy przyspieszyć ten ruch ku jedności, ku komunii w Kościele.

Andrea Tornielli: Czy można poprawić procedurę mianowania nowych biskupów? Konstytucja Apostolska "Praedicate Evangelium" mówi, że powinni być w nią zaangażowani także "członkowie ludu Bożego". Czy tak się dzieje?

Abp Robert F. Prevost: Przeprowadziliśmy interesującą dyskusję wśród członków dykasterii na temat tego pytania. Od pewnego czasu nie tylko niektórzy biskupi czy księża są konsultowani, ale także inni członkowie Ludu Bożego. Jest to bardzo ważne, ponieważ biskup jest powołany do służby w konkretnym Kościele lokalnym. Dlatego ważne jest również słuchanie ludu Bożego. Jeśli kandydat nie jest znany nikomu spośród swojego ludu, to trudno - nie jest to niemożliwe, ale trudne - aby rzeczywiście stał się pasterzem wspólnoty, Kościoła lokalnego. Dlatego ważne jest, aby proces ten był nieco bardziej otwarty na słuchanie różnych członków wspólnoty. Nie oznacza to, że Kościół lokalny ma wybierać swojego duszpasterza, tak jakby powołanie biskupie było wynikiem demokratycznego głosowania, procesu niemal "politycznego". Potrzebne jest znacznie szersze spojrzenie, a nuncjatury apostolskie są w tym bardzo pomocne. Myślę, że musimy stopniowo bardziej się otwierać i słuchać trochę więcej zakonników, świeckich.

Andrea Tornielli: Jedną z innowacji wprowadzonych przez papieża było mianowanie trzech kobiet wśród członków Dykasterii ds. Biskupów. Co można powiedzieć o ich wkładzie?

Abp Robert F. Prevost: Już kilka razy przekonaliśmy się, że ich perspektywa jest wzbogaceniem. Dwie z nich są zakonnicami, a jedna jest osobą świecką i ich perspektywa często doskonale pokrywa się z tym, co mówią inni członkowie dykasterii, podczas gdy innym razem ich opinia wnosi inną perspektywę i stanowi ważny wkład w proces. Myślę, że jej nominacja to coś więcej niż tylko gest papieża, który chce powiedzieć, że są tu teraz kobiety. Jest prawdziwy, znaczący udział, który oferują na naszych spotkaniach, kiedy omawiamy dokumentację kandydatów.

Andrea Tornielli: Nowe zasady przeciwdziałania nadużyciom zwiększyły odpowiedzialność biskupów, od których wymaga się szybkiego działania i odpowiedzi za wszelkie opóźnienia lub zaniechania. Jak to zadanie będzie realizowane przez biskupów?

Abp Robert F. Prevost: Również w tym przypadku jesteśmy na dobrej drodze. Są miejsca, gdzie od lat wykonuje się dobrą pracę i zasady są wprowadzane w życie. Jednocześnie uważam, że jest jeszcze wiele do nauczenia się. Mówię o pilnej potrzebie i odpowiedzialności za towarzyszenie ofiarom. Jedną z trudności, która wciąż się pojawia, jest to, że biskup musi być blisko swoich księży, jak już wcześniej powiedziałem, ale jednocześnie musi być blisko ofiar. Niektórzy sugerują, że biskup nie powinien przyjmować ofiar bezpośrednio, ale nie możemy zamykać naszych serc, drzwi Kościoła przed tymi, którzy doświadczyli nadużyć. Odpowiedzialność biskupa jest wielka i myślę, że musimy jeszcze podjąć wielki wysiłek, aby odpowiedzieć na tę sytuację, która powoduje tak wiele bólu w Kościele. Będzie to wymagało czasu; staramy się współpracować z innymi dykasteriami. Uważam, że częścią zadania naszej dykasterii jest towarzyszenie biskupom, którzy nie otrzymali niezbędnego przygotowania do zajęcia się tą kwestią. Istnieje pilna potrzeba, abyśmy byli bardziej odpowiedzialni i wrażliwi w zajmowaniu się tą kwestią.

Andrea Tornielli: Przepisy prawa już są. Trudniej jest zmienić mentalność...

Abp Robert F. Prevost: Oczywiście istnieją duże różnice między kulturami w tym, jak się reaguje w takich sytuacjach. W niektórych krajach tabu mówienia na ten temat zostało już trochę przełamane, podczas gdy są inne kraje, w których ofiary lub ich rodziny wolą nigdy nie mówić o nadużyciach, których doświadczyli. W każdym razie, milczenie nie jest odpowiedzią. Musimy być przejrzyści i uczciwi, towarzyszyć ofiarom i pomagać im, bo inaczej ich rany nigdy się nie zagoją. Rodzi to wielką odpowiedzialność wobec nas wszystkich.

Andrea Tornielli: Kościół jest na drodze, która prowadzi do Synodu o synodalności. Jaka jest rola biskupa?

Abp Robert F. Prevost: Istnieje wielka szansa w tej trwającej odnowie Kościoła, do której wspierania zaprasza nas papież Franciszek. Z jednej strony są biskupi, którzy otwarcie wyrażają swoje obawy, ponieważ nie rozumieją, dokąd zmierza Kościół. Być może wolą bezpieczeństwo odpowiedzi, których już doświadczyli w przeszłości. Naprawdę wierzę, że Duch Święty jest bardzo obecny w Kościele w tym czasie, przynaglając nas do odnowy, i dlatego jesteśmy wezwani do wielkiej odpowiedzialności: żyć tym, co nazywam nową postawą. Nie chodzi tylko o proces, nie chodzi tylko o zmianę niektórych rzeczy, może o więcej spotkań przed podjęciem decyzji. Chodzi o coś znacznie więcej. Ale to także to, co być może powoduje pewne trudności, bo zasadniczo musimy umieć słuchać przede wszystkim Ducha Świętego, o co On prosi Kościół.

Andrea Tornielli: Jak to zrobić?

Robert F. Prevost: Musimy umieć słuchać siebie nawzajem, uświadomić sobie, że nie chodzi o omawianie programu politycznego czy tylko o próbę promowania spraw, które interesują mnie lub innych. Czasami wydaje się, że wszystko sprowadza się do chęci głosowania, a następnie robienia tego, na co głosowano. Zamiast tego chodzi o coś znacznie głębszego i zupełnie innego: musimy nauczyć się naprawdę słuchać Ducha Świętego, ducha poszukiwania prawdy, który żyje w Kościele. Musimy przejść od doświadczenia, w którym władza przemawia i dzięki temu wszystko jest jasne, do doświadczenia Kościoła, które pozwala charyzmatom, darom i posłudze w Kościele wyjść na pierwszy plan. Urząd biskupi wykonuje ważną służbę, ale potem musimy to wszystko oddać w służbę Kościoła - w tym synodalnym duchu, który po prostu oznacza, że wszyscy idziemy razem i szukamy razem tego, czego Pan od nas wymaga w tym naszym czasie.

Andrea Tornielli: Jak bardzo problemy ekonomiczne wpływają na życie biskupów?

Abp Robert F. Prevost: Od biskupa wymaga się również, aby był dobrym szafarzem, a przynajmniej, aby miał zdolność znalezienia dobrego szafarza, który mu pomoże. Papież powiedział nam, że chce Kościoła, który jest ubogi i dla ubogich. Są przypadki, w których struktury i infrastruktura z przeszłości nie są już potrzebne i trudno je utrzymać. Jednocześnie, nawet w miejscach, w których pracowałem, Kościół jest odpowiedzialny za placówki edukacyjne i zdrowotne, które zapewniają ludziom podstawowe usługi, ponieważ państwo często nie może ich zagwarantować. Osobiście nie uważam, że Kościół powinien sprzedać wszystko i "tylko" głosić Ewangelię na ulicach. Jest to jednak bardzo duża odpowiedzialność, na którą nie ma patentów. Należy bardziej zachęcać do braterskiej pomocy wśród lokalnych Kościołów. Wobec konieczności utrzymania struktur usługowych przy dochodach, które nie są już tak wysokie, biskup musi być bardzo praktyczny. Siostry zakonne zawsze powtarzają: 'Trzeba zaufać Bożej Opatrzności i powierzyć jej wszystko, wtedy znajdzie się sposób...'. Ważne jest również, abyśmy nigdy nie zapominali o duchowym wymiarze naszego powołania. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że staniemy się menedżerami i będziemy myśleć jak menedżerowie. To się czasem zdarza.

Andrea Tornielli: Jak widzi Ksiądz Biskup relacje między biskupem a mediami społecznościowymi?

Abp Robert F. Prevost: Media społecznościowe mogą być ważnym narzędziem do przekazywania przesłania Ewangelii i docierania do tysięcy ludzi. Musimy się przygotować, aby dobrze z nich korzystać. Obawiam się, że to przygotowanie czasami szwankuje. Jednocześnie dzisiejszy świat, który nieustannie się zmienia, stawia nas przed sytuacjami, w których naprawdę musimy się kilka razy zastanowić, zanim wypowiemy lub napiszemy wiadomość na Twitterze, aby odpowiedzieć lub nawet zadać pytanie przed wszystkimi na forum publicznym. Czasami istnieje ryzyko podsycania podziałów i kontrowersji. Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie sieci społecznościowych, komunikacji, ponieważ jest to szansa, ale i ryzyko. I może spowodować szkody we wspólnocie Kościoła. Trzeba więc być bardzo roztropnym w korzystaniu z tych narzędzi.

tom (KAI/Vatican News) / Watykan


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Nocna zmiana. 31 lat temu pod osłoną nocy odwołano rząd Jana Olszewskiego z ostatniej chwili
"Nocna zmiana". 31 lat temu pod osłoną nocy odwołano rząd Jana Olszewskiego

Gabinet Premiera Jana Olszewskiego został odwołany przez Sejm w nocnym głosowaniu z 4 na 5 czerwca 1992, kilkanaście godzin po wykonaniu przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza uchwały Sejmu o ujawnieniu tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa.

Ministerstwo edukacji Norwegii proponuje zasady użycia siły fizycznej wobec uczniów z ostatniej chwili
Ministerstwo edukacji Norwegii proponuje zasady użycia siły fizycznej wobec uczniów

Norwegia jest uznawana za jeden z najbardziej "progresywnych" krajów na świecie. Jednak i tam narastający problem z agresją wśród uczniów, skłonił norweskie ministerstwo edukacji do zaproponowania zasad w ramach których dozwolone ma być użycie siły fizycznej wobec uczniów.

Aktywiści próbowali wedrzeć się na tor wyścigowy podczas Epsom Derby z ostatniej chwili
Aktywiści próbowali wedrzeć się na tor wyścigowy podczas Epsom Derby

Trzydziestu jeden aktywistów grupy Animal Rising aresztowano w sobotę przed i w czasie Epsom Derby, jednego z najważniejszych wyścigów konnych w Wielkiej Brytanii. Wbrew zapowiedziom, aktywistom nie udało się jednak uniemożliwić przeprowadzenie zawodów.

Niezidentyfikowany obiekt zlokalizowany w warmińsko-mazurskim z ostatniej chwili
Niezidentyfikowany obiekt zlokalizowany w warmińsko-mazurskim

Jak donosi RMF w miejscowości Kaliszki w województwie warmińsko-mazurskim zlokalizowano niezidentyfikowany balon.

Pałac Buckingham. Media huczą od plotek. Kryzys w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry’ego? z ostatniej chwili
Pałac Buckingham. Media huczą od plotek. Kryzys w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry’ego?

Książę Harry podobno spędza więcej czasu w domu, podczas gdy Meghan Markle imprezuje ze swoimi przyjaciółmi w Los Angeles – pisze serwis express.co.uk. Zdaniem królewskiego eksperta „nie oznacza to, że ich małżeństwo musi mieć kłopoty”.

Niemcy: „Dzień X” w Lipsku. Lewicowi ekstremiści starli się z policją [WIDEO] z ostatniej chwili
Niemcy: „Dzień X” w Lipsku. Lewicowi ekstremiści starli się z policją [WIDEO]

Podczas zapowiadanej przez środowiska skrajnej lewicy demonstracji w Lipsku, określanej jako Dzień X, w sobotę doszło do zamieszek. Po południu na Alexis Schumann Platz w stronę policji poleciały petardy, kamienie, butelki i „koktajle mołotowa”. Demonstranci, w większości noszący kominiarki, zostali otoczeni przez policję – poinformowała agencja dpa.

Dramat Dawida Kubackiego. Ujawnił nieznane fakty na temat żony z ostatniej chwili
Dramat Dawida Kubackiego. Ujawnił nieznane fakty na temat żony

Pod koniec sezonu 2022/2023 Dawid Kubacki wycofał się niespodziewanie z zawodów Pucharu Świata w norweskim Vikersund, a przyczyną decyzji była choroba jego małżonki.

Makabryczny wypadek pod Oleśnicą. Są ofiary, wśród rannych dzieci z ostatniej chwili
Makabryczny wypadek pod Oleśnicą. Są ofiary, wśród rannych dzieci

Po czołowym zderzeniu aut osobowych na drodze 368 pod Oleśnicą na Dolnym Śląsku dwie osoby poniosły śmierć, a cztery zostały ranne. Droga jest zablokowana.

„Tak wyglądała demokracja za rządów PO”. PiS publikuje nowy spot [WIDEO] z ostatniej chwili
„Tak wyglądała demokracja za rządów PO”. PiS publikuje nowy spot [WIDEO]

Prawo i Sprawiedliwość, dzień przed marszem opozycji w Warszawie, publikuje nowy spot.

Co za demolka! Iga Świątek nie dała żadnych szans rywalce z ostatniej chwili
Co za demolka! Iga Świątek nie dała żadnych szans rywalce

W trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open Iga Świątek wygrała z chińską tenisistką Xinyu Wang 6:0 6:0 i tym samym awansowała 1/8 turnieju. Spotkanie z Chinką trwało zaledwie 51 minut.

Emerytury
Stażowe